Return to Video

Съставяне на пропорции (пример)

 • 0:00 - 0:02
  Имаме 3 текстови задачи в това видео.
 • 0:02 - 0:06
  Искам не да реша самите задачи,
 • 0:06 - 0:10
  а да съставя уравнения, с които може
  да се намерят отговорите на задачите.
 • 0:10 - 0:14
  Това, което всъщност ще направим, е
  да съставим пропорции за задачите.
 • 0:14 - 0:15
  И така, в първата задача
 • 0:15 - 0:19
  имаме 9 маркера, които струват 11,50 долара.
  И в задачата ни питат:
 • 0:19 - 0:22
  Колко струват 7 маркера?
 • 0:22 - 0:31
  Нека означим с х търсения отговор,
  като х е равно на общата стойност на 7 маркера.
 • 0:31 - 0:34
  Начинът да решим такава задача
  е да направим две
 • 0:34 - 0:36
  отношения и да ги изравним взаимно.
 • 0:36 - 0:39
  Можем да кажем, че
  отношението на 9 маркера
 • 0:39 - 0:42
  към стойността на 9 маркера...
 • 0:42 - 0:50
  Можем да кажем, че броят на маркерите
  към стойността им – 11,50,
 • 0:50 - 0:57
  трябва да бъде равно на отношението
  на броя на новото количество маркери – седем,
 • 0:57 - 1:01
  отношението на 7-те маркера
 • 1:01 - 1:06
  към тяхната стойност, каквато и да е тя.
 • 1:06 - 1:08
  Стойността на 7-те маркера
  ще означим с х.
 • 1:08 - 1:11
  9/11,50 = 7/х.
 • 1:11 - 1:13
  Това си е абсолютно действителна пропорция.
 • 1:13 - 1:17
  Отношението на 9 маркера
  към тяхната стойност 11,50 долара
 • 1:17 - 1:21
  е равно на отношението на 7 маркера
  към тяхната стойност х.
 • 1:21 - 1:23
  Можем да решим това,
  за да намерим колко
 • 1:23 - 1:25
  ще струват тези 7 маркера.
 • 1:25 - 1:29
  Можеш да размениш двете страни и
  това ще остане напълно вярно отношение.
 • 1:29 - 1:33
  Може да бъде 11,50/9.
 • 1:33 - 1:41
  И отношението на стойността на
  9 маркера към техния брой,
 • 1:41 - 1:44
  11,50 към 9 е равно
  на отношението на
 • 1:44 - 1:53
  стойността на 7 маркера
  към техния брой.
 • 1:53 - 1:56
  Всичко, което направих, е да разменя
 • 1:56 - 1:59
  двете страни на това равенство.
 • 1:59 - 2:02
  Можем да мислим за
  отношенията и по друг начин.
 • 2:02 - 2:11
  Можем да кажем, че отношението на
  9 маркера към 7 маркера
 • 2:11 - 2:14
  ще е същото като
  отношението на техните стойности.
 • 2:14 - 2:17
  Ще бъде равно на отношението на
 • 2:17 - 2:22
  стойността на 9 маркера
  към стойността на 7 маркера.
 • 2:22 - 2:26
  И очевидно можеш да размениш
  двете страни, така че
 • 2:26 - 2:34
  отношението на 7 маркера
  към 9 маркера
 • 2:34 - 2:38
  е същото като отношението
  на стойността на 7 маркера
 • 2:38 - 2:41
  към стойността на 9 маркера.
 • 2:41 - 2:43
  9/7 = 11,50/х или 7/9 = х/11,50.
 • 2:43 - 2:49
  Всяко от тези е валидно отношение,
  което описва какво се случва тук,
 • 2:49 - 2:51
  за да намерим х.
 • 2:51 - 2:55
  Нека сега решим друга задача.
  7 ябълки струват 5 долара.
 • 2:55 - 2:59
  Колко мога да си купя с 8 долара?
 • 2:59 - 3:02
  Отново, ще означим неизвестното с х.
 • 3:02 - 3:11
  Колко ябълки – нека го означим с х.
  Търсим х.
 • 3:11 - 3:13
  Имаме отношението на броя –
  7 ябълки,
 • 3:13 - 3:18
  и стойността им, 5 долара,
 • 3:18 - 3:23
  което ще бъде равно на
  отношението между
 • 3:23 - 3:28
  друго количество ябълки,
  което означихме с х,
 • 3:28 - 3:34
  и стойността на това друго количество,
  която е 8 долара.
 • 3:34 - 3:40
  В първия случай неизвестното беше стойността,
 • 3:40 - 3:45
  а в този пример неизвестното
  е броят ябълки.
 • 3:45 - 3:48
  Брой ябълки към стойността им,
  брой ябълки към стойността им.
 • 3:48 - 3:51
  Можем да използваме всеки от различните
  случаи, разгледани горе.
 • 3:51 - 3:57
  Можем да кажем, че отношението
  на седем ябълки към х ябълки
 • 3:57 - 4:06
  ще бъде същото като
  отношението между стойностите им.
 • 4:06 - 4:09
  Очевидно можеш да размениш страните
 • 4:09 - 4:12
  и да получиш две нови равенства,
 • 4:12 - 4:15
  и всяко от тях ще бъде вярно.
 • 4:15 - 4:19
  Нека сега решим последния пример.
  Знаем, че рецепта за торта
 • 4:19 - 4:33
  за 5-ма изисква 2 яйца. Колко яйца?
  Искаме да знаем колко яйца.
 • 4:33 - 4:36
  Ще представим броя яйца,
  който търсим, като х,
 • 4:36 - 4:45
  но можем и по всякакъв друг начин –
  У, А, В, С, каквото и да е.
 • 4:45 - 4:51
  Колко яйца са ни необходими
  за торта за 15 човека?
 • 4:51 - 4:57
  И можем да кажем, че отношението на броя на хората към броя на яйцата е постоянно.
 • 4:57 - 5:03
  За 5 човека ни трябват 2 яйца,
 • 5:03 - 5:09
  и после за 15 човека ни трябват х яйца.
 • 5:09 - 5:13
  Отношението не се променя.
  5/2 = 15/х.
 • 5:13 - 5:17
  Или можем да го представим като следното отношение:
 • 5:17 - 5:22
  отношението между 5 човека и 15
 • 5:22 - 5:32
  е равно на отношението между
  броя на яйцата за 5 човека
 • 5:32 - 5:36
  към броя на яйцата за 15 човека.
 • 5:36 - 5:39
  И можем да разменим страните в това уравнение.
 • 5:39 - 5:47
  Всяко от тези изразява пропорцията, с която можем
  да опишем тези задачи,
 • 5:47 - 5:51
  за да намерим х и да намерим отговорите.
Title:
Съставяне на пропорции (пример)
Description:

Съставяне на пропорции за решаване на тестови задачи.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:51

Bulgarian subtitles

Revisions