Return to Video

Omskriving av blandet tall til uekte brøk

 • 0:00 - 0:01
 • 0:01 - 0:05
  Skriv 5 og 1/4 som en uekte brøk.
 • 0:05 - 0:09
  En uekte brøk er bare en ren brøk
 • 0:09 - 0:12
  hvor telleren er større enn nevneren.
 • 0:12 - 0:13
  Dette her er ikke en ren brøk.
 • 0:13 - 0:16
  Vi har et heltall blandet med en brøk,
 • 0:16 - 0:18
  så vi kaller dette et blandet tall.
 • 0:18 - 0:21
  Så la oss tenkte på hva 5 og 1/4
  representerer.
 • 0:21 - 0:22
  La meg skrive det på ny.
 • 0:22 - 0:28
  Så vi snakker om 5 1/4,
  og du kan tenke på dette som
 • 0:28 - 0:33
  5 og 1/4, eller 5 pluss 1/4.
 • 0:33 - 0:35
  Det er hva 5 og 1/4 representerer.
 • 0:35 - 0:36
  La oss først tenkte på 5.
 • 0:36 - 0:39
  5 er 5 hele, eller hvis du tenker på kake,
 • 0:39 - 0:43
  kan vi bokstavelig talt tegne 5 kaker.
 • 0:43 - 0:45
  La meg skjære hver kake i 4 stykker,
 • 0:45 - 0:48
  siden vi arbeider med fjerdedeler.
 • 0:48 - 0:52
  Jeg deler opp kaka her borte.
 • 0:52 - 0:54
  Her er det en kake,
 • 0:54 - 0:56
  jeg kopierer og limer inn den.
 • 0:56 - 0:58
  Kopier og lim inn.
 • 0:58 - 1:04
  Så jeg har 2 kaker, 3 kaker,
 • 1:04 - 1:09
  4 kaker, og så har jeg 5 kaker.
 • 1:09 - 1:11
  Så dette er hva 5-tallet representerer.
 • 1:11 - 1:14
  5 er det samme,
 • 1:14 - 1:15
  la meg ringe dem sammen.
 • 1:15 - 1:17
  Dette er 5-delen.
 • 1:17 - 1:20
  Dette er hva 5 representerer,
 • 1:20 - 1:23
  den representerer 5 hele kaker.
 • 1:23 - 1:27
  5 hele kaker.
 • 1:27 - 1:32
  Nå, jeg har delt kakene i 4 stykker,
 • 1:32 - 1:36
  så du kan tenke at hvert stykke
  representerer 1/4.
 • 1:36 - 1:40
  Nå, hvor mange stykker har jeg
  i disse 5 kakene?
 • 1:40 - 1:42
  Vel, jeg har 4 stykker per kake.
 • 1:42 - 1:50
  Jeg har 4 stykker per kake,
 • 1:50 - 1:52
  la meg bare skrive det her,
 • 1:52 - 2:05
  4 stykker per kake, ganger 5 kaker,
  er lik 20 stykker.
 • 2:05 - 2:09
  Eller, en annen måte å tenke på det,
  siden hvert stykke er 1/4,
 • 2:09 - 2:17
  dette er også lik 20 ganger 1/4,
  eller du kan bare skrive at det er lik
 • 2:17 - 2:19
  20/4.
 • 2:19 - 2:26
  Så 5 hele kaker er altså lik 20.
 • 2:26 - 2:27
  Vi skriver det slik.
 • 2:27 - 2:29
  20 "fjerdedeler".
 • 2:29 - 2:35
  Eller vi kan skrive det som 20 over 4.
 • 2:35 - 2:37
  Vi har gjort det samme.
 • 2:37 - 2:39
  Så det er hva de 5 kakene representerer.
 • 2:39 - 2:43
  20/4, eller 20 stykker hvor
  hvert stykke er 1/4.
 • 2:43 - 2:47
  Nå, den fjerdedelen her representerer
  bokstavelig talt
 • 2:47 - 2:50
  1/4 kake til, eller ett kakestykke til.
 • 2:50 - 2:52
  La meg tegne en kake til.
 • 2:52 - 2:54
  La meg tegne en kake til.
 • 2:54 - 2:57
  Der er en kake til.
 • 2:57 - 3:00
  Del den i fire stykker.
 • 3:00 - 3:04
  Men denne fjerdedelen representerer
  bare ett av disse stykkene.
 • 3:04 - 3:07
  Dette er ett av de fire stykkene.
 • 3:07 - 3:09
  Nevneren forteller oss hvor mange
  stykker kaken er delt i,
 • 3:09 - 3:13
  telleren forteller oss hvor mange
  av de stykkene vi har å gjøre med.
 • 3:13 - 3:16
  Det er bare det ene stykket her borte.
 • 3:16 - 3:20
  Det er den 1/4.
 • 3:20 - 3:27
  Nå, hvis vi skriver 5 og 1/4,
  vi så nettopp at 5-tallet
 • 3:27 - 3:28
  er 20/4.
 • 3:28 - 3:31
  Så vi kan omskrive dette
 • 3:31 - 3:31
  slik,
 • 3:31 - 3:45
  5 og 1/4 kan omskrives til, er det samme
  som, 5 pluss 1/4,
 • 3:45 - 3:48
  som er det samme som...
  vi så nettopp at
 • 3:48 - 3:54
  5 hele kaker er det samme som 20/4.
 • 3:54 - 3:56
  Og for å sjekke
 • 3:56 - 3:57
  kan vi dele 20 på 4,
 • 3:57 - 4:00
  du får 5 og ingenting blir til overs,
 • 4:00 - 4:03
  så 5 er det samme som 20/4.
 • 4:03 - 4:05
  og pluss 1/4.
 • 4:05 - 4:10
  Så hvis jeg har 20/4 og jeg
  legger til 1/4,
 • 4:10 - 4:12
  hvor mange fjerdedeler har jeg?
 • 4:12 - 4:15
  Vel, jeg har 21.
 • 4:15 - 4:17
  Jeg har 21 fjerdedeler.
 • 4:17 - 4:21
  En annen måte å se på det,
 • 4:21 - 4:28
  dette 5-tallet her er 20 kakestykker.
 • 4:28 - 4:29
  Du kan telle det.
 • 4:29 - 4:33
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
  13, 14, 15, 16, 17,
 • 4:33 - 4:35
  18, 19, 20.
 • 4:35 - 4:37
  Men det er raskere å si
  vi har fem kaker
 • 4:37 - 4:38
  med fire stykker hver,
 • 4:38 - 4:40
  5 ganger 4 er 20.
 • 4:40 - 4:46
  Denne fjerdedelen her representerer
  ett stykke... pluss ett stykke,
 • 4:46 - 4:51
  så totalt har vi 21 stykker.
 • 4:51 - 4:56
  Vi har 21 stykker,
  hvor hvert stykke er 1/4.
 • 4:56 - 5:02
  Du kan si vi har 21 ganger 1/4,
  eller 21 fjerdedels kaker.
 • 5:02 - 5:04
  Det er det samme hvordan du ser på det.
 • 5:04 - 5:05
  Vi har løst oppgaven.
 • 5:05 - 5:07
  Nå har vi en uekte brøk.
 • 5:07 - 5:10
  Vi har skrevet 5 og 1/4 som en uekte brøk.
 • 5:10 - 5:14
  Nå, jeg har brukt mye krefter på
  å gi dere forståelsen
 • 5:14 - 5:17
  for hva 5 og 1/4 betyr, men det finnes
 • 5:17 - 5:21
  en ganske rett frem måte å komme
 • 5:21 - 5:22
  rett til den uekte brøken.
 • 5:22 - 5:25
  Hvis du har,
 • 5:25 - 5:26
  la meg fargekode det.
 • 5:26 - 5:36
  Hvis du har fem og 1 over 4,
  for å gjøre det om til uekte brøk,
 • 5:36 - 5:39
  skal du beholde samme nevner,
 • 5:39 - 5:42
  Du får "over 4" her,
 • 5:42 - 5:46
  og telleren blir
 • 5:46 - 5:48
  telleren fra brøken tidligere,
 • 5:48 - 5:54
  altså 1, pluss heltallet
 • 5:54 - 5:55
  ganger nevneren din.
 • 5:55 - 5:58
  Eller slik jeg pleier å
 • 5:58 - 5:58
  tenke på det,
 • 5:58 - 6:00
  jeg tar 4 ganger 5,
 • 6:00 - 6:03
  jeg vil fargekode det.
 • 6:03 - 6:13
  4 ganger 5, og jeg legger
  denne telleren til det.
 • 6:13 - 6:17
  Så jeg tar 4 ganger 5
  pluss 1, som er
 • 6:17 - 6:22
  4 ganger 5 er lik 20, pluss 1 er 21.
 • 6:22 - 6:24
  Og det er over 4.
 • 6:24 - 6:25
  Og dette er en rask måte å gjøre det på,
 • 6:25 - 6:27
  vi gjør nøyaktig det samme
 • 6:27 - 6:29
  som vi gjorde på en tregere måte her.
 • 6:29 - 6:34
  Vi sier at 5 hele er det samme som
  20 fjerdedeler.
 • 6:34 - 6:37
  Så vi tok 5 ganger 4,
 • 6:37 - 6:42
  og så har vi en fjerdedel til,
  så 4 ganger 5 pluss 1
 • 6:42 - 6:43
  er 21.
Title:
Omskriving av blandet tall til uekte brøk
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:43
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Changing a Mixed Number to an Improper Fraction

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions

 • Revision 1 Edited
  Напуснал потребител