Return to Video

Changing a Mixed Number to an Improper Fraction

 • 0:00 - 0:01
 • 0:01 - 0:05
  Написати 5 и 1/4
  као неправи разломак.
 • 0:05 - 0:09
  Неправи разломак је једноставно
  обичан разломак код ког
 • 0:09 - 0:12
  је бројилац већи од имениоца.
 • 0:12 - 0:13
  Ово овде, то није обичан разломак.
 • 0:13 - 0:16
  Имамо цео број у комбинацији са разломком,
  тако да се ово назива
 • 0:16 - 0:18
  мешовитим бројем.
 • 0:18 - 0:21
  Зато хајде да видимо шта представља
  5 и 1/4 и сада ћу ово
 • 0:21 - 0:21
  поново написати.
 • 0:21 - 0:28
  Значи, ако говоримо о 5 и 1/4, можете буквално
 • 0:28 - 0:33
  схватити то као да имате 5 и 1/4,
  односно 5 плус 1/4, a то је оно што 5 и
 • 0:33 - 0:35
  1/4 представља.
 • 0:35 - 0:36
  Зато хајде да размотримо 5.
 • 0:36 - 0:39
  Пет је исто што и 5 целих или ако
  поредите са питом, можемо нацртати
 • 0:39 - 0:43
  буквално пет пита.
 • 0:43 - 0:45
  Сада ћу само исећи пите делећи их на четири
 • 0:45 - 0:48
  парчета, јер радимо са четвртинама.
 • 0:48 - 0:52
  Сада ћу исећи пите управо овде.
 • 0:52 - 0:54
  Имамо једну питу управо тамо.
 • 0:54 - 0:56
  Ископираћу ово.
 • 0:56 - 0:58
  Копирај и налепи.
 • 0:58 - 1:04
  Дакле, имам две пите,
  а онда имам три пите, а затим
 • 1:04 - 1:09
  четири пите и на крају имам пет пита.
 • 1:09 - 1:11
  Дакле, то је оно што број 5 представља.
 • 1:11 - 1:14
  5 дословно представља... хајде да
 • 1:14 - 1:15
  заокружим све ово заједно.
 • 1:15 - 1:17
  То је 5 делова овде.
 • 1:17 - 1:20
  То јо оно што број 5 буквално представља.
 • 1:20 - 1:22
  Представља целe питe.
 • 1:22 - 1:27
 • 1:27 - 1:32
  Сада сам исекао пите
  на по 4 дела како бисте могли
 • 1:32 - 1:36
  да замислите да свако парче
  представља једну четвртину.
 • 1:36 - 1:40
  Колико парчади ја сада имам у ових пет пита?
 • 1:40 - 1:42
  Дакле, имам по четири парчета у свакој пити.
 • 1:42 - 1:51
 • 1:51 - 1:52
  Хајде да то напишем овде.
 • 1:52 - 2:05
  4 парчета у свакој пити
  пута 5 пита је једнако 20 парчади.
 • 2:05 - 2:09
  Или, ако то гледамо са друге стране,
  пошто је свако парче једна четвртина,
 • 2:09 - 2:15
  ово је такође једнако 20 пута 1/4,
  односно можете једноставно написати
 • 2:15 - 2:19
  да је ово једнако 20/4.
 • 2:19 - 2:26
  Дакле, имамо 5 целих пита,
  што је једнако 20 четвртина.
 • 2:26 - 2:27
  Написаћу то баш тако.
 • 2:27 - 2:29
  20 четвртина.
 • 2:29 - 2:35
  Или то можемо написати као 20/4.
 • 2:35 - 2:37
  На неки начин сам урадио исту ствар два пута.
 • 2:37 - 2:39
  Дакле, то је оно што пет пита представља.
 • 2:39 - 2:43
  20/4, односно 20 парчади,
  где је свако парче 1/4.
 • 2:43 - 2:47
  Значи, ова 1/4 овде представља буквално још једну
 • 2:47 - 2:50
  четвртину пите или још једно парче пите, нацртаћу
 • 2:50 - 2:52
  још једну питу овде.
 • 2:52 - 2:54
 • 2:54 - 2:57
  То је још једна пита.
 • 2:57 - 3:00
  Исеците је на четири дела.
 • 3:00 - 3:04
  Али ова 1/4 заправо представља
  једно од ових парчади, зар не?
 • 3:04 - 3:07
  Ово је једно од четири парчета.
 • 3:07 - 3:09
  Именилац нам говори колико је то парчади.
 • 3:09 - 3:12
  Број 1 нам говори колико тих парчади имамо,
 • 3:12 - 3:16
  дакле то је само ово једно парче овде.
 • 3:16 - 3:20
  То ту је 1/4.
 • 3:20 - 3:26
  Ако сада напишемо 5 и 1/4,
  управо смо видели да је 5
 • 3:26 - 3:29
  заправо 20/4.
 • 3:29 - 3:31
