Return to Video

Alternativ mental substraksjon metode

 • 0:00 - 0:04
  Her er en metode som
  kan gjøre subtrahering
 • 0:04 - 0:05
  i hodet enklere.
 • 0:05 - 0:08
  Det er ikke nødvendigvis raskere på papir,
 • 0:08 - 0:11
  men det gjør det mulig
  å holde styr på hva du gjør.
 • 0:11 - 0:13
  For å låne fra tallene
 • 0:13 - 0:13
  kan bli vanskelig
 • 0:13 - 0:14
  når man skal
 • 0:14 - 0:16
  huske på hva som foregår.
 • 0:16 - 0:18
  Nå skal vi teste ut
  et par oppgaver.
 • 0:18 - 0:26
  La oss se på regnestykket
  9456 minus 7589.
 • 0:27 - 0:29
  Metoden vi kan bruke for hoderegning
 • 0:29 - 0:31
  er å huske tallene i regnestykket
 • 0:31 - 0:35
  9456 minus 7589
 • 0:35 - 0:37
  Så det første du må gjøre
  er å tenke på hva
 • 0:37 - 0:43
  9456 minus bare 7000 blir?
 • 0:43 - 0:46
  Det er ganske enkelt fordi du
  bare trekker 7000 fra 9000.
 • 0:46 - 0:52
  Så det vi gjør er å stryke ut dette og
 • 0:52 - 0:54
  trekke fra 7000.
 • 0:54 - 0:58
  Og da får vi 2456.
 • 0:58 - 1:05
  I hodet må du tenke at 9456 minus 7589 er
 • 1:05 - 1:09
  det samme, hvis du bare
  trekker fra de 7000,
 • 1:09 - 1:13
  som 2456 minus 589.
 • 1:13 - 1:15
  Her er de 7000 utelatt.
 • 1:15 - 1:19
  Så må man trekke fra begge tall.
 • 1:19 - 1:25
  Hvis vi så skulle ta 2456 minus 589
 • 1:25 - 1:29
  så trekker vi 500 fra begge tall.
 • 1:29 - 1:31
  Så vi trekker fra 500
  fra det nederste tallet,
 • 1:31 - 1:33
  og fem forsvinner.
 • 1:33 - 1:35
  Og hva skjer hvis vi trekker fra 500
 • 1:35 - 1:37
  fra det øverste tallet?
 • 1:37 - 1:39
  Hva blir 2456 minus 500?
 • 1:39 - 1:41
  En enda enklere måte
 • 1:41 - 1:42
  å finne svaret på
 • 1:42 - 1:44
  er å se på 24 minus 5.
  Hva blir det?
 • 1:44 - 1:45
  Det blir 19.
 • 1:45 - 1:49
  Så det blir 1956.
 • 1:49 - 1:51
  Nå må jeg bare skrolle litt oppover.
 • 1:51 - 1:52
  Det blir 1956.
 • 1:52 - 1:58
  Så den opprinnelige oppgaven
  er nå redusert til 1956 minus 89.
 • 1:58 - 2:02
  Vi kan nå trekke 80 fra begge tall.
 • 2:02 - 2:05
  Så hvis vi trekker fra 80 fra det
  nederste tallet forsvinner 8.
 • 2:05 - 2:07
  89 minus 80 blir 9.
 • 2:07 - 2:09
  Og vi trekker 80 fra det øverste tallet,
 • 2:09 - 2:12
  hva blir da 195 minus 8?
 • 2:12 - 2:15
  Skal vi se, 195 minus 8.
 • 2:15 - 2:18
  15 minus 8 er 7.
 • 2:18 - 2:25
  Så 195 minus 8 blir 187
 • 2:25 - 2:27
  og da er fortsatt 6 igjen.
 • 2:27 - 2:32
  Opprinnelig sa vi at
  1956 minus 80 blir 1876.
 • 2:32 - 2:36
  Oppgaven har blitt redusert
  til 876 minus 9.
 • 2:36 - 2:37
  Og det kan vi regne i hodet.
 • 2:37 - 2:40
  Hva blir 76 minus 9?
 • 2:40 - 2:41
  Da får vi 67.
 • 2:41 - 2:48
  Så vårt siste svar er 1867.
 • 2:48 - 2:51
  Og som du ser er kanskje ikke
  dette den raskeste metoden
 • 2:51 - 2:52
  som har blitt gjort
 • 2:52 - 2:53
  i de andre filmene mine.
 • 2:53 - 2:55
  Men med denne metoden
  behøver du bare å regne
 • 2:55 - 2:56
  med to tall
 • 2:56 - 2:58
  uavhengig av regnestadiet
 • 2:58 - 2:59
  Vi må huske det nye øverste tallet
 • 2:59 - 3:00
  og det nye
 • 3:00 - 3:02
  nederste tallet.
 • 3:02 - 3:04
  Det nye nederste tallet
  er alltid det som blir til overs
 • 3:04 - 3:05
  av sifrene til det
 • 3:05 - 3:07
  opprinnelige nederste tallet.
 • 3:07 - 3:09
  Så slik kan man regne i hodet.
 • 3:09 - 3:11
  Nå må vi bare forsikre oss
  om at vi sitter igjen med
 • 3:11 - 3:13
  det riktige svaret
  og kanskje sammenligne det.
 • 3:13 - 3:16
  Det gjør vi på den tradisjonelle måten.
 • 3:16 - 3:25
  9456 minus 7589.
 • 3:25 - 3:28
  Den vanlige måten å løse
  dette regnestykket på er å
 • 3:28 - 3:32
  låne fra tallene før vi trekker fra.
 • 3:32 - 3:35
  Vi kan se på det
  som omgruppering.
 • 3:35 - 3:37
  Så ser vi på alle de
  øverste tallene og spør,
 • 3:37 - 3:39
  er de større enn tallene nederst?
 • 3:39 - 3:41
  Vi begynner da fra
  fra høyresiden.
 • 3:41 - 3:42
  6 er helt sikkert
 • 3:42 - 3:43
  ikke større enn 9,
 • 3:43 - 3:44
  så vi må låne.
 • 3:44 - 3:47
  Vi låner fra 10tallet
 • 3:47 - 3:48
  som da blir 10.
 • 3:48 - 3:53
  Så 6 blir 16 og da blir 5 et 4tall.
 • 3:53 - 3:55
  Så fortsetter vi
 • 3:55 - 3:56
  med tierplassen.
 • 3:56 - 3:58
  4 må være større enn 8, så da må vi låne
 • 3:58 - 4:00
  fra hundreplassen.
 • 4:00 - 4:03
  Da blir 4 til 14 eller 14 tiere
 • 4:03 - 4:04
  fordi vi er på tierplassen.
 • 4:04 - 4:07
  Og da blir dette 4tallet et 3tall.
 • 4:07 - 4:10
  Disse plassene ser bra ut, men her
 • 4:10 - 4:12
  har vi et 3tall som er mindre enn 5.
 • 4:12 - 4:14
  Da må vi låne igjen.
 • 4:14 - 4:19
  Det blir da 13 og 9 blir 8.
 • 4:19 - 4:22
  Og nå må vi trekke fra.
 • 4:22 - 4:24
  Da får vi 16 minus 7.
 • 4:24 - 4:27
  14 minus 8 blir 6.
 • 4:27 - 4:29
  13 minus 5 blir 8.
 • 4:29 - 4:31
  8 minus 7 blir 1.
 • 4:31 - 4:34
  Og vi sitter igjen med det riktige svaret.
 • 4:34 - 4:36
  Det finnes ingen
 • 4:36 - 4:37
  bedre metode.
 • 4:37 - 4:39
  Den første metoden er mye lenger
 • 4:39 - 4:43
  og tar mye større plass
  på papiret enn den siste,
 • 4:43 - 4:44
  men den siste metoden har
 • 4:44 - 4:45
  på sin side
  mye mer å huske på.
 • 4:45 - 4:46
  Det er vanskelig
 • 4:46 - 4:47
  å ha styring på
 • 4:47 - 4:48
  hvilke tall man
 • 4:48 - 4:50
  har lånt fra og
 • 4:50 - 4:51
  hva tallene er osv.
 • 4:51 - 4:53
  Med den første metoden
  gjelder det bare
 • 4:53 - 4:54
  å huske og kontrollere
 • 4:54 - 4:55
  to tall hele veien.
 • 4:55 - 4:57
  Og de to tallene blir
 • 4:57 - 4:58
  enklere for hvert steg
 • 4:58 - 4:59
  i utregningen.
 • 4:59 - 5:00
  Derfor kan denne metoden være
 • 5:00 - 5:01
  litt lettere for hoderegning.
 • 5:01 - 5:03
  Men det kan være lettere på papir.
 • 5:03 - 5:05
  Du slipper uansett
 • 5:05 - 5:06
  å låne eller omgruppere.
 • 5:06 - 5:09
  Jeg håper at dette var litt nyttig.
Title:
Alternativ mental substraksjon metode
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:10

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions