Return to Video

Alternatívny spôsob odčítania v mysli.

 • 0:00 - 0:04
  Chcel by som vám ukázať spôsob ktorým mi príde vhodnejšie
 • 0:04 - 0:05
  odčítavať čísla v hlave.
 • 0:05 - 0:08
  A robím to týmto spôsobom -- nieje to nezbytne rýchlejšie
 • 0:08 - 0:11
  na papieri, ale umožní vám to si pamätať čo robíte.
 • 0:11 - 0:13
  Pretože pokiaľ začnete "požičiavať" a podobne, bude veľmi náročné
 • 0:13 - 0:15
  zapamätať si čo sa presne deje.
 • 0:15 - 0:16
  Poďme si teda skúsiť pár príkladov.
 • 0:16 - 0:27
  Zoberme si 9456 - 7589.
 • 0:27 - 0:30
  Spôsob, ktorým to ja počítam v mysli.
 • 0:30 - 0:35
  Hovorím že 9456 - 7589 -- musíte si zapamätať
 • 0:35 - 0:37
  tie dve čísla.
 • 0:37 - 0:41
  Takže prvú vec ktorú urobím je, že si poviem koľko je 9456
 • 0:41 - 0:44
  mínus iba 7000?
 • 0:44 - 0:48
  To je celkom jednoduché pretože iba odpočítam 9000 - 7000.
 • 0:48 - 0:52
  Čiže čo môžem urobiť je, toto vyškrtnem a
 • 0:52 - 0:54
  odpočítam 7000 od toho.
 • 0:54 - 0:58
  A tým dostanem 2456.
 • 0:58 - 1:05
  Takže v hlave si poviem že 9456 - 7589
 • 1:05 - 1:09
  je to isté -- keby som len odpočítal tých 7000 --
 • 1:09 - 1:13
  ako 2456 - 589.
 • 1:13 - 1:15
  Tých 7000 som sa zbavil.
 • 1:15 - 1:19
  V podstate som to odčítal od oboch čísel.
 • 1:19 - 1:25
  Teraz ak chcem odčítať 2456 - 589, čo urobím je že
 • 1:25 - 1:29
  odčítam 500 od oboch čísel.
 • 1:29 - 1:31
  Ak teda odčítam 500 od tohto spodného čísla,
 • 1:31 - 1:33
  tejto 5 sa zbavím.
 • 1:33 - 1:36
  A ak odčítam 500 od tohto horného čísla, tak čo sa stane?
 • 1:36 - 1:40
  Čomu sa rovná 2456 - 500?
 • 1:40 - 1:41
  Alebo existuje jednoduchší spôsob ako sa nad tým zamyslieť?
 • 1:41 - 1:43
  Čomu sa rovná 24 - 5?
 • 1:43 - 1:44
  No predsa 19.
 • 1:44 - 1:49
  Takže sa to bude rovnať 1956.
 • 1:49 - 1:51
  Posuniem to o trošku nižšie.
 • 1:51 - 1:52
  Je to teda 1956.
 • 1:52 - 1:58
  Teda môj pôvodný výpočet bol zredukovaný na 1956 - 89.
 • 1:58 - 2:02
  Teraz môžem odčítať 80 od toho čísla a toho čísla.
 • 2:02 - 2:05
  Teda ak odčítam 80 od tohto spodného čísla, 8 zmizne.
 • 2:05 - 2:07
  89 - 80 je len 9.
 • 2:07 - 2:09
  A odpočítam 80 od tohto horného čísla, môžem si len pomyslieť,
 • 2:09 - 2:12
  koľko je 195 - 8?
 • 2:12 - 2:15
  No, 195 - 8, pozrime sa na to.
 • 2:15 - 2:18
  15 - 8 je 7.
 • 2:18 - 2:25
  Teda 195 - 8 bude 187 a potom vám
 • 2:25 - 2:27
  tam ešte ostane 6.
 • 2:27 - 2:32
  Takže som v podstate povedal 1956 - 80 sa rovná 1876.
 • 2:32 - 2:36
  A môj výpočet bol zredukovaný na 1876 - 9.
 • 2:36 - 2:37
  A to už môžme vypočítať z hlavy.
 • 2:37 - 2:40
  Koľko je 76 - 9?
 • 2:40 - 2:40
  Koľko?
 • 2:40 - 2:42
  67.
 • 2:42 - 2:48
  Takže náš konečný výsledok je 1867.
 • 2:48 - 2:51
  A ako môžte vidieť, nieje to nezbytne rýchlejšie ako spôsob
 • 2:51 - 2:52
  ktorým sme to robili v ostatných videách.
 • 2:52 - 2:55
  Ale dôvod prečo sa mi to páči je ten, že vždy mi stačí
 • 2:55 - 2:56
  pamätať si iba 2 čísla.
 • 2:56 - 2:59
  Musím si zapamätať iba nové horné číslo
 • 2:59 - 3:00
  a nové spodné číslo,
 • 3:00 - 3:03
  Spodné číslo sú vždy iba nejaké pozostatky
 • 3:03 - 3:05
  číslic z pôvodného čísla.
 • 3:05 - 3:08
  Takto si to rád prepočítavam v hlave.
 • 3:08 - 3:10
  Teraz sa už iba uistiť že máme správny výsledok a možno
 • 3:10 - 3:13
  trošku porovnať a odlíšiť.
 • 3:13 - 3:15
  Poďme to vypočítať pôvodným spôsobom.
 • 3:15 - 3:25
  9456 - 7589.
 • 3:25 - 3:28
  Teda štandardný spôsob ako to vypočítať, rád si urobím všetky
 • 3:28 - 3:31
  požičania ešte pred tým ako začnem odpočítavať, aby som mohol
 • 3:31 - 3:35
  ostať v móde požičiavania alebo preskupovania.
 • 3:35 - 3:38
  Pozriem sa teda na všetky moje čísla na vrchu a pozriem sa,
 • 3:38 - 3:39
  sú všetky väčšie ako na spodku?
 • 3:39 - 3:41
  A začnem tu na pravo.
 • 3:41 - 3:44
  6 rozhodne nieje väčšia ako 9, tak si budem musieť požičať.
 • 3:44 - 3:47
  Teda si požičiam 10 alebo si požičiam 1 z miesta desiatky,
 • 3:47 - 3:48
  čo aj tak bude 10.
 • 3:48 - 3:53
  Teda 6 bude 16 a z 5 sa stane 4.
 • 3:53 - 3:54
  Potom pôjdem na pozíciu desiatky.
 • 3:54 - 3:58
  4 musí byť väčšia ako 8, tak si požičiam 1
 • 3:58 - 4:00
  z pozície stovky.
 • 4:00 - 4:03
  Potom sa zo 4 stane 14 alebo 14 desiatok pretože
 • 4:03 - 4:04
  sme na pozícii desiatok.
 • 4:04 - 4:07
  A potom sa z tejto 4 stane 3.
 • 4:07 - 4:10
  Teraz tieto dva stĺpy alebo miesta vyzerajú dobre, ale priamo tu
 • 4:10 - 4:12
  mám 3, čo je menej ako 5.
 • 4:12 - 4:14
  Nič moc, budem si musieť znova požičať.
 • 4:14 - 4:19
  Z 3 sa stane 13 a potom z 9 bude 8.
 • 4:19 - 4:22
  A teraz som pripravený na odčítanie.
 • 4:22 - 4:24
  Takže 16 - 9 = 7.
 • 4:24 - 4:27
  14 - 8 = 6.
 • 4:27 - 4:29
  13 - 5 = 8.
 • 4:29 - 4:31
  8 - 7 = 1.
 • 4:31 - 4:34
  A našťastie sme dostali správnu odpoveď.
 • 4:34 - 4:35
  Chcem to urobiť veľmi jasné.
 • 4:35 - 4:37
  Nieje lepšieho spôsobu ako niečo takéto urobiť.
 • 4:37 - 4:40
  Tento spôsob je vlastne o trošku zdĺhavejší a zaberá
 • 4:40 - 4:43
  viac miesta na papieri ako tento spôsob, ale toto je pre mňa
 • 4:43 - 4:45
  ťažké si zapamätať.
 • 4:45 - 4:47
  Je pre mňa veľmi náročné zapamätať si čo som si požičal a
 • 4:47 - 4:50
  aké je to druhé číslo a tak ďalej.
 • 4:50 - 4:52
  Ale tu, hoci kedy, mi stačí
 • 4:52 - 4:54
  ak si pamätám iba 2 čísla.
 • 4:54 - 4:57
  A tie 2 čísla sú každým
 • 4:57 - 4:59
  krokom jednoduchšie
 • 4:59 - 5:00
  A preto si myslím že toto
 • 5:00 - 5:01
  je pre mňa o trošku jednoduchšie
 • 5:01 - 5:04
  Ale toto môže byť, v závislosti od kontextu, jednoduchšie na papiery.
 • 5:04 - 5:07
  Ale tu aspoň nemusíte požičiavať alebo preskupovať.
 • 5:07 - 5:21
  Nuž, dúfam že to bude pre vás aspoň trošku užitočné.
Title:
Alternatívny spôsob odčítania v mysli.
Description:

Ako odčítavam z hlavy.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:10
lexanmaster added a translation