Return to Video

Преобразуване на десетична дроб в обикновена 2 (упр. 2)

 • 0:01 - 0:06
  Хайде да видим дали можем да напишем 12,98 като смесено число.
 • 0:06 - 0:10
  И така първото, което осъзнавате е, че това е същото
 • 0:10 - 0:14
  като 12 плюс 0,98
 • 0:14 - 0:19
  И това опростява задачата, защото сега просто трябва да запишем 12 и една дроб, която е
 • 0:19 - 0:24
  равна на 0,98. Тоест, ако можем да запишем 0,98 като дроб
 • 0:24 - 0:26
  тогава ще сме почти решили задачата!
 • 0:26 - 0:28
  Нека да видим дали можем да го направим.
 • 0:28 - 0:31
  И така, това 9 ето тук се намира при десетиците.
 • 0:31 - 0:36
  Ще го запиша ето така като десетица. А това тук се намира при стотиците.
 • 0:36 - 0:41
  На мястото на стотиците. Тоест можете да разгледате 0,98 по два различни начина.
 • 0:41 - 0:44
  Можете да го разгледате като девет десети. 9/10.
 • 0:44 - 0:53
  Това е ето тази част тук. Девет десети плюс осем стотни, плюс осем стотни.
 • 0:53 - 1:00
  И ако искаме да намерим общ знаменател, това ще стане 90 върху 100
 • 1:00 - 1:07
  плюс осем върху сто. Плюс осем върху сто, което е равно на 98 върху 100.
 • 1:07 - 1:15
  Равно на 98 върху 100. И така, 0,98 е 98/100.
 • 1:15 - 1:22
  Или казано по-друг начин, "Вижте това празно място тук е мястото на стотиците. И това е е деветдесет и осем стотици или деветдесет и осем стотни."
 • 1:22 - 1:25
  Можете да пропуснете ето това тук. И така, ако искаме да запишем като смесено число,
 • 1:25 - 1:33
  можем просто да напишем 12 и вместо нула цяло деветдесет и осем, да напишем 12 и деветдесет и осем стотни.
 • 1:33 - 1:37
  Нека да видим дали можем да преобразуваме в обикновена дроб. И да опростим това.
 • 1:37 - 1:43
  98 се дели на 2, както и 100. Нека ги разделим тогава
 • 1:43 - 1:47
  на две. Можем да ги разделим и двете на две.
 • 1:47 - 1:52
  И така това е същото като 12 и 98 делено на 2 е 49.
 • 1:52 - 1:58
  А 100 делено на 2 е 50. И мисля, че повече не можем да опростяваме.
 • 1:58 - 2:01
  49 се дели на 7, но пък 50 не се дели.
 • 2:01 - 2:07
  И така опростихме израза. Или 12,98 може да се запише като смесено число,
 • 2:07 - 2:11
  като 12 цяло и 49 петдесети.
Title:
Преобразуване на десетична дроб в обикновена 2 (упр. 2)
Description:

Преобразуване на десетична дроб в обикновена 2 (упр. 2)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:11

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions