Return to Video

Omskriv et blandet tal til en uægte brøk.

 • 0:00 - 0:01
  .
 • 0:01 - 0:05
  Skriv fem 1/4 som en uægte brøk.
 • 0:05 - 0:09
  En uægte brøk er en brøk,
 • 0:09 - 0:12
  hvor tælleren er større end nævneren.
 • 0:12 - 0:13
  Det, vi har her, er ikke en ren brøk.
 • 0:13 - 0:16
  Vi har nemlig et helt tal og en brøk,
 • 0:16 - 0:18
  så vi kalder det for et blandet tal.
 • 0:18 - 0:21
  Lad os tænke over, hvad 5 og 1/4 repræsenterer,
 • 0:21 - 0:21
  og så omskriver vi det til en uægte brøk.
 • 0:21 - 0:28
  5 og 1/4 kan vi se på som
 • 0:28 - 0:33
  5 og 1/4, eller 5 plus 1/4.
 • 0:33 - 0:35
  Det er hvad 5 og 1/4 repræsenterer.
 • 0:35 - 0:36
  Lad først os tænke over 5.
 • 0:36 - 0:39
  5 er 5 hele.
 • 0:39 - 0:43
  Det svarer til fem hele lagkager, hvis vi tænker på det i lagkager.
 • 0:43 - 0:45
  Vi deler hver af de 5 lagkager op i 4 stykker,
 • 0:45 - 0:48
  fordi vi arbejder med fjerdedele.
 • 0:48 - 0:52
  Lad os dele lagkagerne i 4 stykker.
 • 0:52 - 0:54
  Herovre er der 1 lagkage.
 • 0:54 - 0:56
  Vi kopiere den
 • 0:56 - 0:58
  og laver nogle flere.
 • 0:58 - 1:04
  Vi har 2 lagkager, 3 lagkager
 • 1:04 - 1:09
  4 lagkager, og nu har vi 5 lagkager.
 • 1:09 - 1:11
  Det her er, hvad 5 repræsenterer.
 • 1:11 - 1:14
  5 er det samme
 • 1:14 - 1:15
  som 5 hele lagkager..
 • 1:15 - 1:17
  Det er derfor,
 • 1:17 - 1:20
  vi har tegnet dem.
 • 1:20 - 1:22
  De her 5 lagkager repræsenterer 5.
 • 1:22 - 1:27
  .
 • 1:27 - 1:32
  Nu har vi delt lagkagerne op i 4 stykker hver.
 • 1:32 - 1:36
  Hvert lagkagestykke repræsenterer 1/4.
 • 1:36 - 1:40
  Hvor mange stykker lagkager har vi tilsammen i de 5 lagkager?
 • 1:40 - 1:42
  Vi har 4 stykker i hver lagkage.
 • 1:42 - 1:51
  Vi har 5 lagkager med hver 4 stykker.
 • 1:51 - 1:52
  Vi har derfor 4 gange 5 stykker.
 • 1:52 - 2:05
  4 gange 5 er 20. VI har 20 stykker lagkage.
 • 2:05 - 2:09
  Vi ved også, at hver stykke lagkage repræsenterer en fjerdedel,
 • 2:09 - 2:15
  så derfor har vi nu 20/4.
 • 2:15 - 2:19
  Alle stykkerne er lig med 20/4.
 • 2:19 - 2:26
  5 hele lakger er altså lig med 20/4.
 • 2:26 - 2:27
  Vi skriver det på den måde.
 • 2:27 - 2:29
  20 fjerdedele.
 • 2:29 - 2:35
  Nu har vi skrevet det på 2 forskellige måder.
 • 2:35 - 2:37
  Det betyder dog det samme.
 • 2:37 - 2:39
  Det er, hvad de 5 lagkager repræsenterer.
 • 2:39 - 2:43
  Vi har 20 stykker, der hver er 1/4 - vi har altså 20/4.
 • 2:43 - 2:47
  Den her fjerdel repræsenterer bogstaveligt talt
 • 2:47 - 2:50
  1 stykke lagkage mere.
 • 2:50 - 2:52
  Vi tegner en lagkage mere her.
 • 2:52 - 2:54
  .
 • 2:54 - 2:57
  Her er endnu en lagkage.
 • 2:57 - 3:00
  Den skærer vi også ud i 4 stykker.
 • 3:00 - 3:04
  Den her fjerdedel repræsenterer dog kun 1 af de 4 stykker.
 • 3:04 - 3:07
  Her er et af de 4 stykker.
 • 3:07 - 3:09
  Nævneren fortæller os, hvor mange stykker lagkagerne er skåret ud i,
 • 3:09 - 3:12
  og tælleren fortæller os, hvor mange stykker lagkage, vi har i alt.
 • 3:12 - 3:16
  Her har vi kun det ene stykke lagkage.
 • 3:16 - 3:20
  Det vi har her, er 1/4.
 • 3:20 - 3:26
  Nu skal vi omskrive fem 1/4.
 • 3:26 - 3:29
  Vi har lige set, at 5 er 20/4.
 • 3:29 - 3:31
  Lad os prøve at omskrive det.
 • 3:31 - 3:31
  .
 • 3:31 - 3:45
  5 1/4 kan vi omskrive som 5 plus 1/4,
 • 3:45 - 3:48
  Vi ved,
 • 3:48 - 3:54
  at 5 er det samme som 20/4.
 • 3:54 - 3:56
  Det kan vi tjekke
 • 3:56 - 3:57
  ved at dividere 20 med 4.
 • 3:57 - 4:00
  Det giver 5, så de 2 tal er ens.
 • 4:00 - 4:03
  5 er altså det samme som 20/4. Vi skal lægge 1/4 til det.
 • 4:03 - 4:05
  Vi har altså 20/4 plus 1/4.
 • 4:05 - 4:10
  Hvor mange fjerdele har vi i alt,
 • 4:10 - 4:12
  hvis vi regner det stykke?
 • 4:12 - 4:15
  Så har vi 21.
 • 4:15 - 4:17
  Vi har 21 fjerdedele.
 • 4:17 - 4:21
  Vi kunne også have fundet det resultat,
 • 4:21 - 4:28
  hvis vi havde talt alle vores stykker lagkage.
 • 4:28 - 4:29
  Lad os gøre det.
 • 4:29 - 4:33
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
 • 4:33 - 4:35
  18, 19, 20.
 • 4:35 - 4:37
  Det er dog hurtigere at gange 5 med 4,
 • 4:37 - 4:38
  fordi vi har 5 kager med hver 4 stykker.
 • 4:38 - 4:40
  5 gange 4 er lig med 20.
 • 4:40 - 4:46
  Vi skal lægge 1 stykke til de 20 stykker,
 • 4:46 - 4:51
  så i alt har vi 21 stykker.
 • 4:51 - 4:56
  Vi har 21 stykker, hvor hvert stykke er 1/4,
 • 4:56 - 5:02
  Vi kan sige, at vi har 21 gange 1/4, eller 21 fjerdedele lagkage.
 • 5:02 - 5:03
  Det er ligegyldigt, hvordan vi gør.
 • 5:03 - 5:05
  Vi har løst opgaven rigtigt.
 • 5:05 - 5:07
  Nu har vi en uægte brøk.
 • 5:07 - 5:10
  Vi har altså omskrevet 5 1/4 til en uægte brøk.
 • 5:10 - 5:13
  Vi har nu brugt tid på at forstå metoden til at omskrive en brøk.
 • 5:13 - 5:17
  Nrå man forstår den,
 • 5:17 - 5:21
  kan man faktisk meget hurtigere lave blandede tal
 • 5:21 - 5:22
  om til uægte brøker.
 • 5:22 - 5:25
  .
 • 5:25 - 5:26
  Vi farver det lige.
 • 5:26 - 5:35
  Man beholder altså den nævner,
 • 5:35 - 5:39
  brøken i det blandede tal har.
 • 5:39 - 5:42
  I det her tilfælde var det 4.
 • 5:42 - 5:47
  Tælleren kommer til at være lig med tælleren
 • 5:47 - 5:48
  fra brøken i det blandede tal
 • 5:48 - 5:54
  plus det hele tal
 • 5:54 - 5:55
  gange nævnerne.
 • 5:55 - 5:58
  I det har tilfælde ville vi skulel gange
 • 5:58 - 5:58
  5 med 4.
 • 5:58 - 6:00
  5 gange 4 er lig med 20.
 • 6:00 - 6:03
  Vi skal lægge tælleren fra brøken til 20.
 • 6:03 - 6:13
  Tælleren fra brøken i det blandede tal var 1.
 • 6:13 - 6:17
  Vi ville derfor skulle lægge 1 til.
 • 6:17 - 6:22
  20 plus 1 er 21.
 • 6:22 - 6:24
  Vores uægte brøk er derfor 21/4.
 • 6:24 - 6:25
  I virkeligheden gør vi her præcis det samme,
 • 6:25 - 6:28
  som vi gjorde før.
 • 6:28 - 6:29
  Det går bare lidt hurtigere.
 • 6:29 - 6:34
  Vi finder ud af, at 5 hele er det same som 20 fjerdedele.
 • 6:34 - 6:37
  Vi ganger altså 5 med nævneren i den oprindelige brøk.
 • 6:37 - 6:42
  Til det lægger vi 1, fordi vi havde 1 som tælleren i den oprindelige brøk.
 • 6:42 - 6:43
  21/4 er svaret.
Title:
Omskriv et blandet tal til en uægte brøk.
Description:

Den her video viser, hvordan man omskriver blandede tal til uægte brøker.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:43

Danish subtitles

Revisions Compare revisions