Return to Video

Addisjon av brøker med forskjellige fortegn

 • 0:01 - 0:06
  Finn summen av 3 1/8 + 3/4 + (-2 1/6)
 • 0:06 - 0:08
  La oss gjøre den første delen
  først. Den er enkel og grei.
 • 0:08 - 0:17
  Vi har to positive tall,
  la meg tegne ei tallinje.
 • 0:17 - 0:20
  Vi begynner med 3 og 1/8.
 • 0:20 - 0:28
  Dette er 0, så har vi
  1, 2, 3 og så har du 4.
 • 0:28 - 0:33
  3 og 1/8 vil være omtrent der,
  så la meg tegne den absolutte verdien.
 • 0:33 - 0:40
  3 1/8 vil ligge 3 og 1/8 til høyre for 0.
 • 0:40 - 0:47
  Så det er akkurat den
  avstanden fra 0 og til høyre.
 • 0:47 - 0:51
  Så du kan se på denne pilen som 3 og 1/8 lang.
 • 0:51 - 0:55
  Når vi har brøker med ulike nevnere,
 • 0:55 - 0:58
  liker jeg å behandle dem som uekte brøker,
 • 0:58 - 1:02
  det gjør addisjon, subtraksjon
  og multiplikasjon lettere.
 • 1:02 - 1:09
  Så 3 og 1/8 er det samme som:
  8 ganger 3 er 24, pluss 1 er 25/8
 • 1:09 - 1:14
  Så dette er 25/8 som er
  det samme som 3 og 1/8.
 • 1:14 - 1:20
  En annen måte å se på det er at
  3 er 24/8, pluss 1/8 er lik 25/8.
 • 1:20 - 1:22
  Så dette er utgangspunktet vårt.
 • 1:22 - 1:25
  Så skal vi legge til 3/4.
 • 1:25 - 1:32
  Vi skal legge til 3/4,
  så vi flytter enda 3/4--
 • 1:32 - 1:34
  Det er vanskelig å tegne disse pilene.
 • 1:34 - 1:42
  Vi flytter oss 3/4 til høyre.
  Så lengden av denne er 3/4.
 • 1:42 - 1:43
  Pluss 3/4.
 • 1:43 - 1:48
  Nå, hvor ender vi?
  Begge disse er positive heltall.
 • 1:48 - 1:51
  Så vi kan legge de sammen, vi
  må bare finne fellesnevneren først.
 • 1:51 - 1:58
  Vi har 25/8 pluss 3/4.
 • 1:58 - 2:02
  Det er det samme som--
  Vi må finne fellesnevneren.
 • 2:02 - 2:05
  Fellesnevneren, eller det minste
  felles multiplum av 4 og 8 er 8.
 • 2:05 - 2:08
  Så det vil bli et eller annet delt på 8.
 • 2:08 - 2:12
  For å gå fra 4 til 8 må vi gange med 2.
  Så vi må også gange 3 med 2.
 • 2:12 - 2:12
  Så vi får 6.
 • 2:12 - 2:17
  Så 3/4 er det samme som 6/8.
 • 2:17 - 2:23
  25/8 pluss 6/8 er lik 31/8
 • 2:23 - 2:33
  Så dette taller her, er 31/8.
 • 2:33 - 2:36
  Og det gir mening,
  fordi 32/8 er 4,
 • 2:36 - 2:38
  så det må være littegrann mindre enn 4.
 • 2:38 - 2:44
  Så dette tallet her, er 31/8
 • 2:44 - 2:47
  Lengden av denne pila,
  absoluttverdien av det tallet er 31/8.
 • 2:47 - 2:51
  Litt mindre enn 4.
 • 2:51 - 3:00
  Om du vil skrive det som et
  blandet tall, vil det bli 3 og 7/8.
 • 3:00 - 3:05
  Dette er 31/8, det er den delen der.
 • 3:05 - 3:10
  Så vil vi legge det til -2 og 1/6.
 • 3:10 - 3:13
  Så vi skal legge til et negativt tall.
 • 3:13 - 3:17
  Så, tenk på hva -2 og 1/6 vil bli.
 • 3:17 - 3:20
  La meg gjøre det i rosa.
 • 3:20 - 3:23
  -2 og 1/6
 • 3:23 - 3:26
  Vi kan si at vi legger til en -1, en -2,
 • 3:26 - 3:28
  og så en -1/6
 • 3:28 - 3:36
  -2 og 1/6 kan vi tegne som dette.
 • 3:36 - 3:42
  -2 og 1/6 kan vi tegne
  med ei pil som dette.
 • 3:42 - 3:46
  Så dette er -2 og 1/6.
  Det er et par måter å se det på.
 • 3:46 - 3:51
  Når du legger til denne
  pila som går mot venstre--
 • 3:51 - 3:55
  Vi kunne satt den her,
  og kommet rett til -2 og 1/6.
 • 3:55 - 3:59
  Er det samme som å
  trekke fra en positiv 2 og 1/6.
 • 3:59 - 4:02
  Å fjerne 2 og 1/6 mot venstre.
 • 4:02 - 4:08
  Og vi ender opp med et tall, hvor
  absoluttverdien vil se omtrent sånn ut.
 • 4:08 - 4:14
 • 4:14 - 4:30
 • 4:30 - 4:35
 • 4:35 - 4:44
 • 4:44 - 4:57
 • 4:57 - 5:06
 • 5:06 - 5:46
 • 5:57 - 6:01
 • 6:01 - 6:13
Title:
Addisjon av brøker med forskjellige fortegn
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:22
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Adding fractions with different signs
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Adding fractions with different signs
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Adding fractions with different signs
Напуснал потребител edited Norwegian Bokmal subtitles for Adding fractions with different signs

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions

 • Revision 4 Edited
  Напуснал потребител
 • Revision 3 Edited (legacy editor)
  Напуснал потребител
 • Revision 2 Edited
  Напуснал потребител
 • Revision 1 Edited
  Напуснал потребител