Return to Video

Układanie proporcji.

 • 0:00 - 0:02
  Mam tutaj trzy zadania tekstowe.
 • 0:02 - 0:06
  Nie chcę ich rozwiązywać,
 • 0:06 - 0:10
  a jedynie ułożyć równania, których rozwiązanie da nam odpowiedź.
 • 0:10 - 0:14
  Ułożymy teraz proporcje
 • 0:14 - 0:15
  do każdego zadania. W pierwszym zadaniu
 • 0:15 - 0:19
  mamy pisaków, które kosztują 11,50 złotych.
 • 0:19 - 0:22
  Ile będzie kosztowało 7 pisaków?
 • 0:22 - 0:31
  Naszym X będzie koszt 7 pisaków.
 • 0:31 - 0:34
  Sposobem na rozwiązanie tego zadania jest ułożenie dwóch
 • 0:34 - 0:36
  proporcji i przyrównanie ich do siebie.
 • 0:36 - 0:39
  Mógłbyś powiedzieć, że stosunek 9 pisaków
 • 0:39 - 1:11
  do ceny 9 pisaków jest równy stosunkowi 7 pisaków do X.
 • 1:11 - 1:21
  Ułożyliśmy prawidłową proporcję.
 • 1:21 - 1:23
  Możesz ją rozwiązać, żeby się dowiedzieć ile będzie
 • 1:23 - 1:25
  kosztowało 7 pisaków.
 • 1:25 - 1:59
  Mógłbyś zapisać 11.50/9 = X/7. To także jest prawidłowa proporcja.
 • 1:59 - 2:02
  Możesz też myśleć o proporcjach w inny sposób.
 • 2:02 - 2:11
  Proporcja 9 pisaków do 7 pisaków, 9/7
 • 2:11 - 2:23
  masie tak samo jak stosunek ich cen.
 • 2:23 - 2:43
  9/7 = 11,5/X albo 7/9 = X/11,5.
 • 2:43 - 2:51
  To wszystko są poprawne proporcje.
 • 2:51 - 2:55
  Zajmijmy się teraz tym zadaniem. 7 jabłek kosztuje 5 złotych.
 • 2:55 - 3:02
  Ile jabłek mogę kupić za 8 złotych. Pytanie
 • 3:02 - 3:11
  ile jabłek mogę kupić nazwę X. Musimy rozwiązać proporcję dla X'a.
 • 3:11 - 3:13
  Mamy stosunek między liczbą jabłek,
 • 3:13 - 3:35
  a kosztem jabłek 7/5 = X/8
 • 3:35 - 3:43
  W pierwszym zadaniu niewiadomą była cena. W tym przypadku
 • 3:43 - 3:50
  niewiadomą jest liczba jabłek. Do rozwiązania problemu możemy
 • 3:50 - 4:15
  wiele różnych proporcji. Na przykład takiej 7/X = 5/8
 • 4:15 - 4:19
  Zajmijmy się teraz ostatnim zadaniem. W przepisie na ciasto
 • 4:19 - 4:33
  czytamy, ze dla 5 osób potrzeba 2 jajek. Ilu jajek potrzebujemy
 • 4:33 - 4:36
  dla 15 osób. Szukaną liczbę jajek
 • 4:36 - 4:45
  oznaczymy jako X. Możemy ją nazwać jakkolwiek: Y,A,B,C itp.
 • 4:45 - 4:57
  Możemy stwierdzić, że stosunek ludzi do jajek jest stały.
 • 4:57 - 5:13
  5 osób na dwa jajka 5/2 = 15/X
 • 5:13 - 5:39
  Moglibyśmy też ułożyć proporcje w ten sposób 5/15 = 2/X
 • 5:39 - 5:47
  Możesz je też obrócić obustronnie. Każdy z tych
 • 5:47 - 5:51
  sposobów pozwoli Ci uzyskać odpowiedź.
Title:
Układanie proporcji.
Description:

Setting up proportions to solve a word problem

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:51
konrad edited полски език subtitles for Writing Proportions
konrad added a translation