YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Slovak subtitles

← Alternatívny spôsob odčítania v mysli.

Ako odčítavam z hlavy.

Get Embed Code
37 Languages

Subtitles translated from английски език Showing Revision 1 created 07/26/2012 by lexanmaster.

 1. Chcel by som vám ukázať spôsob ktorým mi príde vhodnejšie
 2. odčítavať čísla v hlave.
 3. A robím to týmto spôsobom -- nieje to nezbytne rýchlejšie
 4. na papieri, ale umožní vám to si pamätať čo robíte.
 5. Pretože pokiaľ začnete "požičiavať" a podobne, bude veľmi náročné
 6. zapamätať si čo sa presne deje.
 7. Poďme si teda skúsiť pár príkladov.
 8. Zoberme si 9456 - 7589.
 9. Spôsob, ktorým to ja počítam v mysli.
 10. Hovorím že 9456 - 7589 -- musíte si zapamätať
 11. tie dve čísla.
 12. Takže prvú vec ktorú urobím je, že si poviem koľko je 9456
 13. mínus iba 7000?
 14. To je celkom jednoduché pretože iba odpočítam 9000 - 7000.
 15. Čiže čo môžem urobiť je, toto vyškrtnem a
 16. odpočítam 7000 od toho.
 17. A tým dostanem 2456.
 18. Takže v hlave si poviem že 9456 - 7589
 19. je to isté -- keby som len odpočítal tých 7000 --
 20. ako 2456 - 589.
 21. Tých 7000 som sa zbavil.
 22. V podstate som to odčítal od oboch čísel.
 23. Teraz ak chcem odčítať 2456 - 589, čo urobím je že
 24. odčítam 500 od oboch čísel.
 25. Ak teda odčítam 500 od tohto spodného čísla,
 26. tejto 5 sa zbavím.
 27. A ak odčítam 500 od tohto horného čísla, tak čo sa stane?
 28. Čomu sa rovná 2456 - 500?
 29. Alebo existuje jednoduchší spôsob ako sa nad tým zamyslieť?
 30. Čomu sa rovná 24 - 5?
 31. No predsa 19.
 32. Takže sa to bude rovnať 1956.
 33. Posuniem to o trošku nižšie.
 34. Je to teda 1956.
 35. Teda môj pôvodný výpočet bol zredukovaný na 1956 - 89.
 36. Teraz môžem odčítať 80 od toho čísla a toho čísla.
 37. Teda ak odčítam 80 od tohto spodného čísla, 8 zmizne.
 38. 89 - 80 je len 9.
 39. A odpočítam 80 od tohto horného čísla, môžem si len pomyslieť,
 40. koľko je 195 - 8?
 41. No, 195 - 8, pozrime sa na to.
 42. 15 - 8 je 7.
 43. Teda 195 - 8 bude 187 a potom vám
 44. tam ešte ostane 6.
 45. Takže som v podstate povedal 1956 - 80 sa rovná 1876.
 46. A môj výpočet bol zredukovaný na 1876 - 9.
 47. A to už môžme vypočítať z hlavy.
 48. Koľko je 76 - 9?
 49. Koľko?
 50. 67.
 51. Takže náš konečný výsledok je 1867.
 52. A ako môžte vidieť, nieje to nezbytne rýchlejšie ako spôsob
 53. ktorým sme to robili v ostatných videách.
 54. Ale dôvod prečo sa mi to páči je ten, že vždy mi stačí
 55. pamätať si iba 2 čísla.
 56. Musím si zapamätať iba nové horné číslo
 57. a nové spodné číslo,
 58. Spodné číslo sú vždy iba nejaké pozostatky
 59. číslic z pôvodného čísla.
 60. Takto si to rád prepočítavam v hlave.
 61. Teraz sa už iba uistiť že máme správny výsledok a možno
 62. trošku porovnať a odlíšiť.
 63. Poďme to vypočítať pôvodným spôsobom.
 64. 9456 - 7589.
 65. Teda štandardný spôsob ako to vypočítať, rád si urobím všetky
 66. požičania ešte pred tým ako začnem odpočítavať, aby som mohol
 67. ostať v móde požičiavania alebo preskupovania.
 68. Pozriem sa teda na všetky moje čísla na vrchu a pozriem sa,
 69. sú všetky väčšie ako na spodku?
 70. A začnem tu na pravo.
 71. 6 rozhodne nieje väčšia ako 9, tak si budem musieť požičať.
 72. Teda si požičiam 10 alebo si požičiam 1 z miesta desiatky,
 73. čo aj tak bude 10.
 74. Teda 6 bude 16 a z 5 sa stane 4.
 75. Potom pôjdem na pozíciu desiatky.
 76. 4 musí byť väčšia ako 8, tak si požičiam 1
 77. z pozície stovky.
 78. Potom sa zo 4 stane 14 alebo 14 desiatok pretože
 79. sme na pozícii desiatok.
 80. A potom sa z tejto 4 stane 3.
 81. Teraz tieto dva stĺpy alebo miesta vyzerajú dobre, ale priamo tu
 82. mám 3, čo je menej ako 5.
 83. Nič moc, budem si musieť znova požičať.
 84. Z 3 sa stane 13 a potom z 9 bude 8.
 85. A teraz som pripravený na odčítanie.
 86. Takže 16 - 9 = 7.
 87. 14 - 8 = 6.
 88. 13 - 5 = 8.
 89. 8 - 7 = 1.
 90. A našťastie sme dostali správnu odpoveď.
 91. Chcem to urobiť veľmi jasné.
 92. Nieje lepšieho spôsobu ako niečo takéto urobiť.
 93. Tento spôsob je vlastne o trošku zdĺhavejší a zaberá
 94. viac miesta na papieri ako tento spôsob, ale toto je pre mňa
 95. ťažké si zapamätať.
 96. Je pre mňa veľmi náročné zapamätať si čo som si požičal a
 97. aké je to druhé číslo a tak ďalej.
 98. Ale tu, hoci kedy, mi stačí
 99. ak si pamätám iba 2 čísla.
 100. A tie 2 čísla sú každým
 101. krokom jednoduchšie
 102. A preto si myslím že toto
 103. je pre mňa o trošku jednoduchšie
 104. Ale toto môže byť, v závislosti od kontextu, jednoduchšie na papiery.
 105. Ale tu aspoň nemusíte požičiavať alebo preskupovať.
 106. Nuž, dúfam že to bude pre vás aspoň trošku užitočné.