Return to Video

Převod smíšeného čísla na nepravý zlomek

 • 0:01 - 0:05
  Napište 5 a 1/4
  jako smíšený zlomek.
 • 0:05 - 0:09
  Nepravý zlomek je
  zlomek v základním tvaru,
 • 0:09 - 0:12
  kde čitatel je větší než jmenovatel.
 • 0:12 - 0:13
  Tohle není zlomek v základním tvaru.
 • 0:13 - 0:16
  Máme tu celé číslo společně se zlomkem,
 • 0:16 - 0:18
  takže to je smíšené číslo.
 • 0:18 - 0:21
  Takže se zamysleme,
  jak 5 a 1/4 vlastně vypadá,
 • 0:21 - 0:21
  a přepíšu to.
 • 0:21 - 0:28
  Takže se bavíme o 5 a 1/4,
 • 0:28 - 0:33
  doslova (5 a 1/4) nebo
  (5 plus 1/4), a to je to,
 • 0:33 - 0:35
  co 5 a 1/4 zastupuje.
 • 0:35 - 0:36
  Takže se zamysleme nad 5.
 • 0:36 - 0:39
  5 je 5 celků,
  takže jestli přemýšlíte nad koláči,
 • 0:39 - 0:43
  nakreslíme si 5 koláčů.
 • 0:43 - 0:45
  Nakrájím tyhle koláče na čtvrtiny,
 • 0:45 - 0:48
  vzhledem k tomu,
  že se bavíme o čtvrtinách.
 • 0:48 - 0:52
  Nakrojím ho přesně tady.
 • 0:52 - 0:54
  Takže to máme jeden koláč.
 • 0:54 - 0:56
  Teď ho rozkopíruju.
 • 0:56 - 0:58
  Uložím a kopíruju.
 • 0:58 - 1:04
  Takže mám 2 koláče, potom 3,
 • 1:04 - 1:09
  pak 4 a konečně 5 koláčů.
 • 1:09 - 1:11
  Tohle zastupuje moje 5.
 • 1:11 - 1:14
  5 doslova znamená...
 • 1:14 - 1:15
  Takhle to vše zakroužkuju.
 • 1:15 - 1:17
  Tohle je ta 5.
 • 1:17 - 1:20
  Doslova co tahle 5 znamená.
 • 1:20 - 1:22
  Zastupuje 5 celých koláčů.
 • 1:27 - 1:32
  Rozkrojil jsem každý koláč na 4 díly,
 • 1:32 - 1:36
  takže vidíte, že každý
  díl zobrazuje čtvrtinu.
 • 1:36 - 1:40
  Kolik dílů mám v těchto 5 koláčích?
 • 1:40 - 1:51
  Mám 4 díly na každý koláč.
 • 1:51 - 1:52
  Napíšu to celé.
 • 1:52 - 2:05
  4 díly v koláči, krát 5
  a to se rovná 20 dílkům.
 • 2:05 - 2:09
  Nebo také jinak,
  když každý díl je 1/4,
 • 2:09 - 2:15
  tak se tohle také rovná 20 krát 1/4,
 • 2:15 - 2:19
  což lze napsat jako 20/4.
 • 2:19 - 2:26
  Takže máme 5 koláčů rovno 20 čtvrtinám.
 • 2:26 - 2:27
  Zapíšu to tak.
 • 2:27 - 2:29
  20/4.
 • 2:29 - 2:35
  Můžem také napsat 20 lomeno 4.
 • 2:35 - 2:37
  Napsal jsem opět to samé.
 • 2:37 - 2:39
  Ale to je to, co 5 reprezentuje.
 • 2:39 - 2:43
  20/4 nebo-li 20 dílů,
  kde každý díl je 1/4.
 • 2:43 - 2:47
  A tahle 1/4 doslova znamená o jednu víc.
 • 2:47 - 2:50
  Jednu čtvrtinu koláče, jeden další dílek.
 • 2:50 - 2:54
  Takže nakreslím další koláč.
 • 2:54 - 2:57
  To je on.
 • 2:57 - 3:00
  Rozkrojím ho na 4 díly.
 • 3:00 - 3:04
  Ale tahle 1/4 znamená
  jen jeden z nich, že?
 • 3:04 - 3:07
  Tohle je jeden ze 4 dílů.
 • 3:07 - 3:09
  Jmenovatel nám říká, kolik dílů má celek,
 • 3:09 - 3:12
  a tahle 1 nám říká, kolik jich je.
 • 3:12 - 3:16
  Takže je to tenhle 1 dílek.
 • 3:16 - 3:19
  Tohle je 1/4.
 • 3:19 - 3:26
  Takže když napíšeme 5 a 1/4,
  a právě jsme viděli,
 • 3:26 - 3:29
  že 5 tady je 20/4.
 • 3:29 - 3:31
  Takže to můžeme přepsat.
 • 3:31 - 3:31
  Napíšu to takhle.
 • 3:31 - 3:45
  (5 a 1/4) se dá přepsat na (5 plus 1/4),
 • 3:45 - 3:48
  což je to samé jako...
  Viděli jsme, že 5 koláčů
 • 3:48 - 3:54
  je to samé jako 20/4.
 • 3:54 - 3:56
  A abychom viděli, že je to to samé,
 • 3:56 - 3:57
  vydělíte 20 čtyřmi.
 • 3:57 - 4:00
  Vyjde vám 5 bez zbytku.
 • 4:00 - 4:03
  Takže 5 je 20/4 a tohle plus 1/4,
 • 4:03 - 4:05
  je to samé jako tohle plus 1/4.
 • 4:05 - 4:10
  Takže mám 20/4 a přičtu další 1/4,
 • 4:10 - 4:12
  kolik mám čtvrtin?
 • 4:12 - 4:15
  Mám jich 21.
 • 4:15 - 4:17
  Mám 21/4.
 • 4:17 - 4:21
  Nebo jinak, tahle 5...
 • 4:21 - 4:28
  To je 20 dílků koláče.
 • 4:28 - 4:29
  Můžete si je spočítat.
 • 4:29 - 4:33
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
 • 4:33 - 4:35
  18, 19, 20.
 • 4:35 - 4:37
  Ale rychlejší je říct, že máme 5 koláčů.
 • 4:37 - 4:38
  Každý z nich má 4 dílky.
 • 4:38 - 4:40
  5 krát 4 je 20.
 • 4:40 - 4:46
  Tahle 1/4 je jeden dílek,
  takže plus 1 dílek,
 • 4:46 - 4:51
  dohromady máme 21 dílků.
 • 4:51 - 4:56
  Takže máme 21 dílů, kde každý je 1/4,
 • 4:56 - 5:02
  takže můžeme říct 21 krát 1/4
  nebo taky 21/4 koláče.
 • 5:02 - 5:03
  Ať už o tom přemýšlíme jakkoliv,
 • 5:03 - 5:05
  vyřešili jsme tento příklad.
 • 5:05 - 5:07
  Máme nepravý zlomek.
 • 5:07 - 5:10
  Napsali jsme 5 a 1/4 jako nepravý zlomek.
 • 5:10 - 5:13
  Dost podrobně jsem
  se snažil vám ukázat,
 • 5:13 - 5:17
  co 5 a 1/4 přesně znamená, jak vypadá,
 • 5:17 - 5:24
  ale existuje i přímočarý způsob
  převodu na smíšený zlomek.
 • 5:25 - 5:26
  Označím to barevně.
 • 5:26 - 5:35
  Máte číslo 5 a 1/4 a chcete
  ho převést na nepravý zlomek.
 • 5:35 - 5:39
  Takže ponecháte stejný jmenovatel,
 • 5:39 - 5:42
  čímž se vám tahle 'lomeno 4' dostane sem.
 • 5:42 - 5:47
  Čitatel z předchozí zlomkové
  části vám zůstane tady.
 • 5:47 - 5:48
  A 'lomeno 4' se vám dostane sem.
 • 5:48 - 5:54
  Takže to bude 1 plus celočíselná část
 • 5:54 - 5:55
  krát váš jmenovatel.
 • 5:55 - 5:58
  Takže 1 plus... nebo počkat,
  napíšu to jak o tom uvažuji já.
 • 5:58 - 6:00
  Vezmu si 4 krát 5.
 • 6:00 - 6:03
  Zapíšu to tady takhle barevně.
 • 6:03 - 6:13
  4 krát 5 a pak přičtu tenhle čitatel.
 • 6:13 - 6:17
  Takže doslova mám 4 krát 5
  plus 1, což je...
 • 6:17 - 6:22
  Což se rovná 4 krát 5 je 20, plus 1 je 21,
 • 6:22 - 6:24
  celé lomeno 4, což je 21/4.
 • 6:24 - 6:25
  A tohle je ten rychlý způsob.
 • 6:25 - 6:28
  Děláme úplně to stejné,
  co předtím tady,
 • 6:28 - 6:29
  akorát to bylo pomaleji.
 • 6:29 - 6:34
  Takže tvrdíme, dobře, 5 celků,
  to je vlastně 20/4,
 • 6:34 - 6:37
  takže vezmu 5
  a řeknu si, že to je 5 krát 4,
 • 6:37 - 6:42
  a ještě 1/4 mám tady,
  takže 4 krát 5 plus 1 je 21.
Title:
Převod smíšeného čísla na nepravý zlomek
Description:

Převod smíšeného čísla na nepravý zlomek

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:43

Czech subtitles

Revisions Compare revisions