  Можемо поново написати ово.
 • 3:31 - 3:31
  Написаћу то овако.
 • 3:31 - 3:45
  5 и 1/4 може бити поново написано
  као исто што и 5 плус 1/4,
 • 3:45 - 3:48
  што је исто што и...
  управо смо видели да је пет целих
 • 3:48 - 3:54
  исто што и 20/4.
 • 3:54 - 3:56
  Приметите и да је ово овде исто,
  дословно само поделите
 • 3:56 - 3:57
  20 са 4.
 • 3:57 - 4:00
  Добијете 5 и нема остатка.
 • 4:00 - 4:03
  Дакле, 5 је исто што и 20/4, а онда ово плус 1/4
 • 4:03 - 4:05
  остаје плус 1/4.
 • 4:05 - 4:10
  Ако имам 20 четвртина
  и додам томе још једну четвртину,
 • 4:10 - 4:12
  колико четвртина имам?
 • 4:12 - 4:15
  Имам 21.
 • 4:15 - 4:17
  Имам 21 четвртину.
 • 4:17 - 4:21
  Или то можемо посматрати на други начин,
  ово 5 овде је... ово
 • 4:21 - 4:28
  овде је 20 парчади пите.
 • 4:28 - 4:29
  Можете чак и да их пребројите.
 • 4:29 - 4:33
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
 • 4:33 - 4:35
  18, 19, 20.
 • 4:35 - 4:37
  Али бржи начин је да кажемо, имам пет пита.
 • 4:37 - 4:38
  Свака од њих има 4 парчета.
 • 4:38 - 4:40
  5 пута 4 је 20.
 • 4:40 - 4:46
  Ова 1/4 овде представља једно парче,
  плус једно парче, дакле
 • 4:46 - 4:51
  укупно ћемо имати 21 парче.
 • 4:51 - 4:56
  Значи, имамо 21 парче,
  где је свако парче 1/4, тако да можемо
 • 4:56 - 5:02
  рећи да имамо 21 пута 1/4,
  односно 21 пута по четврти део пите.
 • 5:02 - 5:03
  Како год ви то схватили,
 • 5:03 - 5:05
  ми смо решили задатак.
 • 5:05 - 5:07
  Имамо неправи разломак.
 • 5:07 - 5:10
  Написали смо 5 и 1/4 као неправи разломак.
 • 5:10 - 5:13
  Прошли смо доста тешкоћа
  како бисмо вам наговестили
 • 5:13 - 5:17
  шта у ствари 5 и 1/4 значи,
  али постоји и прилично
 • 5:17 - 5:21
  једноставан процес долажења право до
 • 5:21 - 5:22
  неправилног разломка.
 • 5:22 - 5:25
 • 5:25 - 5:26
  Хајде да то обележим бојама.
 • 5:26 - 5:35
  Дакле, ако имате 5 и 1 кроз 4,
  како бисте то претворили у неправи
 • 5:35 - 5:39
  разломак, задржаћете исти именилац, дакле
 • 5:39 - 5:42
  имаћете број 4 овде.
 • 5:42 - 5:47
  Али ће бројилац бити бројилац
 • 5:47 - 5:48
  претходног разломка,
 • 5:48 - 5:54
  дакле 1, плус цео број пута
 • 5:54 - 5:55
  именилац.
 • 5:55 - 5:58
  Дакле, то је 1 плус... односно, у ствари,
  урадићу на начин на који ја то
 • 5:58 - 5:58
  најчешће схватам.
 • 5:58 - 6:00
  Оно што ја радим је да узмем 4 пута по 5
 • 6:00 - 6:03
  Записаћу то и обележићу га бојама.
 • 6:03 - 6:13
  4 пута 5, а затим томе додајем овај бројилац.
 • 6:13 - 6:17
  Оно што дословно радим је
  множење 4 са 5 плус 1, што је... значи ово је
 • 6:17 - 6:22
  једнако 4 пута 5, што је 20,
  плус 1 је 21, а затим то иде кроз
 • 6:22 - 6:24
  4 и добијамо 21/4.
 • 6:24 - 6:25
  Све ово је, рецимо,
  бржи начин да добијемо резултат.
 • 6:25 - 6:28
  Дословно радимо исту ствар коју смо урадили
 • 6:28 - 6:29
  овде, само што је било на мало спорији начин.
 • 6:29 - 6:34
  Кажемо, ОК, 5 целих је исто што и 20 четвртина,
 • 6:34 - 6:37
  узмете 5, схватим да је ово овде 5 пута 4, а затим
 • 6:37 - 6:42
  овде имам још једну четвртину,
  значи 4 пута 5 плус 1 даје 21.
 • 6:42 - 6:43
Title:
Changing a Mixed Number to an Improper Fraction
Description:

U02_L1_T2_we2 Changing a Mixed Number to an Improper Fraction

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:43

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions