Return to Video

Hogyan változik az ionizációs energia a csoportokban? | Atomszerkezet és tulajdonságok| Kémia| Khan Academy magyar

 • 0:02 - 0:04
  Az ionizációs energia az az energia,
 • 0:04 - 0:08
  amely ahhoz szükséges, hogy egy elektront egy semleges atomból eltávolítsunk.
 • 0:08 - 0:11
  Ez az A betű egy semleges atomot jelképez,
 • 0:11 - 0:14
  amelyben a protonok és elektronok száma egyenlő.
 • 0:14 - 0:16
  Mivel a pozitív töltésű atommag
 • 0:16 - 0:19
  vonzza a negatív töltésű elektronokat,
 • 0:19 - 0:23
  energia szükséges ahhoz,
  hogy egy elektront eltávolítsunk
 • 0:23 - 0:25
  a mag vonzásköréből.
 • 0:25 - 0:28
  Ezt az energiát nevezzük ionizációs energiának.
 • 0:28 - 0:29
  Ha eltávolítunk egy elektront,
 • 0:29 - 0:32
  akkor a protonok és az elektronok száma
  már nem lesz egyenlő.
 • 0:32 - 0:34
  Eggyel több proton marad, mint elektron.
 • 0:34 - 0:36
  Egyszeres pozitív töltéstöbblet alakul ki,
 • 0:36 - 0:38
  azaz ion keletkezik.
 • 0:38 - 0:42
  Az ionizációs energia mindig pozitív,
 • 0:42 - 0:45
  vagyis az elektron eltávolítása energiát igényel.
 • 0:45 - 0:48
  Az ionizációs energia értéke tehát pozitív,
 • 0:48 - 0:52
  a mértékegysége pedig a kJ/mol.
 • 0:52 - 0:53
  Ebben a videóban
 • 0:53 - 0:56
  csak az első ionizációs energiáról beszélünk.
 • 0:56 - 0:58
  Erre az IE 1 jelölést használjuk.
 • 0:58 - 1:02
  Lássuk az ionizációs energia néhány tényleges értékét
 • 1:02 - 1:03
  az 1. csoport elemeinek esetében.
 • 1:03 - 1:06
  Itt látható az 1. csoport néhány eleme.
 • 1:06 - 1:11
  A hidrogén esetében 1312 kJ/mol energia
 • 1:11 - 1:15
  szükséges egy elektron eltávolításához.
 • 1:15 - 1:19
  A lítium esetében 520 kJ/mol energiát igényel
 • 1:19 - 1:21
  az elektron eltávolítása.
 • 1:21 - 1:24
  Láthatjuk, hogy lefelé haladva
  ez az érték csökken.
 • 1:24 - 1:26
  A nátrium esetében 496.
 • 1:26 - 1:28
  A káliumnál 419.
 • 1:28 - 1:30
  A változás iránya egyértelmű.
 • 1:30 - 1:34
  A periódusos rendszer egy oszlopában
  lefelé haladva
 • 1:34 - 1:37
  az ionizációs energia határozottan csökken,
 • 1:37 - 1:41
  azaz egyre könnyebben távolíthatunk el egy elektront.
 • 1:41 - 1:44
  Lássuk, hogy kitaláljuk-e ennek az okát.
 • 1:44 - 1:47
  Ehhez részletesen megvizsgálunk két elemet,
 • 1:47 - 1:49
  a hidrogént és a lítiumot..
 • 1:49 - 1:52
  Nézzük ezeket az ábrákat.
 • 1:52 - 1:55
  Ki fogjuk egészíteni őket
  a hidrogén és a lítium esetére.
 • 1:55 - 1:58
  Először lássuk a hidrogént.
 • 1:58 - 2:00
  A hidrogén rendszáma 1.
 • 2:00 - 2:03
  Az atommagjában 1 proton van.
 • 2:03 - 2:04
  A mag egyszeresen pozitív töltésű.
 • 2:04 - 2:06
  A semleges atomban egy elektron is van.
 • 2:06 - 2:10
  Iderajzoljuk ezt az elektront is.
 • 2:10 - 2:12
  Az elektronszerkezet jelölése 1s1.
 • 2:12 - 2:14
  Az egyetlen elektron tehát egy s pályán van,
 • 2:14 - 2:18
  az első energiaszinten.
 • 2:18 - 2:19
  Erre a negatív töltésű elektronra
 • 2:19 - 2:22
  hat a pozitív töltésű mag vonzóereje,
 • 2:22 - 2:25
  így az eltávolításához energiát kell befektetni.
 • 2:25 - 2:28
  Ha tehát mólonként 1312 KJ energiát közlünk vele,
 • 2:28 - 2:30
  el tudjuk távolítani ezt az elektront.
 • 2:30 - 2:34
  Ekkor csak az egyszeresen pozitív töltésű
  atommag marad vissza,
 • 2:34 - 2:35
  amely körül nincs elektron.
 • 2:35 - 2:37
  Ez már nem semleges atom,
 • 2:37 - 2:38
  hanem ion.
 • 2:38 - 2:45
  A jele H+, mivel az atommagban van egy pozitív töltés, de nincsenek elektronok. Tehát H+.
 • 2:45 - 2:48
  Tehát ez itt az ionizációs energia fogalma.
 • 2:48 - 2:50
  Lássuk a lítiumot.
 • 2:50 - 2:52
  Ezt alulra rajzolom.
 • 2:52 - 2:54
  A lítium rendszáma 3,
 • 2:54 - 2:56
  tehát a magjában 3 proton van.
 • 2:56 - 2:59
  A semleges atomban 3 elektron van.
 • 2:59 - 3:03
  Az elektronszerkezete 1s2 2s1.
 • 3:03 - 3:06
  Két elektron van az első energiaszinten,
 • 3:06 - 3:08
  egy s pályán.
 • 3:08 - 3:10
  Ezeket ide rajzolom.
 • 3:10 - 3:12
  Ez a két elektron, amit most rajzoltam,
 • 3:12 - 3:15
  jelképezi az első energiaszint két elektronját.
 • 3:15 - 3:17
  A második energiaszinten van még egy elektron.
 • 3:17 - 3:20
  Ezt is iderajzolom.
 • 3:20 - 3:24
  Ha a lítiumatomból szeretnénk
  eltávolítani egy elektront,
 • 3:24 - 3:28
  a külső távozna a legkönnyebben,
 • 3:28 - 3:30
  a 2s alhéj elektronja.
 • 3:30 - 3:34
  520 kJ/mol energia befektetésével
 • 3:34 - 3:36
  el lehet távolítani ezt az elektront.
 • 3:36 - 3:41
  Így marad három
  pozitív töltés az atommagban,
 • 3:41 - 3:46
  és megmaradnak az 1s alhéj elektronjai is.
 • 3:46 - 3:48
  Ezeket iderajzolom.
 • 3:48 - 3:51
  A külső elektront eltávolítottuk.
 • 3:51 - 3:53
  Így lítium-kation keletkezett.
 • 3:53 - 3:56
  Jelölése Li+, mivel
 • 3:56 - 3:58
  három pozitív töltés van a magjában.
 • 3:58 - 3:59
  és csak két elektronja.
 • 3:59 - 4:02
  Háromból kettő az egy.
 • 4:02 - 4:04
  A lítiumion elektronszerkezete
 • 4:04 - 4:07
  1s2, hiszen eltávolítottuk
 • 4:07 - 4:10
  a külső elektront a 2s alhéjról.
 • 4:10 - 4:13
  Így mutathatjuk be
 • 4:13 - 4:15
  a hidrogén és a lítium ionizációját.
 • 4:15 - 4:18
  Ezután megvizsgálunk néhány tényezőt,
 • 4:18 - 4:20
  amelyek befolyásolják az ionizációs energiát.
 • 4:20 - 4:23
  Először a magtöltésről beszélünk.
 • 4:23 - 4:27
  Hadd írjam ezt ide.
 • 4:27 - 4:33
  A magtöltés lényege, hogy
  minél több pozitív töltés van a magban,
 • 4:33 - 4:37
  annál nagyobb vonzóerő hat az elektronra,
 • 4:37 - 4:41
  vagyis annál nehezebb
  ezt az elektront eltávolítani.
 • 4:41 - 4:45
  Általánosságban úgy vehetjük,
  hogy a nagyobb magtöltés
 • 4:45 - 4:47
  nagyobb ionizációs energiát eredményez,
 • 4:47 - 4:50
  hiszen nagyobb vonzóerőt jelent
 • 4:50 - 4:51
  az elektronok számára.
 • 4:51 - 4:53
  Tekintsük hát az előbbi két példát,
 • 4:53 - 4:55
  és kezdjük a hidrogénnel.
 • 4:55 - 4:57
  A hidrogén atommagjában
  1 pozitív töltés van.
 • 4:57 - 5:01
  Ezt a külső elektront a mag felé vonzza
 • 5:01 - 5:03
  a pozitív töltés.
 • 5:03 - 5:06
  A lítium atommagjában 3 pozitív töltés van,
 • 5:06 - 5:08
  azaz nagyobb a mag töltése.
 • 5:08 - 5:11
  Ha csupán a mag töltését vennénk figyelembe,
 • 5:11 - 5:12
  azt gondolhatnánk, hogy ezt az elektront
 • 5:12 - 5:15
  még nagyobb erő vonzza befelé,
  mint a hidrogénben,
 • 5:15 - 5:17
  hiszen a 3 több, mint az 1.
 • 5:17 - 5:19
  A magtöltés önmagában
 • 5:19 - 5:22
  ebben a két esetben azt sugallná,
 • 5:22 - 5:28
  hogy a lítium külső elektronjára
  nagyobb magvonzás hat.
 • 5:28 - 5:30
  Így azt hihetnénk,
  hogy több energiát igényel
 • 5:30 - 5:31
  ennek az elektronnak az eltávolítása.
 • 5:31 - 5:34
  Pusztán a magtöltést figyelembe véve
 • 5:34 - 5:38
  azt feltételezhetnénk,
  hogy az ionizációs energia vele együtt nő.
 • 5:38 - 5:40
  Ezután ejtsünk szót
  az elektronok árnyékoló hatásáról.
 • 5:40 - 5:46
  Az árnyékoló hatást árnyékolásnak is nevezzük.
 • 5:46 - 5:49
  Az árnyékoló hatás lényege az,
 • 5:49 - 5:52
  hogy a belső héjakon lévő elektronok
 • 5:52 - 5:55
  leárnyékolják a külső elektronokat
 • 5:55 - 5:57
  az atommag pozitív töltése elől.
 • 5:57 - 5:59
  Lássuk mindezt a lítium példáján.
 • 5:59 - 6:03
  Ezek az elektronok itt a belső héjon
 • 6:03 - 6:06
  taszítják a külső héj elektronjait.
 • 6:06 - 6:07
  Ez a kék elektron tehát
 • 6:07 - 6:09
  taszítja a zöld elektront,
 • 6:09 - 6:13
  s ez a másik kék elektron úgyszintén.
 • 6:13 - 6:18
  Így ezek leárnyékolják a zöld külső elektront
 • 6:18 - 6:20
  a 3 pozitív töltés elöl,
 • 6:20 - 6:23
  hiszen az elektronok taszítják a többi elektront.
 • 6:23 - 6:26
  Az azonos töltések taszítják egymást.
 • 6:26 - 6:30
  Ezt jelenti az elektronok árnyékoló hatása.
 • 6:30 - 6:32
  Ha csak ezt a tényezőt vennénk figyelembe,
 • 6:32 - 6:34
  a lítium esetében
 • 6:34 - 6:36
  a belső héj két elektronja
 • 6:36 - 6:39
  leárnyékolja a külső héjon lévő elektront.
 • 6:39 - 6:42
  Ellentétes irányú erőt fejtenek ki rá.
 • 6:42 - 6:44
  Ez azt jelenti,
 • 6:44 - 6:48
  hogy könnyebbé válik a külső elektron eltávolítása
 • 6:48 - 6:50
  a többi elektron taszítóereje miatt.
 • 6:50 - 6:54
  Ha csak az elektronok
  árnyékoló hatása érvényesülne,
 • 6:54 - 6:57
  könnyebb lenne eltávolítani
  a lítium külső elektronját
 • 6:57 - 6:58
  az árnyékoló hatás miatt.
 • 6:58 - 7:00
  Ezért kevesebb energiára lenne szükség,
 • 7:00 - 7:03
  tehát az ionizációs energia csökkenne,
 • 7:03 - 7:04
  ha csak ez a tényező érvényesülne.
 • 7:04 - 7:08
  Azonban magtöltés és az árnyékolás
  mindig együtt hatnak.
 • 7:08 - 7:10
  Ennek kifejezésére
 • 7:10 - 7:14
  az effektív magtöltés fogalmát alkalmazzuk.
 • 7:14 - 7:16
  Tehát a folytatáshoz felírom
 • 7:16 - 7:18
  az effektív magtöltés jelét (Z eff),
 • 7:18 - 7:21
  amit úgy kapunk, meg, hogy a magtöltésből (Z)
 • 7:21 - 7:25
  kivonjuk az árnyékoló elektronok hatását.
 • 7:25 - 7:28
  Így fejezhetjük ki,
 • 7:28 - 7:31
  nagyon leegyszerűsített módon.
 • 7:31 - 7:33
  Nézzük először a hidrogént,
 • 7:33 - 7:37
  és számítsuk ki az elektronra ható
  effektív magtöltést.
 • 7:37 - 7:40
  A magban 1 pozitív töltés van,
 • 7:40 - 7:43
  ez a magtöltés (Z).
 • 7:43 - 7:44
  Árnyékoló elektron nincsen.
 • 7:44 - 7:47
  1 mínusz 0, az természetesen 1.
 • 7:47 - 7:49
  Erre a külső elektronra tehát
 • 7:49 - 7:52
  +1 effektív magtöltés hat.
 • 7:52 - 7:55
  A lítium atommagjában 3 proton van.
 • 7:55 - 7:57
  Itt a Z értéke +3.
 • 7:57 - 8:00
  Van 2 árnyékoló elektron,
 • 8:00 - 8:01
  ez a 2 elektron a belső héjon.
 • 8:01 - 8:04
  Ez +3 mínusz 2.
 • 8:04 - 8:08
  Az effektív magtöltés tehát +1.
 • 8:08 - 8:12
  Az így kifejezett effektív magtöltés,
 • 8:12 - 8:15
  amely a hidrogénatom elektronjára hat,
 • 8:15 - 8:19
  körülbelül ugyanakkora, mint
  a lítiumatom külső elektronjára ható töltés,
 • 8:19 - 8:23
  hiszen mindkettő esetében ugyanúgy +1 az effektív magtöltés.
 • 8:23 - 8:26
  A lítiumatomban fellépő árnyékoló hatás
 • 8:26 - 8:29
  mintegy lerontja
 • 8:29 - 8:31
  a magtöltés hatását.
 • 8:31 - 8:34
  Ez a két hatás tehát kioltja egymást.
 • 8:34 - 8:36
  Ez természetesen csak
  egy nagyon leegyszerűsített módszer
 • 8:36 - 8:38
  az effektív magtöltés kiszámítására.
 • 8:38 - 8:42
  A valóságban a lítium esetében,
  a bonyolultabb módszerrel számolva
 • 8:42 - 8:45
  1,3 körüli értéket kapunk.
 • 8:45 - 8:47
  A lítium effektív magtöltését tehát
 • 8:47 - 8:52
  +1 körüli értéknek mondhatjuk,
 • 8:52 - 8:55
  noha a pontosabb értéke 1,3 körülinek adódna.
 • 8:55 - 9:00
  Tehát úgy vehetjük, hogy a lítiumatomban
  az elektronok árnyékoló hatása
 • 9:00 - 9:02
  lerontja a megnövekedett magtöltést.
 • 9:02 - 9:04
  Végül lássuk az utolsó tényezőt,
 • 9:04 - 9:06
  hogy megértsük ezt a tendenciát.
 • 9:06 - 9:08
  Az utolsó tényező a távolság
 • 9:08 - 9:11
  a külső elektron és az atommag között.
 • 9:11 - 9:13
  Tekintsük át ezt is.
 • 9:13 - 9:17
  A hidrogén esetében ez az elektron
  egészen közel van az atommaghoz.
 • 9:17 - 9:20
  A közelséggel együtt
 • 9:20 - 9:22
  a mag vonzása is erősebbé válik.
 • 9:22 - 9:24
  Fizikából tudjuk,
  hogy Coulomb törvénye alapján
 • 9:24 - 9:25
  a vonzás erőssége függ a távolságtól.
 • 9:25 - 9:27
  Minél kisebb a távolság,
 • 9:27 - 9:28
  annál nagyobb a vonzóerő.
 • 9:28 - 9:31
  Erre az elektronra tehát
  nagyon erős vonzóerő hat,
 • 9:31 - 9:33
  így nehéz eltávolítani.
 • 9:33 - 9:36
  A lítium esetében a külső héj elektronja
 • 9:36 - 9:38
  átlagosan távolabb van az atommagtól,
 • 9:38 - 9:42
  ezért nem hat rá olyan erősen
 • 9:42 - 9:44
  az atommag vonzása.
 • 9:44 - 9:46
  Mivel a vonzóerő nem túl nagy,
 • 9:46 - 9:51
  ezt a külső elektront könnyebb eltávolítani.
 • 9:51 - 9:54
  Ebből természetesen az is következik,
  hogy az ionizációs energia kisebb lesz.
 • 9:54 - 9:55
  A távolság hatása tehát az,
 • 9:55 - 9:58
  hogy könnyebb eltávolítani a külső elektront
 • 9:58 - 10:02
  a lítiumatomból, mivel távolabb van az atommagtól.
 • 10:02 - 10:04
  Ha együttesen tekintjük ezt a három tényezőt,
 • 10:04 - 10:08
  a magtöltés és az elektronok árnyékoló hatása
 • 10:08 - 10:09
  mintegy lerontják egymást.
 • 10:09 - 10:12
  Ezért úgy tekinthetjük, hogy a távolság az a tényező,
 • 10:12 - 10:16
  aminek az alapján a csoportokban magyarázható
 • 10:16 - 10:18
  az ionizációs energia változása.
Title:
Hogyan változik az ionizációs energia a csoportokban? | Atomszerkezet és tulajdonságok| Kémia| Khan Academy magyar
Description:

Egy elem első ionizációs energiája az az energia, amely ahhoz szükséges, hogy eltávolítsuk a külső, leggyengébben kötött elektront az elem egy semleges atomjából. A periódusos rendszer csoportjaiban lefelé haladva az első ionizációs energia értéke általában csökken. Ezt az okozza, hogy a külső elektron átlagosan távolabb van az atommagtól, így gyengébben van kötve, és kevesebb energia szükséges az eltávolításához

Tanulj kémiát a Khan Academyn: https://hu.khanacademy.org/science/chemistry

Kémia a Khan Academyn: Tudtad, hogy minden kémiai anyagokból áll? A kémia az anyagokat vizsgálja: azok összetételét, tulajdonságait és reakcióképességét. Ez nagyjából a középiskola első évének tananyagát fedi le. Az algebra alapos ismerete segítségünkre lehet.

Mi a Khan Academy? A Khan Academy gyakorló feladatokat, oktatóvideókat és személyre szabott tanulási összesítő táblát kínál, ami lehetővé teszi, hogy a tanulók a saját tempójukban tanuljanak az iskolában és az iskolán kívül is. Matematikát, természettudományokat, programozást, történelmet, művészettörténetet, közgazdaságtant és még más tárgyakat is tanulhatsz nálunk. Matematikai küldetéseink végigvezetik a diákokat az általános iskola első osztályától egészen a differenciál- és integrálszámításig modern, adaptív technológia segítségével, mely felméri az erősségeket és a hiányosságokat.

Küldetésünk, hogy bárki, bárhol világszínvonalú oktatásban részesülhessen.

A magyar fordítás az Akadémia Határok Nélkül Alapítvány (akademiahataroknelkul.hu) fordítócsapatának munkája.

more » « less
Video Language:
English
Team:
Khan Academy
Duration:
10:19

Hungarian subtitles

Revisions Compare revisions