Return to Video

A náci agresszió és a megbékélés politikája | Világtörténelem | A 20. század | Khan Academy magyar

 • 0:01 - 0:03
  Ahogy elérkezünk az 1930-as évek második feléhez
 • 0:03 - 0:07
  látható, hogy a náci Németország egyre agresszívabb politikát folytat.
 • 0:07 - 0:11
  1935-ben nyilvánosságra hozzák,
 • 0:11 - 0:14
  hogy szándékukban áll újra felfegyverezni hadsereget.
 • 0:14 - 0:17
  Ennek jelentősége nem az,
 • 0:17 - 0:19
  hogy most hirtelen neki akarnak látni a fegyverkezésnek,
 • 0:19 - 0:21
  hiszen azt már akkor elkezdték,
 • 0:21 - 0:24
  amikor hatalomra jutottak 1933-ban.
 • 0:24 - 0:25
  Most jutottak el viszont az önbizalomnak arra a fokára,
 • 0:25 - 0:27
  hogy ezt nyilvánosságra is merték hozni,
 • 0:27 - 0:30
  amellyel egyben azt is tudatták a világgal,
 • 0:30 - 0:32
  hogy többé nem érdekli őket a versailles-i békeszerződés,
 • 0:32 - 0:34
  mely Németország hadseregét legfeljebb
 • 0:34 - 0:37
  100 000 főre korlátozta.
 • 0:37 - 0:40
  Beköszönt 1936.
 • 0:40 - 0:43
  1936, emlékezz csak vissza,
 • 0:43 - 0:46
  a versailles-i béke egy másik pontjára, miszerint
 • 0:46 - 0:49
  Németország nem foglalhatja el a Rajna-vidéket,
 • 0:49 - 0:51
  ezt sárga a részt, itt.
 • 0:51 - 0:55
  Ezt az egyezséget aztán újra megerősítették 1925-ben
 • 0:55 - 0:57
  a locarnói egyezménnyel, ahol maga Németország is
 • 0:57 - 1:00
  beleegyezett abba, hogy nem tart igényt erre a területre.
 • 1:00 - 1:05
  De 1936-ban Hitler felrúgja mindezeket a megállapodásokat
 • 1:05 - 1:09
  és elfoglalja a Rajna-vidéket.
 • 1:09 - 1:10
  A szövetséges hatalmaknak,-
 • 1:10 - 1:14
  a franciáknak ez egyáltalán nem tetszett,
 • 1:14 - 1:16
  az angoloknak,
 • 1:16 - 1:18
  még kevésbé.
 • 1:18 - 1:20
  De úgy döntöttek, mindez nem elég ok arra,
 • 1:20 - 1:22
  hogy egy újabb háború kirobbanását kockáztassák.
 • 1:22 - 1:25
  Nem húznak ujjat emiatt Németországgal.
 • 1:25 - 1:30
  Aztán elérkezünk 1938-hoz,
 • 1:30 - 1:34
  és a német agresszió teljes sebességre kapcsol.
 • 1:34 - 1:41
  Márciusban a nácik államcsínyt
 • 1:41 - 1:45
  szerveznek meg Ausztriában,
 • 1:45 - 1:49
  amely elsöpri az addigi kormányt
 • 1:49 - 1:54
  és lehetővé teszi Németország és Ausztria egyesülését.
 • 1:54 - 1:57
  A németek bevonulnak Ausztriába,
 • 1:57 - 2:00
  és vérontás nélkül elfoglalják az országot.
 • 2:00 - 2:03
  Eleve volt már egy népszerű,
 • 2:03 - 2:05
  a nácikat támogató bázis Ausztriában.
 • 2:05 - 2:07
  Létezett egy osztrák náci párt.
 • 2:07 - 2:09
  Ott volt az az osztrák nép körében
 • 2:09 - 2:11
  hosszú évek óta népszerű érzelem,
 • 2:11 - 2:14
  hogy milyen jó lenne, ha egyesülnének Németországgal.
 • 2:14 - 2:15
  Ausztria akkoriban is
 • 2:15 - 2:18
  német anyanyelvű ország volt, ahogy ma is az.
 • 2:18 - 2:20
  Márciusban történik mindez,
 • 2:20 - 2:25
  az „Anschluss”, ami egyesülést jelent.
 • 2:25 - 2:27
  Emlékezz vissza, ez volt
 • 2:27 - 2:30
  a versailles-i békeszerződés másik tilalma.
 • 2:30 - 2:32
  A németek tehát megszegték
 • 2:32 - 2:35
  a versailles-i és saint-germaini békeszerződésben foglaltakat.
 • 2:35 - 2:37
  A saint-germaini békeszerződés ugyanaz, mint a versailles-i,
 • 2:37 - 2:39
  csak az Ausztriára vonatkozik.
 • 2:39 - 2:43
  Egyesül tehát Németország és Ausztria.
 • 2:43 - 2:47
  1938 vége felé,
 • 2:47 - 2:50
  egészen pontosan szeptemberben
 • 2:50 - 2:55
  Hitler és a nácik elérték,
 • 2:55 - 2:58
  hogy Csehszlovákia német anyanyelvű népessége
 • 2:58 - 3:00
  német fennhatóság alá kerüljön.
 • 3:00 - 3:03
  Ez az a terület itt, rózsaszínnel jelölve,
 • 3:03 - 3:07
  ahol nagyszámú német élt.
 • 3:07 - 3:10
  Ezt úgy hívják, hogy
 • 3:10 - 3:15
  Szudéta-vidék.
 • 3:15 - 3:20
  Tovább folytatva a konfliktuskerülő politikát
 • 3:20 - 3:21
  Németországgal szemben,
 • 3:21 - 3:25
  Franciaország, Anglia és Olaszország
 • 3:25 - 3:28
  – Olaszország ekkor már Németország szövetségese –
 • 3:28 - 3:30
  tehát főleg Franciaország és Anglia
 • 3:30 - 3:33
  nem szeretné összeakasztani a bajuszt a németekkel,
 • 3:33 - 3:35
  így 1938 szeptemberében
 • 3:35 - 3:39
  aláírják a müncheni egyezményt.
 • 3:39 - 3:41
  Amellyel kapcsolatban
 • 3:41 - 3:43
  még csak nem is egyeztettek
 • 3:43 - 3:44
  a csehszlovák kormánnyal,
 • 3:44 - 3:46
  egyszerűen megengedték Németországnak,
 • 3:46 - 3:49
  hogy magához csatolja ezt a területet itt,
 • 3:49 - 3:50
  a Szudéta-vidéket.
 • 3:50 - 3:52
  Ezzel a németek megszerezték
 • 3:52 - 3:57
  Csehszlovákia lakosságának jókora részét
 • 3:57 - 3:59
  és iparvidékeinek
 • 3:59 - 4:02
  szintén igen jelentős hányadát.
 • 4:02 - 4:08
  Mindezek az események vezetnek el oda 1939 elejére,
 • 4:08 - 4:09
  hogy mindaz, amit most
 • 4:09 - 4:14
  Csehországként ismerünk – ez a terület itt,
 • 4:14 - 4:18
  ez mind – Németország csatolt részévé válik.
 • 4:18 - 4:23
  És úgy hívják, hogy Cseh–Morva Protektorátus.
 • 4:23 - 4:30
  Tehát Csehország és Morvaország a németeké lesz.
 • 4:30 - 4:34
  Ez történik 1939-ben.
 • 4:34 - 4:36
  Tehát az 1939-ig eltelt 4 év alatt
 • 4:36 - 4:39
  több alkalommal láthatjuk megismétlődni,
 • 4:39 - 4:42
  hogy a náci Németország felrúgja a versailles-i béke feltételeit,
 • 4:42 - 4:46
  az újra fegyverkezéssel, a Rajna-vidék elfoglalásával,
 • 4:46 - 4:48
  az Ausztriával történő egyesüléssel.
 • 4:48 - 4:51
  Most pedig terjeszkedni kezd.
 • 4:51 - 4:54
  Megengedik neki, hogy elfoglalja
 • 4:54 - 4:57
  Csehszlovákia német ajkú területeit,
 • 4:57 - 4:58
  a müncheni egyezmény értelmében.
 • 4:58 - 5:00
  Végül pedig elfoglalhatja
 • 5:00 - 5:01
  Csehországot és Morvaországot,
 • 5:01 - 5:06
  mindazt a területet, amit most Csehországként ismerünk.
 • 5:06 - 5:08
  Ezt a hozzáállást, ahol a németek agresszív külpolitikai lépései felett
 • 5:08 - 5:12
  szemet hunynak Európa nagyhatalmai,
 • 5:12 - 5:13
  és lényegében mindent rájuk hagynak
 • 5:13 - 5:16
  – főleg Anglia nem kíván közbeavatkozni –
 • 5:16 - 5:20
  a „megbékélés politikájának” nevezik.
 • 5:20 - 5:22
  Már maga a „megbékélés” szó azt fejezi ki,
 • 5:22 - 5:23
  hogy ha van valaki, aki már eleve dühös,
 • 5:23 - 5:25
  és nem akarjuk még jobban felingerelni,
 • 5:25 - 5:27
  akkor legjobb, ha ráhagyjuk, csináljon, amit akar.
 • 5:27 - 5:30
  Itt is pontosan ez történt.
 • 5:30 - 5:32
  Utólag könnyű azt mondani,
 • 5:32 - 5:34
  hogy lám, hagyták, hogy Németország
 • 5:34 - 5:36
  egyre több területet foglaljon el, egyre agresszívebben lépjen fel,
 • 5:36 - 5:38
  ettől bízták el magukat
 • 5:38 - 5:41
  és ez vezetett a II. világháború kirobbanásához.
 • 5:41 - 5:45
  Ugyanakkor nem szabad elfelejteni,
 • 5:45 - 5:47
  hogy ekkor még mindenkiben élénken élt
 • 5:47 - 5:49
  az I. világháború emléke.
 • 5:49 - 5:50
  Senki sem szeretett volna
 • 5:50 - 5:52
  egy újabb, egész Európára kiterjedő háborút.
 • 5:52 - 5:57
  Utólag okoskodva mondhatjuk,
 • 5:57 - 5:58
  hogy az angolok,
 • 5:58 - 6:00
  az élen Neville Chamberlain miniszterelnökkel,
 • 6:00 - 6:03
  aki 1937-től kormányzott,
 • 6:03 - 6:06
  túl kesztyűs kézzel bántak a németekkel
 • 6:06 - 6:11
  és engedték, hogy Hitler elbízza magát, ami végül
 • 6:11 - 6:15
  Lengyelország megszállásához vezetett 1939 őszén.
 • 6:15 - 6:19
  Utólag könnyű ezt mondani.
 • 6:19 - 6:22
  De ahogy elérünk 1939-hez
 • 6:22 - 6:25
  egy agresszív Németországot látunk, egy olyan országot,
 • 6:25 - 6:28
  amely fölött Európa egyetlen országának sincs hatalma.
 • 6:28 - 6:33
  Így jutunk el 1939 szeptemberéhez,
 • 6:33 - 6:36
  amikor a németek és a szovjetek megegyeznek abban,
 • 6:36 - 6:40
  hogy Lengyelországot felosszák egymás között,
 • 6:40 - 6:43
  ami lehetővé tette, hogy Németország lerohanja Lengyelországot
 • 6:43 - 6:46
  1939 szeptember elején.
 • 6:46 - 6:48
  Mondhatni ez volt
 • 6:48 - 6:50
  az utolsó csepp a pohárban
 • 6:50 - 6:51
  és ezzel vette kezdetét,
 • 6:51 - 6:53
  tehát a lengyelországi hadjárattal,
 • 6:53 - 6:54
  Lengyelország német megszállásával
 • 6:54 - 6:58
  vette kezdetét a II. világháború.
Title:
A náci agresszió és a megbékélés politikája | Világtörténelem | A 20. század | Khan Academy magyar
Description:

Készítette Sal Khan.

Történelem a Khan Academyn: https://hu.khanacademy.org/humanities/kozepiskolai-tortenelem

Mi a Khan Academy? A Khan Academy gyakorló feladatokat, oktatóvideókat és személyre szabott tanulási összesítő táblát kínál, ami lehetővé teszi, hogy a tanulók a saját tempójukban tanuljanak az iskolában és az iskolán kívül is. Matematikát, természettudományokat, programozást, történelmet, művészettörténetet, közgazdaságtant és még más tárgyakat is tanulhatsz nálunk. Matematikai mesterszint rendszerünk végigvezeti a diákokat az általános iskola első osztályától egészen a differenciál- és integrálszámításig modern, adaptív technológia segítségével, mely felméri az erősségeket és a hiányosságokat.

Küldetésünk, hogy bárki, bárhol világszínvonalú oktatásban részesülhessen. #YouCanLearnAnything

A magyar fordítás az Akadémia Határok Nélkül Alapítvány (akademiahataroknelkul.hu) fordítócsapatának munkája.

more » « less
Video Language:
English
Team:
Khan Academy
Duration:
07:00

Hungarian subtitles

Revisions Compare revisions