Return to Video

การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน 2 (ตัวอย่าง 2)

 • 0:01 - 0:06
  ลองดูกันว่าเราเขียน 12.89
  เป็นจำนวนคละได้ไหม.
 • 0:06 - 0:10
  อย่างแรก คุณอาจสังเกตเห็นว่า
  มันเหมือนกับ
 • 0:10 - 0:14
  12 บวก 0.98.
 • 0:14 - 0:19
  แล้วมันง่ายลง เพราะเราแค่ต้องเขียน
  มันเป็น 12 กับเศษส่วนที่เท่ากับ
 • 0:19 - 0:24
  0.89. แล้วถ้าเราเขียน 0.89 เป็นเศษส่วนได้
 • 0:24 - 0:26
  เราก็เสร็จแล้ว!
 • 0:26 - 0:28
  ลองดูว่าเราทำได้ไหม.
 • 0:28 - 0:31
  9 นี่ตรงนี้อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่ง.
 • 0:31 - 0:36
  ผมจะเขียนแบบนั้น. ตำแหน่งที่หนึ่ง.
  แล้วอันนี้คือตำแหน่งที่สอง.
 • 0:36 - 0:41
  มันอยู่ในตำแหน่งที่สอง. คุณก็มอง
  0.98 ได้สองวิธี.
 • 0:41 - 0:44
  คุณมองมันเป็น 9 ใน 10. 9 ส่วนสิบ.
 • 0:44 - 0:53
  นั่นคือส่วนนั้น 9 ในสิบ บวก บวก
  8 ในร้อย, บวก 8 ในร้อย.
 • 0:53 - 1:00
  แล้วถ้าคุณหาตัวส่วนร่วม
  มันก็เท่ากับ 9 ส่วน 100
 • 1:00 - 1:07
  บวก 8 ส่วน 100. บวก 8 ส่วน 100,
  ซึ่งเท่ากับ 98 ส่วน 100.
 • 1:07 - 1:15
  เท่ากับ 98 ส่วน 100.
  0.98 จึงเท่ากับ 98 ส่วน 100.
 • 1:15 - 1:22
  และวิธีพูดอีกอย่างคือว่า "ดูสิ ที่ตรงนี้
  คือตำแหน่งที่สอง นี่ก็คือ 98/100"
 • 1:22 - 1:25
  คุณข้ามขั้นนี้ไปเลยก็ได้. ถ้าเรา
  เขียนนี่เป็นจำนวนคละ.
 • 1:25 - 1:33
  เราก็แค่มองมันเป็น 12, และแทนที่จะเป็น
  0.89, ก็เป็น 12 กับ 98 ส่วนร้อย.
 • 1:33 - 1:37
  ทีนี้ เรายังไม่ได้เขียนเป็นรูปอย่างต่ำ.
  ลองลดรูปมันดู.
 • 1:37 - 1:43
  98 หารด้วย 2 ลงตัว, 100 ก็เช่นกัน.
  งั้นลองหารทั้งสองตัว
 • 1:43 - 1:47
  ด้วย 2 ดู. พวกมันมีตัวร่วมนั้น.
  เราจึงหารทั้งคู่ด้วย 2.
 • 1:47 - 1:52
  แล้ว นี่ก็เหมือนกับ 12 กับ
  98 หารด้วย 2 ได้ 49.
 • 1:52 - 1:58
  100 หารด้วย 2 ได้ 50.
  ผมว่านี่คือเท่าที่เราทำได้แล้ว.
 • 1:58 - 2:01
  49 แยกตัวประกอบ หารด้วย 7 ลงตัว
  แต่ 50 หารไม่ได้.
 • 2:01 - 2:07
  เราจึงได้รูปอย่างต่ำแล้ว. 12.98 เขียน
  เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
 • 2:07 - 2:11
  ได้ 12 กับ 49/50.
Title:
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน 2 (ตัวอย่าง 2)
Description:

การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน 2 (ตัวอย่าง 2)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:11

Thai subtitles

Revisions Compare revisions