Return to Video

Sčítání zlomků s různými jmenovateli

 • 0:01 - 0:06
  Sečtěte 3 a 1 lomeno 8 plus
  3 lomeno 4 plus (minus 2 a 1 lomeno 6).
 • 0:06 - 0:08
  Nejdřív uděláme první část,
  ta je docela jednoduchá
 • 0:08 - 0:17
  Máme dvě kladná čísla,
  nakreslím je na číselné ose.
 • 0:17 - 0:20
  Nejdříve znázorním
  3 a jednu osminu.
 • 0:20 - 0:28
  Tady dáme 0 a pak máte 1, 2, 3 a pak 4.
 • 0:28 - 0:31
  Smíšené číslo 3 a jedna osmina
  bude asi tady.
 • 0:31 - 0:33
  Zakreslím ještě jeho absolutní hodnotu.
 • 0:33 - 0:41
  3 a jedna osmina bude
  o 3 a 1 lomeno 8 napravo od 0.
 • 0:41 - 0:46
  Bude to přesně
  tato vzdálenost od 0 vpravo.
 • 0:46 - 0:51
  Délka této šipky je 3 a jedna osmina.
 • 0:51 - 0:55
  Když počítám se zlomky, obzvlášť když
  nemají stejné jmenovatele,
 • 0:55 - 0:58
  převádím si všechny smíšené zlomky
  na zlomky v základním tvaru.
 • 0:58 - 1:02
  Tím si hodně zjednoduším sčítání,
  odčítání, ale i násobení a dělení.
 • 1:02 - 1:05
  Tedy 3 a jedna osmina je to samé jako...
 • 1:05 - 1:09
  8 krát 3 je 24 plus 1 je 25 a to lomeno 8.
 • 1:09 - 1:14
  Můžeme to napsat jako 25 lomeno 8, ale je
  to to samé jako 3 a jedna osmina.
 • 1:14 - 1:19
  Nebo si můžeme říct, že 3 je vlastně
  24 lomeno 8 a k tomu přidáme 1 lomeno 8.
 • 1:19 - 1:20
  Tím získáme 25 lomeno 8.
 • 1:20 - 1:27
  K tomuto zlomku teď chceme přičíst
  3 lomeno 4.
 • 1:27 - 1:38
  Tedy posuneme se
  o další tři čtvrtiny doprava.
 • 1:38 - 1:44
  Délka této šipky je 3 lomeno 4
  a tu přičítáme.
 • 1:44 - 1:48
  Vidíme, že obě čísla jsou kladná,
  takže je můžeme sečíst.
 • 1:48 - 1:50
  Stačí jen najít společný jmenovatel.
 • 1:50 - 2:00
  Sčítám 25 lomeno 8 plus 3 lomeno 4,
  což si můžu přepsat jako...
 • 2:00 - 2:06
  ...hledáme společný jmenovatel, nejmenší
  společný násobek čísel 4 a 8, kterým je 8.
 • 2:06 - 2:07
  Bude to tedy něco lomeno 8.
 • 2:07 - 2:12
  4 musíme vynásobit dvěma, abychom se
  dostali na 8, proto i 3 násobíme dvěma.
 • 2:12 - 2:16
  Takže získáme 6, 3 lomeno 4
  je to samé jako 6 lomeno 8.
 • 2:16 - 2:19
  Když k 25 lomeno 8 přičteme
  6 lomeno 8...
 • 2:19 - 2:24
  ...25 plus 6 dá 31, a to lomeno 8.
 • 2:24 - 2:33
  Tady v tom bodě jsme proto
  na čísle 31 lomeno 8.
 • 2:33 - 2:38
  Je to logické, protože 32 lomeno 8
  by bylo 4 a my jsme kousek po ní.
 • 2:38 - 2:51
  Délka této čáry je přesně 31 lomeno 8,
  což je o trochu méně než 4.
 • 2:51 - 3:00
  Můžeme si to přepsat jako smíšené číslo
  3 a 7 lomeno 8.
 • 3:00 - 3:05
  V tomhle bodě jsme tedy
  na čísle 31 lomeno 8.
 • 3:05 - 3:11
  Teď bychom k tomu chtěli přičíst číslo
  minus 2 a 1 lomeno 6.
 • 3:11 - 3:21
  Pojďme si růžově vyznačit,
  jak bude vypadat toto číslo na ose.
 • 3:21 - 3:23
  Budeme přičítat záporné číslo.
 • 3:23 - 3:27
  Pokud bychom přidali minus 1, budeme zde,
  potom minus 2, tak budeme tady
 • 3:27 - 3:29
  a ještě se posuneme
  o jednu šestinu doleva.
 • 3:29 - 3:44
  Minus 2 a 1 lomeno 6 můžeme
  zakreslit takto, s šipkou doleva.
 • 3:44 - 3:48
  Jeden ze způsobů, jak se na to dívat,
  je, že se podíváme na tu šipku
 • 3:48 - 3:50
  a uvědomíme si, že přičítáme něco,
  co míří na druhou stranu.
 • 3:50 - 3:54
  Mohli bychom začít v nule a dostat se
  rovnou na minus 2 a 1 lomeno 6.
 • 3:54 - 3:56
  My teď ale chceme přičíst minus 2
  a jednu šestinu,
 • 3:56 - 4:01
  což je to samé jako odečítání 2 a
  jedné šestiny, posouváme se doleva.
 • 4:01 - 4:10
  Vyjde nám číslo, jehož absolutní hodnotu
  vyjadřuje délka této úsečky.
 • 4:10 - 4:16
  Nebude to jen absolutní hodnota, ale i
  reálná hodnota, jsme v kladných číslech.
 • 4:16 - 4:18
  Pojďme si to vypočítat.
 • 4:18 - 4:25
  Tento úsek bude odpovídat rozdílu
  31 lomeno 8 a (2 a 1 lomeno 6).
 • 4:25 - 4:29
  Výsledkem bude kladné číslo, jsme stále
  na kladné straně číselné osy.
 • 4:29 - 4:35
  Stačí jen odečíst od 31 lomeno 8
  číslo 2 a 1 lomeno 6, pojďme na to.
 • 4:35 - 4:43
  Tuto oranžovou část vypočítám jako
  31 lomeno 8 minus (2 a 1 lomeno 6).
 • 4:43 - 4:46
  2 a jedna šestina je to samé jako...
 • 4:46 - 4:51
  ...6 krát 2 je 12 plus 1 je 13...
 • 4:51 - 4:55
  ...minus 13 lomeno 6 a to se rovná...
 • 4:55 - 4:58
  ...ještě to musíme převést
  na společného jmenovatele.
 • 4:58 - 5:03
  Vypadá to, že číslo 24 by
  mohlo být to správné.
 • 5:03 - 5:12
  Pojďme si to ještě shrnout, tohle je
  31 lomeno 8 a tohle 2 a jedna šestina.
 • 5:12 - 5:15
  Chceme 31 lomeno 8 převést na
  čtyřiadvacetiny,
 • 5:15 - 5:23
  musíme proto obojí vynásobit 3,
  3 krát 31 dává 93.
 • 5:23 - 5:33
  Teď se potřebujeme dostat ze 6 na 24,
  tedy násobíme čtyřmi,
 • 5:33 - 5:36
  jak dole, tak nahoře.
 • 5:36 - 5:38
  4 krát 13 je...
 • 5:38 - 5:44
  ...víme, že 4 krát 10 je 40 a 4 krát 3
  je 12, takže dohromady to dává 52.
 • 5:44 - 5:50
  Teď už jen odečteme čitatele, 93 minus 52
  a to bude lomeno 24.
 • 5:50 - 5:59
  93 minus 52 můžeme vypočítat pod sebe,
  3 minus 2 je 1 a 9 minus 5 je 4.
 • 5:59 - 6:04
  Výsledek je proto 41 lomeno 24.
 • 6:04 - 6:08
  Výsledek je kladné číslo, což jsme díky
  číselné ose věděli dopředu.
 • 6:08 - 6:17
  41 lomeno 24 je o něco méně než 2, protože
  2 je 48 lomeno 24.
 • 6:17 - 6:21
  Dává tedy smysl, že naše číslo je
  o něco málo menší.
Title:
Sčítání zlomků s různými jmenovateli
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:22

Czech subtitles

Revisions Compare revisions