Return to Video

Changing a Mixed Number to an Improper Fraction

 • 0:00 - 0:01
 • 0:01 - 0:05
  Արի գրենք 5-ը և 1/4-ը անկանոն կոտորակի տեսքով:
 • 0:05 - 0:09
  Անկանոն կոտորակը մի կոտորակ է, որի
 • 0:09 - 0:12
  համարիչը մեծ է հայտարարից:
 • 0:12 - 0:13
  5 ամբողջ 1/4-ը կոտորակ չէ:
 • 0:13 - 0:16
  Այն բաղկացած է ամբողջ թվից և կոտորակային մասից:
 • 0:16 - 0:18
  Այդ իսկ պատճառով այն անվանում են խառը թիվ:
 • 0:18 - 0:21
  Եկեք մտածենք, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում այս
 • 0:21 - 0:21
  5-ը և 1/4-ը:
 • 0:21 - 0:28
  Երբ խոսում ենք 5 ամբողջ 1/4 խառը թվի մասին,
 • 0:28 - 0:33
  նկատի ունենք հինգ և մեկ չորրորդ կամ
 • 0:33 - 0:35
  հինգին գումարած մեկ չորրորդ:
 • 0:35 - 0:36
  Քննարկենք ամբողջ մասը:
 • 0:36 - 0:39
  Ամբողջ մասը հինգն է:
 • 0:39 - 0:43
  Ենթադրենք ունենք հինգ հատ տորթ:
 • 0:43 - 0:45
  Սպասեք բաժանեմ տորթերը չորս մասի,
 • 0:45 - 0:48
  քանի որ հետո գործ ենք ունենալու մեկ չորրորդի հետ:
 • 0:48 - 0:52
  Ահա... Այստեղ տեսնում եք
 • 0:52 - 0:54
  չորս մասի բաժանված տորթ:
 • 0:54 - 0:56
  Եվ սրանցից ես կնկարեմ ևս մեկը:
 • 0:56 - 0:58
  Հիմա ունեմ երկու հատ:
 • 0:58 - 1:04
  Մեկ հատ էլ ավելացնեմ:
 • 1:04 - 1:09
  Եվ այսպես մինչև ես կունենամ հինգ հատ տորթ:
 • 1:09 - 1:11
  Ահա թե ինչ է ներկայացնում իրենից հինգը:
 • 1:11 - 1:14
  Եկեք այս հինգն իրար հետ մի կլորի մեջ վերցնենք:
 • 1:14 - 1:15
  5-ը նույնն է, ինչ
 • 1:15 - 1:17
  այս հինգ տորթերը:
 • 1:17 - 1:20
  Այն ցույց է տալիս, թե քանի ամբողջ մաս կա:
 • 1:20 - 1:22
 • 1:22 - 1:27
 • 1:27 - 1:32
  Հիմա... ես բաժանել եմ տորթերից յուրաքանչյուրը
 • 1:32 - 1:36
  չորս հավասար մասերի:
 • 1:36 - 1:40
  Պատկերացրեք, որ յուրաքանյուր կտորը մեկ քառորդ է:
 • 1:40 - 1:42
  Ես ունեմ չորս կտոր յուրաքանչյուր տորթի մեջ:
 • 1:42 - 1:51
 • 1:51 - 1:52
  Կարող ես ասել, քանի կտոր կա ընդհանուր հաշված?
 • 1:52 - 2:05
  4*5 կտոր, այսինքն` քսան, քանի որ հինգ տորթերից յուրաքանչյուրը բաժանված է չորս կտորների:
 • 2:05 - 2:09
  Կամ այլ կերպ մտածիր:
 • 2:09 - 2:15
  Հինգ տորթը հավասար է քսան անգամ 1/4 կտոր,
 • 2:15 - 2:19
  որը հավասար է 20/4:
 • 2:19 - 2:26
  Այսպես, մենք իմացանք, որ հինգ ամբողջական տորթը հավասար է 20 հատ մեկ քառորդ կտորի:
 • 2:26 - 2:27
  Գրենք այս արդյունքը
 • 2:27 - 2:29
  անկանոն կոտորակի տեսքով`20/4:
 • 2:29 - 2:35
 • 2:35 - 2:37
  Մենք նույն բանը երկու տարբեր ձևերով ներկայացրինք:
 • 2:37 - 2:39
  Լավ, սա հենց հինգ տորթն էր:
 • 2:39 - 2:43
  Բայց խնդիրը ասում էր հինգ ամբողջ մեկ չորրորդ:
 • 2:43 - 2:47
  Այս ևս մեկ քառորդը հենց մեր խառը թվի
 • 2:47 - 2:50
  կոտորակային մասն է:
 • 2:50 - 2:52
  Որպեսզի լավ հասկանաս, նկարենք
 • 2:52 - 2:54
  ևս մեկ տորթ:
 • 2:54 - 2:57
  Կտրենք մեր տորթը չորս
 • 2:57 - 3:00
  հավասար մասերի:
 • 3:00 - 3:04
  Սակայն մեկ քառորդը, որն էլ մեզ պետք է,
 • 3:04 - 3:07
  ոչ թե ամբողջ տորթն է, այլ
 • 3:07 - 3:09
  կտորներից միայն մեկը:
 • 3:09 - 3:12
  Համարիչը մեզ հուշում է, թե քանի կտոր է վերցված:
 • 3:12 - 3:16
  Այսինքն` մեր դեպքում մեկ քառորդը նշանակում է, որ տորթը բաժանված է
 • 3:16 - 3:20
  չորս մասի և վերցված է միայն մեկը:
 • 3:20 - 3:26
  Հիմա... եթե գրում ենք հինգ և մեկ չորրորդ:
 • 3:26 - 3:29
  Սա նույնն է, ինչ 20/4 և 1/4:
 • 3:29 - 3:31
  Այսինքն` խառը թիվը կարելի է
 • 3:31 - 3:31
  ներկայացնել 20/4 + 1/4 տեսքով:
 • 3:31 - 3:45
  Արի սկսենք նորից, որ լավ հասկանաս:
 • 3:45 - 3:48
  5 ամբողջ 1/4-ը նույնն է, ինչ հինգին գումարած մեկ չորրորդը:
 • 3:48 - 3:54
  5-ը ներկայացրինք 20/4 տեսքով:
 • 3:54 - 3:56
  Որպեսզի համոզվեք սրանում, կարող եք պարզապես քսանը
 • 3:56 - 3:57
  բաժանել չորսի վրա:
 • 3:57 - 4:00
  Ստանում եք հինգ և ոչ մի կոտորակային մաս:
 • 4:00 - 4:03
  Ուրեմն... ստանում ենք`
 • 4:03 - 4:05
  20/4 + 1/4
 • 4:05 - 4:10
  Այս մասը հեշտ հասկանալու համար այսպես մտածեք.
 • 4:10 - 4:12
  եթե դուք ունեք քսան հատ մեկ քառորդ և
 • 4:12 - 4:15
  դրան գումարում եք 1 հատ մեկ քառորդ, քանի հատ
 • 4:15 - 4:17
  մեկ քառորդ կունենանք արդյունքում?
 • 4:17 - 4:21
  Ճիշտ ես, 21 հատ մեկ քառորդ: Կամ այլ կերպ ասեմ:
 • 4:21 - 4:28
  Հինգը ստացանք, որ իրենից ներկայացնում է քսան հավասարամեծ կտոր:
 • 4:28 - 4:29
  Կարող ես հաշվել նույնիսկ:
 • 4:29 - 4:33
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
 • 4:33 - 4:35
  18, 19, 20:
 • 4:35 - 4:37
  Ավելի արագ հաշվելու համար
 • 4:37 - 4:38
  կարող էիր ուղղակի հինգը բազմապատկել չորսով:
 • 4:38 - 4:40
  Կրկին կստանայիր քսան:
 • 4:40 - 4:46
  Այս մեկ չորրորդը նշանակում է, որ քսան հատ կտորին գումարվել է ևս մեկը:
 • 4:46 - 4:51
  Արդյունքում ունենում ենք քսանմեկ հատ կտոր:
 • 4:51 - 4:56
  Քանի որ քսանմեկ կտորներից յուրաքանչյուրը
 • 4:56 - 5:02
  մեկ քառորդ է, ապա կունենաս 21/4 տորթ:
 • 5:02 - 5:03
  Սա էր հենց խնդրի
 • 5:03 - 5:05
  լուծումը:
 • 5:05 - 5:07
  Վերջում, ինչպես տեսնում ես, ստացանք անկանոն կոտորակ:
 • 5:07 - 5:10
  Կատարեցինք խնդրի պահանջը`
 • 5:10 - 5:13
  հինգ ամբողջ մեկ չորրորդ խառը թիվը ներկայացրինք
 • 5:13 - 5:17
  անկանոն կոտորակի տեսքով:
 • 5:17 - 5:21
  Ինչպես հասկանում եք, խառը թիվը անկանոն
 • 5:21 - 5:22
  կոտորակի վերածելու համար
 • 5:22 - 5:25
  կան ալգորիթմներ:
 • 5:25 - 5:26
  Հիմա... եթե ունենք հինգ և մեկ չորրորդ և ուզում եք
 • 5:26 - 5:35
  վերածել այն անկանոն կոտորակի, ապա
 • 5:35 - 5:39
  պետք է նախ նույնը թողեք հայտարարը:
 • 5:39 - 5:42
  Մեր պատասխանը համապատասխանում է այս պահանջին:
 • 5:42 - 5:47
  Սակայն համարիչը փոփոխություններ է կրում:
 • 5:47 - 5:48
  Սկզբում պետք է մտապահեք
 • 5:48 - 5:54
  կոտորակային մասի համարիչը:
 • 5:54 - 5:55
  Այնուհետև պետք է
 • 5:55 - 5:58
  ամբողջ մասը բազմապատկեք կոտորակային մասի հայտարարով
 • 5:58 - 5:58
  և այդ երկու թվերը գումարեք իրար:
 • 5:58 - 6:00
  Եկեք փորձենք հենց նույն օրինակի վրա:
 • 6:00 - 6:03
  Մտապահում ենք 1-ը:
 • 6:03 - 6:13
  Բազմապատկում ենք ամբողջ մասը կոտորակային մասի հայտարարով` 5*4=20:
 • 6:13 - 6:17
  Քանի որ մեկը մտապահել էինք,
 • 6:17 - 6:22
  քսանին գումարում ենք մեկ և
 • 6:22 - 6:24
  ստանում 21:
 • 6:24 - 6:25
  Հիշում ենք, որ հայտարարը մնում է նույնը:
 • 6:25 - 6:28
  Ստացվում է, որ հինգ ամբողջ մեկ չորրորդ
 • 6:28 - 6:29
  խառը թիվը հավասար է 21/4:
 • 6:29 - 6:34
  Այս ձևն ավելի արագ է,
 • 6:34 - 6:37
  և եթե շատ փորձեք, ապա էլ ավելի արագ կկատարեք
 • 6:37 - 6:42
  այս տեսակի վարժությունները:
 • 6:42 - 6:43
Title:
Changing a Mixed Number to an Improper Fraction
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:43

Armenian subtitles

Incomplete

Revisions