Return to Video

Ondalık Sayıları Kesirlere Çevirme 2 (Örnek 2)

 • 0:01 - 0:06
  On iki virgül doksan sekizi bileşik sayı olarak yazıp yazamadığımıza bir bakalım.
 • 0:06 - 0:10
  Fark etmeniz gereken ilk şey, bunun on ikiyle sıfır virgül doksan sekizin
 • 0:10 - 0:14
  toplamına eşit olduğu.
 • 0:14 - 0:19
  Bu, işlemi basitleştiriyor çünkü şimdi yapmamız gereken tek şey onu, on iki tam artı sıfır virgül doksan sekize
 • 0:19 - 0:24
  eşit olan kesir olarak yazmak. Yani, sıfır virgül doksan sekizi bir kesir olarak yazabilirsek
 • 0:24 - 0:26
  neredeyse bitirdik!
 • 0:26 - 0:28
  Bunu yapıp yapamadığımıza bakalım.
 • 0:28 - 0:31
  Dokuz sayısı, onda birler basamağında.
 • 0:31 - 0:36
  Öyle yazacağım, onda birler. Sekiz, yüzde birler basamağında.
 • 0:36 - 0:41
  Yüzde birler basamağında. Yani, sıfır virgül doksan sekiz sayısını ele iki farklı şekilde alabilirsin.
 • 0:41 - 0:44
  Dokuz bölü on olarak alabiliriz. Dokuz bölü on.
 • 0:44 - 0:53
  Bu, şuradaki kısmı. Dokuz bölü on artı, artı sekiz bölü yüz.
 • 0:53 - 1:00
  Eğer paydaları eşitlemek istersek bu, dokuz yüz bölü yüz
 • 1:00 - 1:07
  artı sekiz bölü yüz. Artı sekiz bölü yüz. Bu, doksan sekiz bölü yüze eşit.
 • 1:07 - 1:15
  Yüzde doksan sekize eşit. Yani; sıfır virgül doksan sekiz, doksan sekiz bölü yüz demek.
 • 1:15 - 1:22
  Bunu söylemenin bir başka yolu da, direk "Sekiz, yüzde birler basamağında yani bu sayı, yüzde doksan sekiz." demek.
 • 1:22 - 1:25
  Yani bu yaptığımız işlemlere gerek kalmazdı. Şimdi, bu sayıyı bir bileşik sayı olarak yazmak istersek,
 • 1:25 - 1:33
  kısaca on iki tam -sıfır virgül doksan sekiz yerine- doksan sekiz bölü yüz olarak yazabiliriz.
 • 1:33 - 1:37
  Bunu henüz olabileceği en küçük hale getirmedik. Sadeleştirebiliyor muyuz bir bakalım.
 • 1:37 - 1:43
  Doksan sekiz ve yüz, ikiye bölünebiliyor. İkisini de ikiye bölelim.
 • 1:43 - 1:47
  İki sayısı ikisinin de ortak böleni, yani ikisini de ikiye bölebiliyoruz.
 • 1:47 - 1:52
  Doksan sekiz bölü iki, kırk dokuz; yüz bölü iki elli eder.
 • 1:52 - 1:58
  Yani sayı, on iki tam kırk dokuz bölü elliye eşit. Yapabileceğimiz en büyük sadeleştirme bu.
 • 1:58 - 2:01
  Kırk dokuz yediye bölünebilir fakat elli bölünemez.
 • 2:01 - 2:07
  Yani, sayıyı olabilecek en küçük rakamlarla yazdık. Yani, on iki virgül doksan sekiz sayısı, on iki tam kırk dokuz bölü elli
 • 2:07 - 2:11
  bileşik sayısı olarak yazılabiliyor.
Title:
Ondalık Sayıları Kesirlere Çevirme 2 (Örnek 2)
Description:

Ondalık Sayıları Kesirlere Çevirme 2 (Örnek 2)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:11
Ezgi Tülü added a translation

Turkish subtitles

Revisions