Return to Video

Превръщане на смесено число в неправилна дроб

 • 0:01 - 0:05
  Запиши 5 цяло и 1/4 като неправилна дроб.
 • 0:05 - 0:09
  Неправилната дроб е обикновена дроб, в която
 • 0:09 - 0:12
  числителят е по-голям от знаменателя.
 • 0:12 - 0:13
  Ето това тук не е обикновена дроб.
 • 0:13 - 0:16
  Имаме цяло число смесено с дроб, затова
 • 0:16 - 0:18
  го наричаме смесено число.
 • 0:18 - 0:21
  Да се замислим какво представлява 5 цяло и 1/4
 • 0:21 - 0:21
  и нека го напиша по друг начин.
 • 0:21 - 0:28
  Ако говорим за 5 цяло и 1/4, буквално можеш да
  го напишеш
 • 0:28 - 0:33
  като 5 и 1/4 или 5 + 1/4, това представлява
 • 0:33 - 0:35
  5 цяло и 1/4.
 • 0:35 - 0:36
  Нека разгледаме 5.
 • 0:36 - 0:39
  5 е пет цели или, ако си мислиш за пай,
  можем да начертаем
 • 0:39 - 0:43
  5 пая.
 • 0:43 - 0:45
  Само още от началото да
  нарежа пайовете на по четири
 • 0:45 - 0:48
  парчета, понеже имаме четвърти.
 • 0:48 - 0:52
  Нека нарежа тези пайове.
 • 0:52 - 0:54
  Това е един пай тук.
 • 0:54 - 0:56
  Нека го копирам и поставя.
 • 0:56 - 0:58
  Пак.
 • 0:58 - 1:04
  Значи вече имам два пая, сега три,
 • 1:04 - 1:09
  сега четири, и накрая пет.
 • 1:09 - 1:11
  Това представлява петицата.
 • 1:11 - 1:14

  5 буквално представлява… Нека да
 • 1:14 - 1:15
  ги оградя заедно.
 • 1:15 - 1:17
  Това тук е 5.
 • 1:17 - 1:20
  Това представлява 5.
 • 1:20 - 1:22
  Представлява 5 цели пая.
 • 1:22 - 1:27
  5 цели пая.
 • 1:27 - 1:32
  Нарязал съм пайовете на по четири
  парчета, за да можеш
 • 1:32 - 1:36
  да си представиш, че всяко парче
  е една четвърт.
 • 1:36 - 1:40
  Колко парчета имам в тези 5 пая?
 • 1:40 - 1:42
  Имам по 4 парчета във всеки пай.
 • 1:42 - 1:51
  Имам по 4 парчета във всеки пай.
 • 1:51 - 1:52
  Нека го запиша тук
 • 1:52 - 2:05
  4 парчета във всеки пай по 5 пая
  прави 20 парчета.
 • 2:05 - 2:09
  Друг начин да го представиш,
  понеже всяко парче е една четвърт,
 • 2:09 - 2:14
  това също е равно на 20 по 1/4,
  или можеш да запишеш,
 • 2:14 - 2:19
  че е равно на 20/4.
 • 2:19 - 2:26
  Значи имаме 5 цели пая, които са равни
  на 20 четвърти.
 • 2:26 - 2:27
  Нека го запиша така
 • 2:27 - 2:29
  20 четвърти.
 • 2:29 - 2:35
  Или може да го запишем като 20/4.
 • 2:35 - 2:37
  Направих едно и също нещо два пъти.
 • 2:37 - 2:39
  Това представляват петте пая.
 • 2:39 - 2:43
  20/4, или 20 парчета,
  където всяко парче е 1/4.
 • 2:43 - 2:47
  А тази 1/4 тук буквално представлява още
 • 2:47 - 2:50
  една четвърт от пай, или още едно парче пай.
 • 2:50 - 2:52
  Нека начертая още един пай тук.
 • 2:52 - 2:54
  Нека начертая още един пай тук.
 • 2:54 - 2:57
  Това е друг пай.
 • 2:57 - 3:00
  Нарязваме го на 4 парчета.
 • 3:00 - 3:04
  Но тази 1/4 представлява само
  едно от тези парчета, нали така?
 • 3:04 - 3:07
  Това е едно от четирите парчета.
 • 3:07 - 3:09
  Знаменателят ни казва колко парчета има.
 • 3:09 - 3:12
  Единицата ни казва с колко от тези парчета
 • 3:12 - 3:16
  се занимаваме, значи е само това едно парче.
 • 3:16 - 3:20
  Това там е нашата 1/4.
 • 3:20 - 3:26
  Ако запишем 5 и 1/4, сега видяхме,
 • 3:26 - 3:29
  че 5 = 20/4.
 • 3:29 - 3:31
  Значи можем да презапишем това.
 • 3:31 - 3:31
  Нека го запиша така.
 • 3:31 - 3:44
  5 цяло и 1/4 може да бъде записано като 5 + 1/4,
 • 3:44 - 3:48
  което е същото като…
  Вече видяхме, че 5 цели пая са равни
 • 3:48 - 3:54
  на 20/4.
 • 3:54 - 3:56
  За да видиш, че тези са равни,
  просто трябва да
 • 3:56 - 3:57
  разделиш 20 на 4.
 • 3:57 - 4:00
  Получаваш 5 и остатък 0.
 • 4:00 - 4:03
  Значи 5 = 20/4, тогава това + 1/4
 • 4:03 - 4:05
  е същото като + 1/4.
 • 4:05 - 4:10
  И ако имам 20 четвърти и добавя
  още една четвърт към тях,
 • 4:10 - 4:12
  колко четвърти имам?
 • 4:12 - 4:15
  Ами имам 21.
 • 4:15 - 4:17
  Имам 21 четвърти.
 • 4:17 - 4:21
  Друг начин да си го представиш: това 5
 • 4:21 - 4:28
  е 20 парчета пай.
 • 4:28 - 4:29
  Може и да ги преброиш.
 • 4:29 - 4:33
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
 • 4:33 - 4:35
  18, 19, 20.
 • 4:35 - 4:36
  Но по-бързо е да кажем: имам пет пая.
 • 4:36 - 4:38
  Всеки има по четири парчета.
 • 4:38 - 4:40
  5 по 4 = 20
 • 4:40 - 4:46
  Тази 1/4 тук представлява едно парче,
  плюс едно парче.
 • 4:46 - 4:51
  Общо ще имаме 21 парчета.
 • 4:51 - 4:56
  21 парчета, и всяко парче е 1/4,
  значи можем
 • 4:56 - 5:02
  да кажем 21 по 1/4, или 21 четвърти парчета пай.
 • 5:02 - 5:03
  Както и да гледаш, вече
 • 5:03 - 5:05
  сме решили задачата.
 • 5:05 - 5:07
  Стигнахме до неправилна дроб.
 • 5:07 - 5:10
  Записахме 5 цяло и 1/4 като неправилна дроб.
 • 5:10 - 5:13
  Положих много труд, за да ти обясня
 • 5:13 - 5:17
  какво означава 5 цяло и 1/4, но има и
 • 5:17 - 5:21
  сравнително лесен начин да се стигне направо
 • 5:21 - 5:22
  до неправилната дроб.
 • 5:22 - 5:24
  Ако имаш...
 • 5:24 - 5:26
  Нека го направя с различни цветове.
 • 5:26 - 5:35
  Ако имаш 5 цяло и 1/4, за да го превърнеш
  в неправилна дроб,
 • 5:35 - 5:39
  ще запазиш знаменателя,
 • 5:39 - 5:42
  така че ще имаш нещо върху 4.
 • 5:42 - 5:47
  Но числителят ти ще бъде равен на числителя
 • 5:47 - 5:48
  на предишната дроб.
 • 5:48 - 5:54
  Ще бъде 1 + цялото число
 • 5:54 - 5:55
  умножено по знаменателя.
 • 5:55 - 5:58
  Значи 1 плюс... Или нека го направя така, както
 • 5:58 - 5:58
  аз си го правя.
 • 5:58 - 6:00
  Това, което аз правя, е да взема 4 по 5.
 • 6:00 - 6:03
  Нека го напиша и искам да е в различни цветове.
 • 6:03 - 6:13
  4 по 5 и към това добавям този числител.
 • 6:13 - 6:16
  Буквално смятам 4 по 5 + 1, което е… Това е
 • 6:16 - 6:22
  равно на 4 по 5 = 20; 20 + 1 = 21.
  И това е върху 4.
 • 6:22 - 6:24
  Значи 21/4.
 • 6:24 - 6:25
  Това е бърз начин да се направи.
 • 6:25 - 6:28
  Направихме абсолютно същото като преди,
 • 6:28 - 6:29
  само че там беше по-бавно.
 • 6:29 - 6:34
  Казваме си, че 5 цели е същото като 20 четвърти,
 • 6:34 - 6:37
  така че вземаме 5 по 4, след което
 • 6:37 - 6:42
  имаме още една четвърт тук и става
  4 по 5 + 1 = 21.
Title:
Превръщане на смесено число в неправилна дроб
Description:

U02_L1_T2_we2 Превръщане на смесено число в неправилна дроб

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:43

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions