Return to Video

Writing Proportions

 • 0:00 - 0:02
  Jeg har tre tekstoppgaver i denne videoen.
 • 0:02 - 0:06
  Men hva jeg vil vise i denne videoen,
  er ikke å løse tekstoppgavene,
 • 0:06 - 0:10
  men å lage en ligning som vi kan løse
  for å få løsningen på tekstoppgaven.
 • 0:10 - 0:14
  Det vi skal gjøre er å sette opp
  proportionaliteten for tekstoppgavene.
 • 0:14 - 0:15
  I denne første oppgaven
 • 0:15 - 0:19
  har vi 9 tusjer som koster 11.50 kr,
  og de spør oss;
 • 0:19 - 0:22
  Hvor mye ville 7 tusjer kostet?
 • 0:22 - 0:31
  La oss sette x til å være svaret våres,
  der hvor x er lik kostnaden av 7 tusjer.
 • 0:31 - 0:34
  Måten å løse en oppgave sånn som denne,
 • 0:34 - 0:36
  er å sette opp to forholdstall,
  og så sette de lik til hverandre.
 • 0:36 - 0:39
  Du kan si at forholdstallet til 9 tusjer
 • 0:39 - 1:11
  til prisen av 9 tusjer;
  9/11,50 = 7/x.
 • 1:11 - 1:13
  Dette er et helt gyldig forhold.
 • 1:13 - 1:21
  Forholdet mellom 9 tusjer og prisen på 11,50
  er lik 7 tusjer og prisen på det.
 • 1:21 - 1:23
  Du kan løse dette,
  for å finne ut av hvor mye
 • 1:23 - 1:25
  7 tusjer vil koste.
 • 1:25 - 1:59
  Du kan også skrive 11,50/9 =x/7.
  Det er også et gyldig forhold.
 • 1:59 - 2:02
  Du kan også tenke på forhold
  på andre måter.
 • 2:02 - 2:11
  Du kunne sagt at forholdet
  av 9 tusjer til 7 tusjer,
 • 2:11 - 2:18
  vil bli det samme
  som forholdet av kostnaden deres
 • 2:18 - 2:22
  9/7=11,5/x
 • 2:22 - 2:40
  Og selfølgelig kan man vende den på hodet også,
  og si 7/9 = x/11,5.
 • 2:43 - 2:48
  Alle disse ville altså vært gyldige forhold.
 • 2:51 - 2:55
  La oss løse oppgaven.
  7 epler koster 5kr.
 • 2:55 - 2:58
  Hvor mange kan jeg kjøpe for 8kr?
 • 3:03 - 3:09
  Hvor mange epler - la oss kalle det for x.
  Så må vi løse for x.
 • 3:11 - 3:13
  Så har vi forholdet mellom antall epler
 • 3:15 - 3:33
  og prisen for epler
  - 7/5 = x/8.
 • 3:34 - 3:43
  I denne første oppgaven var den ukjente prisen,
  i dette eksemplet
 • 3:43 - 3:50
  er den ukjente antall epler.
  Så vi kan kan gjøre det på alle de forskjellige måtene
 • 3:50 - 4:06
  som ovenfor.
  Vi kan si 7/x = 5/8.
 • 4:06 - 4:10
  Og vi kan også snu den på hodet.
 • 4:10 - 4:15
  Og hver av en av dem, vil være gyldige ligninger.
 • 4:15 - 4:20
  La oss nå løse den siste.
  Vi har en kakeoppskrift for 5 personer
 • 4:24 - 4:33
  som krever 2 egg. Hvor mange egg?
  Så vi vil finne ut av hvor mange egg?
 • 4:33 - 4:36
  La oss kalle hvor mange egg vi skal bruke for x,
 • 4:36 - 4:45
  vi kunne kalt det hva som helst
  y,a,b,c - hva som helst.
 • 4:45 - 4:49
  Hvor mange egg har vi bruk for
  til en kake til 15 personer?
 • 4:52 - 4:57
  Forholdet mellom mennesker
  og antall egg er kostant.
 • 4:57 - 5:12
  Vi har 5 mennesker for 2 egg
  -5/2 = 15/x.
 • 5:12 - 5:39
  Eller du kan si forholdet mellom 5/15 =2/x.
 • 5:39 - 5:47
  I alle eksemplene har vi satt opp forholdene,
 • 5:47 - 5:51
  og vi kan løse for x,
  og få svaret.
Title:
Writing Proportions
Description:

Setting up proportions to solve a word problem

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:51

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions