YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Tính nhẩm phép trừ theo phương cách mới

Cách tôi trừ nhẩm

Get Embed Code
37 Languages

Subtitles translated from английски език Showing Revision 4 created 07/26/2012 by vng.education.

 1. Tôi sẽ chỉ bạn cách làm phép trừ mà theo tôi
 2. nó hữu ích hơn.
 3. Và cách làm này - tất nhiên là phải làm từ từ trên giấy
 4. và nó cho phép bạn nhớ bạn đang tính như thế nào.
 5. Bởi vì nếu bạn bắt đầu bằng việc mượn và điều đó trở nên rất khó
 6. để bạn nhớ là bạn đang tính như thế nào.
 7. Vì thế chúng ta thử tính xem sao nhé.
 8. Chúng ta có 9756 trừ đi 7589
 9. Đây là cách tôi ngẫm nghĩ trong đầu mình.
 10. Đó là 9456 trừ đi 7589 -- Bạn cần
 11. nhớ 2 số.
 12. Việc đầu tiên tôi làm là tôi nghĩ 9456
 13. chỉ trừ đi 7000 thì như thế nào?
 14. Vấn đề trở nên dể dàng hơn nếu tôi chỉ lấy 9000 trừ 7000
 15. Do đó điều tôi làm là sẽ gạch bỏ và tôi sẽ
 16. trừ đi 7000.
 17. Và kết quả tôi có được là 2456.
 18. Tôi tự ngẫm 9456 trừ đi 7589 thì cũng giống
 19. - nếu như tôi trừ đi 7000 --
 20. như 2456 trừ đi 589.
 21. Tôi bỏ 7000 qua một bên.
 22. Tất nhiên là tôi thực hiện phép trừ từ 2 con số này.
 23. Bây giờ, nếu tôi muốn thực hiện phép tính 2456 trừ 589 thì tôi
 24. sẽ trừ 500 từ cả 2 con số.
 25. Nếu tôi trừ 500 từ con số ở dưới,
 26. thì số 5 sẽ biến mất.
 27. Và nếu tôi trừ 500 từ số ở trên thì điều gì sẽ xảy ra?
 28. Kết quả như thế nào khi 2456 trừ 500?
 29. Có cách nào khác dễ tính hơn chăng?
 30. 24 trừ 5 thì sao?
 31. Vâng, kết quả là 19.
 32. Do đó con số bây giờ là 1956.
 33. Quay trở lại vấn đề 1 chút.
 34. Con số bây giờ là 1956.
 35. Giờ thì phép tính giảm xuống thành1956 trừ 89.
 36. Và tôi trừ đi 80 từ 2 con số đó.
 37. Tôi trừ 80 từ con số phía dưới, thế là số 8 biến mất.
 38. 89 trừ 80 còn 9.
 39. Và tôi lấy số phía trên trừ 80 thì
 40. 195 trừ 8 sẽ thế nào?
 41. 195 trừ 8, hãy xem nào,
 42. 15 trừ 8 còn 7
 43. Vậy thì 195 trừ 8 sẽ là 187
 44. Vẫn còn 6 ở đó.
 45. Nhìn chung, phép tính sẽ là 1956 trừ 80 còn 1876.
 46. Giờ thì phép tính đã giảm xuống còn 1876 trừ 9
 47. Và chúng ta tính nhẫm trong đầu
 48. 76 - 9 bằng mấy?
 49. Kết quả là?
 50. 67
 51. Và cuối cùng đáp án là 1867
 52. Như bạn thấy đấy, cách này tất nhiên không nhanh
 53. hơn những cách khác.
 54. Nhưng lý do tôi thích dùng cách này là vì
 55. tôi chỉ cần nhớ 2 số
 56. Là những số mới ở phía trên
 57. và số mới ở phía dưới.
 58. Kết quả của số mới phía dưới luôn là những
 59. chữ số còn lại của những chữ số ban đầu.
 60. Đó là cách tôi thích tính nhẩm trong đầu.
 61. Giờ thì chúng ta có kết quả hoàn toàn đúng và có lẽ
 62. để so sánh cho thấy sự tương quan một chút.
 63. Chúng ta hãy thử làm theo cách trước giờ vẫn hay làm.
 64. 9456 trừ 7589
 65. Cách thông thường để thực hiện phép tính này
 66. là tôi sẽ mượn trước khi tôi làm phép trừ vì thế
 67. tôi vẫn dùng phương pháp mượn, hoặc có thể gộp nó lại.
 68. Tôi nhìn vào những con số bên trên, tất cả chúng đều
 69. lớn hơn nhựng con số phía dưới?
 70. Và tôi bắt đầu thực hiện như sau:
 71. 6 thì đương nhiên là nhỏ hơn 9, vì thế nên tôi phải mượn.
 72. Tôi sẽ mượn 10 hoặc tôi sẽ mượn 1 từ hàng chục
 73. tôi sẽ mượn 1 từ hàng chục
 74. Bây giờ 6 trở thành 16 và 5 trở thành 4
 75. Tôi tính tiếp tới hàng chục.
 76. Và 4 ở đây phải lớn hơn 8, cho nên tôi mượn 1
 77. từ hàng trăm.
 78. Thế là 4 trở thành 14 hoặc 14 chục bởi vì
 79. chúng ta đang ở hàng chục.
 80. Thế là con số 4 này sẽ trở thành số 3
 81. Giờ thì 2 cột hoặc 2 dãy số trông khá ổn nhưng ở đây,
 82. số 3 lại nhỏ hơn 5
 83. Thế là tôi lại tiếp tục mượn.
 84. Số 3 trở thành 13 và số 9 trở thành số 8.
 85. Và chúng ta bắt đầu thực hiện phép tính.
 86. Bạn lấy 16 trừ 9 được 7
 87. 14 trừ 8 được 6
 88. 13 trừ 5 được 8
 89. 8 trừ 7 được 1
 90. May ghê, thế là chúng ta có đáp án đúng.
 91. Tôi muốn nói rõ thế này
 92. Chẳng có cách nào tốt hơn cách nào cả.
 93. Nhưng thật ra, cách này lâu hơn
 94. và tốn khoảng trống giấy hơn cách kia, và với tôi
 95. nó rất khó nhớ.
 96. Rất khó để nhớ là đã mượn bao nhiêu
 97. và con số còn lại là số mấy v.v...
 98. Tóm lại, với cách này, tôi chỉ cần nhớ
 99. 2 con số
 100. và 2 con số này trở nên đơn giản hơn trong mỗi bước
 101. mà tôi thực hiện phép tính.
 102. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng cách ban đầu
 103. dễ dàng hơn một chút khi tính nhẩm
 104. Và xét theo trường hợp này thì nó dễ dàng hơn khi tính toán trên giấy
 105. Ít ra là bạn không phải mượn và gộp nó lại.
 106. Hi vọng là bạn đã thấy cách này nó trở nên hữu ích hơn.