Return to Video

Omgjøring av desimaler til brøk 2 (eksempel 2)

 • 0:01 - 0:06
  Vi vil skrive 12,98 som et blandet tall.
 • 0:06 - 0:10
  Dette er akkurat det samme som
 • 0:10 - 0:14
  12 pluss 0,98.
 • 0:14 - 0:19
  Dette forenkler det, fordi vi må bare skrive
  det som 12 og en brøk
 • 0:19 - 0:24
  som er lik 0,98.
  Om vi klarer det,
 • 0:24 - 0:26
  er vi nesten ferdige!
 • 0:26 - 0:28
  La oss se om vi får det til.
 • 0:28 - 0:31
  9 står på tidelsplass.
 • 0:31 - 0:36
  Dette står på hundredelsplass.
 • 0:36 - 0:41
  Du kan se på 0,98 på to ulike måter.
 • 0:41 - 0:44
  Du kan se på det som 9 tideler.
 • 0:44 - 0:53
  Her har du 9 tideler pluss 8 hundredeler.
 • 0:53 - 1:00
  Om du vil finne en felles nevner,
  blir det det samme som 90 over 100
 • 1:00 - 1:07
  pluss 8 over 100.
  Det er lik 98 over 100.
 • 1:07 - 1:15
  0,98 er 98 hundredeler.
 • 1:15 - 1:22
  Dette er hundredelsplassen,
  så dette er 98 hundredeler.
 • 1:22 - 1:25
  Du kan hoppe over dette.
  Om vi vil skrive det som et blandet tall,
 • 1:25 - 1:33
  kan vi skrive det som 12 istedenfor 0,98,
  12 og 98 hundredeler.
 • 1:33 - 1:37
  Dette er ikke det laveste begrepet.
  Vi kan forenkle det.
 • 1:37 - 1:43
  98 kan deles på 2, 100 også.
  La oss dele begge på
 • 1:43 - 1:47
  2. De har det til felles.
 • 1:47 - 1:52
  Dette er det samme som 12 og 98
  delt på 2 er 9 er 49.
 • 1:52 - 1:58
  100 delt på 2 er 50.
  Jeg tror vi kommer hit og ikke lenger.
 • 1:58 - 2:01
  49 kan deles på 7, men det kan ikke 50.
 • 2:01 - 2:07
  Vi har skrevet det som laveste begrep.
  12,98 kan skrives som et blandet tall,
 • 2:07 - 2:11
  12 og 49 femtideler.
Title:
Omgjøring av desimaler til brøk 2 (eksempel 2)
Description:

Omgjøring av desimaler til brøk 2 (eksempel 2)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:11

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions