YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Czech subtitles

← Vyjádření poměrů.

Řešení úlohy vyjádřením poměrů.

Get Embed Code
21 Languages

Subtitles translated from английски език Showing Revision 12 created 06/29/2012 by cahova.

 1. Máme tu tři slovní úlohy.
 2. Nejde nám tentokrát o jejich řešení,
 3. ale o vytvoření rovnic vedoucích k jejich vyřešení.
 4. Co tedy chceme, je vyjádřit poměry hodnot,
 5. které jsou v úlohách obsaženy.
  V první úloze se praví:
 6. 9 fixů stojí dohromady 11,50$.
 7. Kolik bude stát 7 fixů?
 8. Řekněme, že "x" je cena 7 fixů.
 9. Způsob, jak řešit takovou úlohu, je vyjádřit dva poměry,
 10. které se budou sobě navzájem rovnat.
 11. Takže můžeme říci, že poměr 9 fixů
 12. k jejich ceně bude 9 ku 11 celým 50 setinám a to bude stejný poměr jako 7 fixů k jejich zatím neznámé ceně "x".
 13. Což je bezesporu platné vyjádření. Neboť poměr 9 fixů k jejich ceně je skutečně stejný jako poměr 7 fixů k ceně 7 fixů.
 14. A tak můžeme vypočítat, kolik bude
 15. těch 7 fixů stát.
 16. Dokonce můžeme obě strany rovnice převrátit a pořád bude vše ve správném vztahu. Máme-li poměr 11 celých 50 setin ku 9, tedy cenu devíti fixů k jejich počtu, pak je to stejný poměr jako cena za 7 fixů k počtu těchto 7 fixů. Jediné co jsme udělali bylo převrácení hodnot naší rovnice. To je také platný vztah.
 17. A můžete o něm přemýšlet ještě jinak.
 18. Poměr 9 fixů ku 7 fixům, tedy poměr 9 ku 7
 19. bude stejný jako poměr jejich cen. Tedy ceny 9 fixů k ceně 7 fixů.
 20. A znovu můžeme převrátit hodnoty na obou stranách rovnice. Takže poměr 7 fixů ku 9 fixům se bude rovnat poměru ceny 7 fixů k ceně 9 fixů. Ta je 11 celých 50 setin.
 21. Tohle všechno jsou platná vyjádření vztahů uvedených hodnot. Vyjádření toho, co se čemu rovná, jaké jsou vzájemné poměry. Z toho pak můžeme spočítat "x".
 22. Pojďme na další příklad. 7 jablek stojí dohromady 5$.
 23. Kolik jablek si mohu koupit za 8$? Řekněme, že množství jablek,
 24. které si mohu koupit je toto "x". Hledáme tedy řešení pro "x".
 25. 7 jablek stojí 5$. Máme tedy poměr mězi počtem sedmi jablek
 26. a jejich cenou 5 dolarů. Ten bude stejný jako poměr mezi jiným počtem jablek, který označíme "x" a cenou tohoto jiného počtu jablek. Ta bude 8$.
 27. V první situaci jsme neznali cenu, takže jsme měli počet fixů k ceně se rovná počet fixů k ceně. V tomto příkladu neznáme
 28. počet jablek. Takže počet jablek k ceně se rovná počtu jablek k ceně. Můžeme použít všechny výše uvedené postupy.
 29. Můžeme říci, že poměr mezi 7 jablky a "x" jablky bude stejný jako poměr mezi cenou 5$ a cenou 8$. Můžeme také převrátit hodnoty této rovnice a tak dostaneme další rovnice a všechny budou platné.
 30. Poslední příklad. V receptu na sušenky
 31. Pro 5 osob jsou potřeba 2 vejce. Kolik vajec bude třeba na sušenky
 32. pro 15 osob? Nazvěme potřebný počet vajec "x".
 33. Můžeme jej ale nazvat také "y", "a", "b", "c"... jakkoliv.
 34. A můžeme říci, že poměr počtu lidí
  a počtu vajec je stejný.
 35. Na pět lidí jsou třeba dvě vejce, na 15 lidí je třeba "x" vajec. Tento poměr bude konstantní. 5 lomeno dvěmi je rovno 15 lomeno "x".
 36. Nebo můžeme převrátit hodnoty na obou stranách rovnice nebo můžeme říci, že poměr 5 ku 15 je stejný jako poměr 2 ku "x".
 37. Ve všech případech jsme jen vyjádřili poměr
 38. a mohli tak získat řešení pro "x".