Return to Video

Превръщане на десетична дроб в проценти (упр. 2)

 • 0:00 - 0:06
  Нека проверим дали можем
  да превърнем 1,501 в проценти.
 • 0:06 - 0:11
  Сега искаме просто да изпишем
  тази стойност като нещо върху 100.
 • 0:11 - 0:16
  Можем да кажем,
  че това е същото като 1,501 върху 1.
 • 0:16 - 0:18
  Не сме променили стойността му.
 • 0:18 - 0:22
  Нека сега го умножим по 100 върху 100.
 • 0:22 - 0:25
  Когато правим това произведение,
  не променяме стойността на израза –
 • 0:25 - 0:27
  просто умножаваме няколко пъти по едно.
 • 0:27 - 0:30
  Но правейки го,
  променяме начина, по който го представяме.
 • 0:30 - 0:35
  Знаменателят ще стане 1 по 100, което е лесно.
 • 0:35 - 0:37
  Това ще стане 100
 • 0:37 - 0:42
  И след това в числителя
  искаме да умножим 1,501 по 100.
 • 0:42 - 0:45
  И така, ако умножим това по 10,
 • 0:45 - 0:47
  ще преместим десетичната запетая с една позиция надясно.
 • 0:47 - 0:51
  Но ние искаме да умножим по 100, така че умножаваме по 10 още веднъж,
 • 0:51 - 0:53
  и така преместваме десетичната запетая надясно с две позиции.
 • 0:53 - 0:56
  Умножаваме по 10 два пъти.
 • 0:56 - 0:58
  Или умножаваме по 100.
 • 0:58 - 0:59
  Това е умножение по 10,
 • 0:59 - 1:00
  това е умножение по 100.
 • 1:00 - 1:02
  И ето къде преместваме десетичната запетая.
 • 1:02 - 1:06
  И получаваме 150,1
 • 1:06 - 1:12
  Преобразували сме 1,501 до "150,1 върху 100"
 • 1:12 - 1:15
  или 150,1 на 100.
 • 1:15 - 1:21
  Нека да запиша: 150,1 на 100.
 • 1:21 - 1:26
  Което е същото като 150,1 процента.
 • 1:26 - 1:33
  Или може да се изпише като 150,1%.
 • 1:33 - 1:34
  И сме готови.
 • 1:34 - 1:36
  В действителност какво направихме
 • 1:36 - 1:37
  – ако искаме да опростим процеса –
 • 1:37 - 1:41
  умножаваме това по 100, за да получим 150,1,
 • 1:41 - 1:44
  и след това казваме, че това са процентите.
 • 1:44 - 1:48
  Затова трябва да не пропускаме да изпишем "%" там.
Title:
Превръщане на десетична дроб в проценти (упр. 2)
Description:

Превръщане на десетична дроб в проценти (упр. 2)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:48

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions