Return to Video

Събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаци

 • 0:02 - 0:07
  Намерете сумата на 3 1/8 + 3/5 + (-2 1/6)
 • 0:07 - 0:12
  Имаме две положителни числа, нека начертая
 • 0:12 - 0:20
  числова ос. Ще започнем с 3 1/8.
 • 0:20 - 0:29
  Това е 0, значи след това имаме 1, 2, 3
  и накрая 4.
 • 0:29 - 0:36
  3 1/8 ще бъде тук.
 • 0:36 - 0:42
  3 1/8 ще бъде на 3 1/8 надясно от 0.
 • 0:42 - 0:49
  Това е точно това разстояние от нула.
 • 0:49 - 0:52
  Дължината на тази стрелка е 3 1/8.
 • 0:52 - 0:58
  Когато имаме дроби с различни знаменатели,
 • 0:58 - 0:59
  аз обичам да ги преобразувам на неправилни дроби, което прави
 • 0:59 - 1:03
  събирането, изваждането, умножението по-лесно.
 • 1:03 - 1:09
  Значи 3 1/8 = 25/8.
 • 1:22 - 1:26
  Към това ще прибавим 3/4,
 • 1:26 - 1:30
  ще преминем още 3/4
 • 1:30 - 1:42
  надясно. Тази дължина е 3/4.
 • 1:42 - 1:47
  Това къде ни оставя? Трябва да ги съберем.
 • 1:47 - 2:01
  Имаме 25/8 + 3/4. НОК на 4 и 8 е 8.
 • 2:01 - 2:16
  Значи 3/4 = 6/8.
 • 2:16 - 2:25
  Значи 25/8 + 6/8 = 31/8.
 • 2:25 - 2:35
  Това число тук е 31/8.
 • 2:35 - 2:40
  32/8 = 4, значи 31/8 ще е малко по-малко от 4.
 • 2:40 - 2:53
  Дължината на тази стрелка е 31/8.
 • 2:53 - 3:06
  Ако искате да го напишете като смесено число, ще бъде 3 7/8.
 • 3:06 - 3:14
  Към това трябва да прибавим -2 1/6.
 • 3:14 - 3:21
  Да си помислим какво ще представлява -2 1/6.
 • 3:21 - 3:30
  Значи ще прибавим -2 1/6.
 • 3:30 - 3:43
  Можем да начертаем -2 1/6 така.
 • 3:46 - 3:56
  Можем да го разгледаме по различни начини. Това е същото
 • 3:56 - 4:04
  като да извадим 2 1/6.
 • 4:19 - 4:30
  Тази стойност ще бъде разликата на 31/8 и 2 1/6.
 • 4:30 - 4:35
  От 31/8 вадим 2 1/6.
 • 4:35 - 4:44
  31/8 - 2 1/6.
 • 4:44 - 4:57
  2 1/6 = 13/6
 • 4:57 - 5:06
  НОК на 8 и 6 е 24.
 • 5:06 - 5:46
  31/8 = 93/24, а 13/6 = 52/24.
 • 5:57 - 6:01
  Значи 93/24 - 52/24 = 41/24.
 • 6:01 - 6:13
  Това е 41/24.
 • 6:13 -
  Това е малко по-малко от 2.
Title:
Събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаци
Description:

U09_L2_T2_we2 Събиране на дроби с различни знаци

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:22

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions