YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Norwegian Bokmal subtitles

← Alternativ mental substraksjon metode

Get Embed Code
37 Languages

Showing Revision 10 created 12/19/2014 by JonM.

 1. Her er en metode som
  kan gjøre subtrahering
 2. i hodet enklere.
 3. Det er ikke nødvendigvis raskere på papir,
 4. men det gjør det mulig
  å holde styr på hva du gjør.
 5. For å låne fra tallene
 6. kan bli vanskelig
 7. når man skal
 8. huske på hva som foregår.
 9. Nå skal vi teste ut
  et par oppgaver.
 10. La oss se på regnestykket
  9456 minus 7589.
 11. Metoden vi kan bruke for hoderegning
 12. er å huske tallene i regnestykket
 13. 9456 minus 7589
 14. Så det første du må gjøre
  er å tenke på hva
 15. 9456 minus bare 7000 blir?
 16. Det er ganske enkelt fordi du
  bare trekker 7000 fra 9000.
 17. Så det vi gjør er å stryke ut dette og
 18. trekke fra 7000.
 19. Og da får vi 2456.
 20. I hodet må du tenke at 9456 minus 7589 er
 21. det samme, hvis du bare
  trekker fra de 7000,
 22. som 2456 minus 589.
 23. Her er de 7000 utelatt.
 24. Så må man trekke fra begge tall.
 25. Hvis vi så skulle ta 2456 minus 589
 26. så trekker vi 500 fra begge tall.
 27. Så vi trekker fra 500
  fra det nederste tallet,
 28. og fem forsvinner.
 29. Og hva skjer hvis vi trekker fra 500
 30. fra det øverste tallet?
 31. Hva blir 2456 minus 500?
 32. En enda enklere måte
 33. å finne svaret på
 34. er å se på 24 minus 5.
  Hva blir det?
 35. Det blir 19.
 36. Så det blir 1956.
 37. Nå må jeg bare skrolle litt oppover.
 38. Det blir 1956.
 39. Så den opprinnelige oppgaven
  er nå redusert til 1956 minus 89.
 40. Vi kan nå trekke 80 fra begge tall.
 41. Så hvis vi trekker fra 80 fra det
  nederste tallet forsvinner 8.
 42. 89 minus 80 blir 9.
 43. Og vi trekker 80 fra det øverste tallet,
 44. hva blir da 195 minus 8?
 45. Skal vi se, 195 minus 8.
 46. 15 minus 8 er 7.
 47. Så 195 minus 8 blir 187
 48. og da er fortsatt 6 igjen.
 49. Opprinnelig sa vi at
  1956 minus 80 blir 1876.
 50. Oppgaven har blitt redusert
  til 876 minus 9.
 51. Og det kan vi regne i hodet.
 52. Hva blir 76 minus 9?
 53. Da får vi 67.
 54. Så vårt siste svar er 1867.
 55. Og som du ser er kanskje ikke
  dette den raskeste metoden
 56. som har blitt gjort
 57. i de andre filmene mine.
 58. Men med denne metoden
  behøver du bare å regne
 59. med to tall
 60. uavhengig av regnestadiet
 61. Vi må huske det nye øverste tallet
 62. og det nye
 63. nederste tallet.
 64. Det nye nederste tallet
  er alltid det som blir til overs
 65. av sifrene til det
 66. opprinnelige nederste tallet.
 67. Så slik kan man regne i hodet.
 68. Nå må vi bare forsikre oss
  om at vi sitter igjen med
 69. det riktige svaret
  og kanskje sammenligne det.
 70. Det gjør vi på den tradisjonelle måten.
 71. 9456 minus 7589.
 72. Den vanlige måten å løse
  dette regnestykket på er å
 73. låne fra tallene før vi trekker fra.
 74. Vi kan se på det
  som omgruppering.
 75. Så ser vi på alle de
  øverste tallene og spør,
 76. er de større enn tallene nederst?
 77. Vi begynner da fra
  fra høyresiden.
 78. 6 er helt sikkert
 79. ikke større enn 9,
 80. så vi må låne.
 81. Vi låner fra 10tallet
 82. som da blir 10.
 83. Så 6 blir 16 og da blir 5 et 4tall.
 84. Så fortsetter vi
 85. med tierplassen.
 86. 4 må være større enn 8, så da må vi låne
 87. fra hundreplassen.
 88. Da blir 4 til 14 eller 14 tiere
 89. fordi vi er på tierplassen.
 90. Og da blir dette 4tallet et 3tall.
 91. Disse plassene ser bra ut, men her
 92. har vi et 3tall som er mindre enn 5.
 93. Da må vi låne igjen.
 94. Det blir da 13 og 9 blir 8.
 95. Og nå må vi trekke fra.
 96. Da får vi 16 minus 7.
 97. 14 minus 8 blir 6.
 98. 13 minus 5 blir 8.
 99. 8 minus 7 blir 1.
 100. Og vi sitter igjen med det riktige svaret.
 101. Det finnes ingen
 102. bedre metode.
 103. Den første metoden er mye lenger
 104. og tar mye større plass
  på papiret enn den siste,
 105. men den siste metoden har
 106. på sin side
  mye mer å huske på.
 107. Det er vanskelig
 108. å ha styring på
 109. hvilke tall man
 110. har lånt fra og
 111. hva tallene er osv.
 112. Med den første metoden
  gjelder det bare
 113. å huske og kontrollere
 114. to tall hele veien.
 115. Og de to tallene blir
 116. enklere for hvert steg
 117. i utregningen.
 118. Derfor kan denne metoden være
 119. litt lettere for hoderegning.
 120. Men det kan være lettere på papir.
 121. Du slipper uansett
 122. å låne eller omgruppere.
 123. Jeg håper at dette var litt nyttig.