YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Slovak subtitles

← Writing Proportions

Setting up proportions to solve a word problem

Get Embed Code
21 Languages

Subtitles translated from английски език Showing Revision 2 created 10/17/2012 by ivonaad.

 1. Máme tu tri slovné úlohy.
 2. Nejde nám tentokrát o ich riešenie,
 3. ale o vytvorenie rovníc vedúcich k ich vyriešeniu.
 4. Čo teda chceme, je vyjadriť pomery hodnôt,
 5. ktoré sú v úlohách obsiahnuté. V prvej úlohe sa hovorí:
 6. 9 fixiek stojí spolu 11,50 dolára.
 7. Koľko bude stáť 7 fixiek?
 8. Povedzme, že "x" je cena 7 fixiek.
 9. Spôsob, ako riešiť takú úlohu, je vyjadriť dva pomery,
 10. ktoré sa budú navzájom rovnať.
 11. Takže môžeme povedať, že pomer 9 fixiek
 12. k ich cene bude 9 : 11,50 a to bude ten istý pomer ako 7 fixiek ku ich ( zatiaľ neznámej ) cene "x".
 13. Čo je určite platné vyjadrenie, lebo pomer 9 fixiek k ich cene je skutočne rovnaký ako pomer 7 fixiek k cene 7 fixiek.
 14. A tak môžeme vypočítať, koľko bude
 15. tých 7 fixiek stáť.
 16. Dokonca môžeme obidve strany rovnice prevrátiť a stále bude všetko v správnom vzťahu. Ak máme pomer 11,50 : 9, teda cenu 9 fixiek k ich počtu, potom je to rovnaký pomer ako cena 7 fixiek k počtu týchto 7 fixiek. Jediné, čo sme spravli, bolo prevrátenie hodnôt našej rovnice. To je tiež platný vzťah.
 17. A môžeme o ňom premýšľať ešte inak.
 18. Pomer 9 fixiek k 7 fixkám, teda pomer 9 : 7
 19. bude rovnaký ako pomer ich cien. Teda ceny 9 fixiek k cene 7 fixiek.
 20. A znovu môžeme prevrátiť hodnoty na obidvoch stranách rovnice. Takže pomer 7 fixiek ku 9 fixkám sa bude rovnať pomeru ceny 7 fixiek k cene 9 fixiek. Tá je 11,50.
 21. Toto všetko sú platné vyjadrenia vzťahov uvedených hodnôt. Vyjadrenie toho, čo sa čomu rovná, aké sú vzájomné pomery. Z toho potom môžeme spočítať "x".
 22. Poďme na ďalší príklad. 7Jabĺk stojí spolu 5 dolárov.
 23. Koľko jabĺk si môžem kúpiť za 8 dolárov? Povedzme, že množstvo jabĺk,
 24. ktoré si môžem kúpiť za 8 dolárov je toto "x". Hľadáme teda riešenie pre "x".
 25. 7 jabĺk stojí 5 dolárov. Máme teda pomer medzi počtom 7 jabĺk
 26. a ich cenou 5 dolárov. Ten bude rovnaký, ako pomer medzi iným počtom jabĺk, ktorý označíme "x" a cenou tohto iného počtu jabĺk,. Tá bude 8 dolárov.
 27. V prvej situácii sme nepoznali cenu, takže sme mali počet fixiek k cene sa rovná počet fixiek k cene. V tomto prípade nepoznáme
 28. počet jabĺk. Takže počet jabĺk k cene sa rovná počtu jabĺk k cene. Môžeme použiť všetky vyššie uvedené postupy.
 29. Môžeme povedať, že pomer medzi 7 jablkami a "x" jablkami bude rovnaký ako pomer medzi cenou 5 dolárov a 8 dolárov. Môžeme tiež prevrátiť hodnoty tejto rovnice a tak dostaneme ďalšie rovnice a všetky budú platné.
 30. Posledný príklad. V recepte na sušienky
 31. pre 5 osôb treba 2 vajcia. Koľko vajec bude treba na sušienky
 32. pre 15 osôb? Nazvime potrebný počet vajec "x".
 33. Môžeme ho ale nazvať aj "y", "a","b","c"....
 34. A môžeme povedať, že pomer počtu ľudí a počtu vajec je rovnaký.
 35. Na 5 ľudí treba 2 vajcia, na 15 ľudí je potrebné "x" vajec. Tento pomer bude konštantný. 5 : 2 = 15 : x
 36. Alebo môžeme prevrátiť hodnoty na obidvoch stranách rovnice alebo môžeme povedať, že pomer 5 :15 = 2 : x.
 37. Vo všetkých príkladoch sme len vyjadrili pomer
 38. a mohli tak získať riešenie pre x.