Return to Video

Събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаци

 • 0:01 - 0:06
  Намери сумата на 3 цяло и 1/8 + 3/4 + (–2 1/6).
 • 0:06 - 0:08
  Това е доста лесно.
 • 0:08 - 0:10
  Имаме две положителни числа,
 • 0:10 - 0:18
  нека начертая числова ос.
 • 0:18 - 0:20
  Ще започнем с 3 цяло и 1/8.
 • 0:20 - 0:28
  Това е 0, значи след това имаме 1, 2, 3
  и накрая 4.
 • 0:28 - 0:31
  3 цяло и 1/8 ще бъде тук.
 • 0:31 - 0:33
  Нека да означа точната му стойност.
 • 0:33 - 0:41
  3 цяло и 1/8 ще бъде на 3 цяло и 1/8 надясно от 0.
 • 0:41 - 0:45
  Това е точно това разстояние от нула.
 • 0:45 - 0:47
  Надясно от нула.
 • 0:47 - 0:51
  Дължината на тази стрелка е 3 цяло и 1/8.
 • 0:51 - 0:55
  Когато имаме дроби с различни знаменатели,
 • 0:55 - 0:58
  аз обичам да ги преобразувам
  в неправилни дроби, което прави
 • 0:58 - 1:02
  събирането, изваждането и
  умножението по-лесно.
 • 1:02 - 1:04
  Имаме 3 цяло и 1/8, това е същото като
 • 1:04 - 1:08
  8 по 3 е 24, плюс 1 е 25,
 • 1:08 - 1:10
  и това е върху 8.
 • 1:10 - 1:14
  Значи 25/8 е същото като 3 цяло и 1/8.
 • 1:14 - 1:15
  Друг начин да мислим за това е:
 • 1:15 - 1:18
  3 е 24 върху 8
 • 1:18 - 1:19
  плюс 1/8 към него,
 • 1:19 - 1:22
  получаваме 25/8.
 • 1:22 - 1:26
  Към това ще прибавим 3/4,
 • 1:26 - 1:32
  ще преминем още 3/4
 • 1:32 - 1:38
  надясно.
 • 1:38 - 1:43
  Тази дължина тук е 3/4.
 • 1:43 - 1:44
  Плюс 3/4.
 • 1:44 - 1:45
  Това докъде ни довежда?
 • 1:45 - 1:49
  Това са положителни числа,
  просто трябва да ги съберем,
 • 1:49 - 1:50
  като намерим общия знаменател.
 • 1:50 - 2:00
  Имаме 25/8 + 3/4, това е същото като...
 • 2:00 - 2:03
  Трябва да намерим общия им знаменател.
 • 2:03 - 2:07
  НОК на 4 и 8 е 8.
 • 2:07 - 2:10
  За да стигнем от 4 до 8 умножаваме по 2.
 • 2:10 - 2:12
  Трябва да умножим и числителя също по 2.
 • 2:12 - 2:16
  Значи 3/4 = 6/8.
 • 2:16 - 2:19
  Значи имаме 25/8 + 6/8,
 • 2:19 - 2:23
  25 плюс 6 е 31
 • 2:23 - 2:25
  и получаваме 31/8.
 • 2:25 - 2:33
  Това число тук е 31/8.
 • 2:33 - 2:34
  Има логика, защото
 • 2:34 - 2:38
  32/8 = 4, значи 31/8 ще е
  малко по-малко от 4.
 • 2:38 - 2:45
  Значи това число тук, 31/8
 • 2:45 - 2:49
  и дължината на тази стрелка,
  точната стойност, е 31/8.
 • 2:49 - 2:51
  Това е малко по-малко от 4.
 • 2:51 - 2:54
  Ако искаш да го напишеш
  като смесено число,
 • 2:54 - 3:00
  ще бъде 3 цяло и 7/8.
 • 3:00 - 3:05
  Значи това тук е 31/8.
 • 3:05 - 3:11
  Към това трябва да прибавим –2 цяло и 1/6,
 • 3:11 - 3:13
  прибавяме отрицателно число.
 • 3:13 - 3:17
  Да си помислим какво
  ще представлява –2 цяло и 1/6.
 • 3:17 - 3:21
  Нека го направя с нов цвят.
 • 3:21 - 3:25
  Значи ще прибавим –2 цяло и 1/6,
  можем да кажем, че
 • 3:25 - 3:29
  ще прибавим –1, –2 и –1/6.
 • 3:29 - 3:39
  Можем да начертаем –2 цяло и 1/6 така.
 • 3:39 - 3:42
  Можем да начертаем една такава стрелка.
 • 3:42 - 3:45
  Така че това е –2 цяло и 1/6.
 • 3:45 - 3:47
  Можем да го разгледаме по
  различни начини.
 • 3:47 - 3:49
  Когато прибавим тази стрелка,
 • 3:49 - 3:50
  нещата просто се изместват наляво.
 • 3:50 - 3:52
  Слагаме я тук и
 • 3:52 - 3:55
  отиваме с 2 цяло и 1/6 наляво.
 • 3:55 - 3:59
  Това е същото като да извадим 2 цяло и 1/6.
 • 3:59 - 4:01
  Преместваме се с 2 цяло и 1/6 наляво.
 • 4:01 - 4:05
  И получаваме число, чиято
 • 4:05 - 4:08
  точна стойност ще изглежда така,
 • 4:08 - 4:10
  всъщност това ще бъде надясно,
 • 4:10 - 4:12
  така че това не е просто точна стойност,
 • 4:12 - 4:15
  точната стойност ще бъде числото,
 • 4:15 - 4:16
  ще бъде положително число.
 • 4:16 - 4:18
  Така че нека помислим какво е това.
 • 4:18 - 4:21
  Тази стойност тук, решението
  на задачата, ще бъде
 • 4:21 - 4:24
  разликата на 31/8 и 2 цяло и 1/6.
 • 4:24 - 4:27
  И това е положителна разлика,
 • 4:27 - 4:29
  защото имаме положителни числа.
 • 4:29 - 4:33
  От 31/8 вадим 2 цяло и 1/6.
 • 4:33 - 4:35
  Нека го направим.
 • 4:35 - 4:37
  Тази стойност в оранжево ще бъде
 • 4:37 - 4:43
  31/8 – 2 цяло и 1/6.
 • 4:43 - 4:46
  Така, 2 цяло и 1/6 е същото като...
 • 4:46 - 4:51
  6 по 2 е 12, плюс 1 е 13,
 • 4:51 - 4:54
  или това е –13/6.
 • 4:54 - 4:55
  И това е равно на...
 • 4:55 - 4:58
  трябва да намерим общия знаменател,
 • 4:58 - 5:06
  изглежда, че НОК на 8 и 6 е 24.
 • 5:06 - 5:10
  Това е 31/8, а това тук е 2 и 1/6.
 • 5:10 - 5:16
  31/8... трябва да умножим по 3,
 • 5:16 - 5:19
  за да получим тук 24,
 • 5:19 - 5:21
  и умножаваме 31 по 3,
 • 5:21 - 5:22
  това е 93.
 • 5:22 - 5:25
  После за да превърнем 6 в 24,
 • 5:25 - 5:27
  трябва да умножим по 4...
 • 5:27 - 5:29
  ще използвам друг цвят...
 • 5:29 - 5:33
  и тук също трябва да умножим по 4.
 • 5:33 - 5:35
  Трябва да умножим и тук горе по 4.
 • 5:35 - 5:38
  4 по 13, да видим...
 • 5:38 - 5:40
  4 по 10 е 40,
 • 5:40 - 5:42
  4 по 3, което е 12,
 • 5:42 - 5:44
  40 плюс 12 е 52.
 • 5:44 - 5:46
  Така че това ще бъде равно на
 • 5:46 - 5:49
  93 минус 52 върху 24,
 • 5:49 - 5:54
  И това е... 93 минус 54...
 • 5:54 - 5:59
  3 минус 2 е 1, 9 минус 5 е 4.
 • 5:59 - 6:05
  Това е 41/24, плюс 41/24.
 • 6:05 - 6:06
  Можеш да видиш тук,
 • 6:06 - 6:07
  като просто гледаш числовата ос.
 • 6:07 - 6:12
  Това тук е 41/24.
 • 6:12 - 6:14
  И ще бъде малко по-малко от 2.
 • 6:14 - 6:17
  Защото 2 би било 48/24.
 • 6:17 - 6:21
  Така че логично 41/24 би било по-малко от него.
Title:
Събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаци
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:22

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions