YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Norwegian Bokmal subtitles

← Writing Proportions

Setting up proportions to solve a word problem

Get Embed Code
21 Languages

Showing Revision 2 created 04/01/2014 by Thea Konings.

 1. Jeg har tre tekstoppgaver i denne videoen.
 2. Men hva jeg vil vise i denne videoen,
  er ikke å løse tekstoppgavene,
 3. men å lage en ligning som vi kan løse
  for å få løsningen på tekstoppgaven.
 4. Det vi skal gjøre er å sette opp
  proportionaliteten for tekstoppgavene.
 5. I denne første oppgaven
 6. har vi 9 tusjer som koster 11.50 kr,
  og de spør oss;
 7. Hvor mye ville 7 tusjer kostet?
 8. La oss sette x til å være svaret våres,
  der hvor x er lik kostnaden av 7 tusjer.
 9. Måten å løse en oppgave sånn som denne,
 10. er å sette opp to forholdstall,
  og så sette de lik til hverandre.
 11. Du kan si at forholdstallet til 9 tusjer
 12. til prisen av 9 tusjer;
  9/11,50 = 7/x.
 13. Dette er et helt gyldig forhold.
 14. Forholdet mellom 9 tusjer og prisen på 11,50
  er lik 7 tusjer og prisen på det.
 15. Du kan løse dette,
  for å finne ut av hvor mye
 16. 7 tusjer vil koste.
 17. Du kan også skrive 11,50/9 =x/7.
  Det er også et gyldig forhold.
 18. Du kan også tenke på forhold
  på andre måter.
 19. Du kunne sagt at forholdet
  av 9 tusjer til 7 tusjer,
 20. vil bli det samme
  som forholdet av kostnaden deres
 21. 9/7=11,5/x
 22. Og selfølgelig kan man vende den på hodet også,
  og si 7/9 = x/11,5.
 23. Alle disse ville altså vært gyldige forhold.
 24. La oss løse oppgaven.
  7 epler koster 5kr.
 25. Hvor mange kan jeg kjøpe for 8kr?
 26. Hvor mange epler - la oss kalle det for x.
  Så må vi løse for x.
 27. Så har vi forholdet mellom antall epler
 28. og prisen for epler
  - 7/5 = x/8.
 29. I denne første oppgaven var den ukjente prisen,
  i dette eksemplet
 30. er den ukjente antall epler.
  Så vi kan kan gjøre det på alle de forskjellige måtene
 31. som ovenfor.
  Vi kan si 7/x = 5/8.
 32. Og vi kan også snu den på hodet.
 33. Og hver av en av dem, vil være gyldige ligninger.
 34. La oss nå løse den siste.
  Vi har en kakeoppskrift for 5 personer
 35. som krever 2 egg. Hvor mange egg?
  Så vi vil finne ut av hvor mange egg?
 36. La oss kalle hvor mange egg vi skal bruke for x,
 37. vi kunne kalt det hva som helst
  y,a,b,c - hva som helst.
 38. Hvor mange egg har vi bruk for
  til en kake til 15 personer?
 39. Forholdet mellom mennesker
  og antall egg er kostant.
 40. Vi har 5 mennesker for 2 egg
  -5/2 = 15/x.
 41. Eller du kan si forholdet mellom 5/15 =2/x.
 42. I alle eksemplene har vi satt opp forholdene,
 43. og vi kan løse for x,
  og få svaret.