Return to Video

Tính nhẩm phép trừ theo phương cách mới

 • 0:00 - 0:04
  Tôi sẽ chỉ bạn cách làm phép trừ mà theo tôi
 • 0:04 - 0:05
  nó hữu ích hơn.
 • 0:05 - 0:08
  Và cách làm này - tất nhiên là phải làm từ từ trên giấy
 • 0:08 - 0:11
  và nó cho phép bạn nhớ bạn đang tính như thế nào.
 • 0:11 - 0:13
  Bởi vì nếu bạn bắt đầu bằng việc mượn và điều đó trở nên rất khó
 • 0:13 - 0:15
  để bạn nhớ là bạn đang tính như thế nào.
 • 0:15 - 0:16
  Vì thế chúng ta thử tính xem sao nhé.
 • 0:16 - 0:27
  Chúng ta có 9756 trừ đi 7589
 • 0:27 - 0:30
  Đây là cách tôi ngẫm nghĩ trong đầu mình.
 • 0:30 - 0:35
  Đó là 9456 trừ đi 7589 -- Bạn cần
 • 0:35 - 0:37
  nhớ 2 số.
 • 0:37 - 0:41
  Việc đầu tiên tôi làm là tôi nghĩ 9456
 • 0:41 - 0:44
  chỉ trừ đi 7000 thì như thế nào?
 • 0:44 - 0:48
  Vấn đề trở nên dể dàng hơn nếu tôi chỉ lấy 9000 trừ 7000
 • 0:48 - 0:52
  Do đó điều tôi làm là sẽ gạch bỏ và tôi sẽ
 • 0:52 - 0:54
  trừ đi 7000.
 • 0:54 - 0:58
  Và kết quả tôi có được là 2456.
 • 0:58 - 1:05
  Tôi tự ngẫm 9456 trừ đi 7589 thì cũng giống
 • 1:05 - 1:09
  - nếu như tôi trừ đi 7000 --
 • 1:09 - 1:13
  như 2456 trừ đi 589.
 • 1:13 - 1:15
  Tôi bỏ 7000 qua một bên.
 • 1:15 - 1:19
  Tất nhiên là tôi thực hiện phép trừ từ 2 con số này.
 • 1:19 - 1:25
  Bây giờ, nếu tôi muốn thực hiện phép tính 2456 trừ 589 thì tôi
 • 1:25 - 1:29
  sẽ trừ 500 từ cả 2 con số.
 • 1:29 - 1:31
  Nếu tôi trừ 500 từ con số ở dưới,
 • 1:31 - 1:33
  thì số 5 sẽ biến mất.
 • 1:33 - 1:36
  Và nếu tôi trừ 500 từ số ở trên thì điều gì sẽ xảy ra?
 • 1:36 - 1:40
  Kết quả như thế nào khi 2456 trừ 500?
 • 1:40 - 1:41
  Có cách nào khác dễ tính hơn chăng?
 • 1:41 - 1:43
  24 trừ 5 thì sao?
 • 1:43 - 1:44
  Vâng, kết quả là 19.
 • 1:44 - 1:49
  Do đó con số bây giờ là 1956.
 • 1:49 - 1:51
  Quay trở lại vấn đề 1 chút.
 • 1:51 - 1:52
  Con số bây giờ là 1956.
 • 1:52 - 1:58
  Giờ thì phép tính giảm xuống thành1956 trừ 89.
 • 1:58 - 2:02
  Và tôi trừ đi 80 từ 2 con số đó.
 • 2:02 - 2:05
  Tôi trừ 80 từ con số phía dưới, thế là số 8 biến mất.
 • 2:05 - 2:07
  89 trừ 80 còn 9.
 • 2:07 - 2:09
  Và tôi lấy số phía trên trừ 80 thì
 • 2:09 - 2:12
  195 trừ 8 sẽ thế nào?
 • 2:12 - 2:15
  195 trừ 8, hãy xem nào,
 • 2:15 - 2:18
  15 trừ 8 còn 7
 • 2:18 - 2:25
  Vậy thì 195 trừ 8 sẽ là 187
 • 2:25 - 2:27
  Vẫn còn 6 ở đó.
 • 2:27 - 2:32
  Nhìn chung, phép tính sẽ là 1956 trừ 80 còn 1876.
 • 2:32 - 2:36
  Giờ thì phép tính đã giảm xuống còn 1876 trừ 9
 • 2:36 - 2:37
  Và chúng ta tính nhẫm trong đầu
 • 2:37 - 2:40
  76 - 9 bằng mấy?
 • 2:40 - 2:40
  Kết quả là?
 • 2:40 - 2:42
  67
 • 2:42 - 2:48
  Và cuối cùng đáp án là 1867
 • 2:48 - 2:51
  Như bạn thấy đấy, cách này tất nhiên không nhanh
 • 2:51 - 2:52
  hơn những cách khác.
 • 2:52 - 2:55
  Nhưng lý do tôi thích dùng cách này là vì
 • 2:55 - 2:56
  tôi chỉ cần nhớ 2 số
 • 2:56 - 2:59
  Là những số mới ở phía trên
 • 2:59 - 3:00
  và số mới ở phía dưới.
 • 3:00 - 3:03
  Kết quả của số mới phía dưới luôn là những
 • 3:03 - 3:05
  chữ số còn lại của những chữ số ban đầu.
 • 3:05 - 3:08
  Đó là cách tôi thích tính nhẩm trong đầu.
 • 3:08 - 3:10
  Giờ thì chúng ta có kết quả hoàn toàn đúng và có lẽ
 • 3:10 - 3:13
  để so sánh cho thấy sự tương quan một chút.
 • 3:13 - 3:15
  Chúng ta hãy thử làm theo cách trước giờ vẫn hay làm.
 • 3:15 - 3:25
  9456 trừ 7589
 • 3:25 - 3:28
  Cách thông thường để thực hiện phép tính này
 • 3:28 - 3:31
  là tôi sẽ mượn trước khi tôi làm phép trừ vì thế
 • 3:31 - 3:35
  tôi vẫn dùng phương pháp mượn, hoặc có thể gộp nó lại.
 • 3:35 - 3:38
  Tôi nhìn vào những con số bên trên, tất cả chúng đều
 • 3:38 - 3:39
  lớn hơn nhựng con số phía dưới?
 • 3:39 - 3:41
  Và tôi bắt đầu thực hiện như sau:
 • 3:41 - 3:44
  6 thì đương nhiên là nhỏ hơn 9, vì thế nên tôi phải mượn.
 • 3:44 - 3:47
  Tôi sẽ mượn 10 hoặc tôi sẽ mượn 1 từ hàng chục
 • 3:47 - 3:48
  tôi sẽ mượn 1 từ hàng chục
 • 3:48 - 3:53
  Bây giờ 6 trở thành 16 và 5 trở thành 4
 • 3:53 - 3:54
  Tôi tính tiếp tới hàng chục.
 • 3:54 - 3:58
  Và 4 ở đây phải lớn hơn 8, cho nên tôi mượn 1
 • 3:58 - 4:00
  từ hàng trăm.
 • 4:00 - 4:03
  Thế là 4 trở thành 14 hoặc 14 chục bởi vì
 • 4:03 - 4:04
  chúng ta đang ở hàng chục.
 • 4:04 - 4:07
  Thế là con số 4 này sẽ trở thành số 3
 • 4:07 - 4:10
  Giờ thì 2 cột hoặc 2 dãy số trông khá ổn nhưng ở đây,
 • 4:10 - 4:12
  số 3 lại nhỏ hơn 5
 • 4:12 - 4:14
  Thế là tôi lại tiếp tục mượn.
 • 4:14 - 4:19
  Số 3 trở thành 13 và số 9 trở thành số 8.
 • 4:19 - 4:22
  Và chúng ta bắt đầu thực hiện phép tính.
 • 4:22 - 4:24
  Bạn lấy 16 trừ 9 được 7
 • 4:24 - 4:27
  14 trừ 8 được 6
 • 4:27 - 4:29
  13 trừ 5 được 8
 • 4:29 - 4:31
  8 trừ 7 được 1
 • 4:31 - 4:34
  May ghê, thế là chúng ta có đáp án đúng.
 • 4:34 - 4:35
  Tôi muốn nói rõ thế này
 • 4:35 - 4:37
  Chẳng có cách nào tốt hơn cách nào cả.
 • 4:37 - 4:40
  Nhưng thật ra, cách này lâu hơn
 • 4:40 - 4:43
  và tốn khoảng trống giấy hơn cách kia, và với tôi
 • 4:43 - 4:45
  nó rất khó nhớ.
 • 4:45 - 4:47
  Rất khó để nhớ là đã mượn bao nhiêu
 • 4:47 - 4:50
  và con số còn lại là số mấy v.v...
 • 4:50 - 4:52
  Tóm lại, với cách này, tôi chỉ cần nhớ
 • 4:52 - 4:54
  2 con số
 • 4:54 - 4:57
  và 2 con số này trở nên đơn giản hơn trong mỗi bước
 • 4:57 - 4:59
  mà tôi thực hiện phép tính.
 • 4:59 - 5:00
  Đó là lý do tại sao tôi cho rằng cách ban đầu
 • 5:00 - 5:01
  dễ dàng hơn một chút khi tính nhẩm
 • 5:01 - 5:04
  Và xét theo trường hợp này thì nó dễ dàng hơn khi tính toán trên giấy
 • 5:04 - 5:07
  Ít ra là bạn không phải mượn và gộp nó lại.
 • 5:07 - 5:21
  Hi vọng là bạn đã thấy cách này nó trở nên hữu ích hơn.
Title:
Tính nhẩm phép trừ theo phương cách mới
Description:

Cách tôi trừ nhẩm

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:10

Vietnamese subtitles

Revisions