Return to Video

Jiná metoda pro odčítání z hlavy

 • 0:00 - 0:02
  Chci vám ukázat způsob,
 • 0:02 - 0:05
  který považuji za užitečný
  při odečítání z hlavy.
 • 0:05 - 0:08
  Dělám to takhle.
  Nemusí to být rychlejší než na papíře,
 • 0:08 - 0:11
  ale umožní vám to
  mít na paměti, co děláte.
 • 0:11 - 0:13
  Protože při písemném sčítání
  bývá velmi těžké si uvědomit,
 • 0:13 - 0:15
  co se vlastně děje.
 • 0:15 - 0:16
  Pojďme vyzkoušet několik příkladů.
 • 0:16 - 0:27
  Počítáme 9456 mínus 7589.
 • 0:27 - 0:30
  Způsob jakým to počítám zpaměti je:
 • 0:30 - 0:35
  Řeknu si, že 9456 mínus 7589...
 • 0:35 - 0:37
  Musíte si zapamatovat tato dvě čísla.
 • 0:37 - 0:44
  Prvně si řeknu,
  kolik je 9456 mínus jen 7000?
 • 0:44 - 0:45
  Je to docela jednoduché,
 • 0:45 - 0:48
  protože odečítáme jen 9000 mínus 7000.
 • 0:48 - 0:54
  Můžu tedy tohle škrtnout a odečíst 7000.
 • 0:54 - 0:58
  Dostávám 2456.
 • 0:58 - 1:07
  V hlavě si tedy řeknu,
  že 9456 mínus 7589 je totéž...
 • 1:07 - 1:09
  Pokud jsem odečetl 7000.
 • 1:09 - 1:13
  ...jako 2456 mínus 589.
 • 1:13 - 1:15
  Zbavil jsem se 7 tisíc.
 • 1:15 - 1:19
  V podstatě jsem je odečetl
  z obou těchto čísel.
 • 1:19 - 1:25
  Teď budu pokračovat a 2456 mínus 589,
 • 1:25 - 1:29
  takže odečtu 500 od obou těchto čísel.
 • 1:29 - 1:31
  Když odečtu 500 ze spodního čísla,
 • 1:31 - 1:33
  tak pětka zmizí.
 • 1:33 - 1:36
  A když odečteme 500
  od horního čísla, co se stane?
 • 1:36 - 1:40
  Kolik je 2456 mínus 500?
 • 1:40 - 1:41
  Nebo, snadněji...
 • 1:41 - 1:43
  Kolik je 24 mínus 5?
 • 1:43 - 1:44
  Devatenáct.
 • 1:44 - 1:49
  Takže výsledek bude 1956.
 • 1:49 - 1:51
  Posunu nahoru obraz.
 • 1:51 - 1:52
  Takže je to 1956.
 • 1:52 - 1:58
  Můj původní příklad
  se změnil na 1956 mínus 89.
 • 1:58 - 2:02
  Nyní mohu odečíst z obou čísel 80.
 • 2:02 - 2:05
  Odečítám-li 80 ze spodního čísla,
  tak osmička zmizí.
 • 2:05 - 2:07
  89 mínus 80 je jen 9.
 • 2:07 - 2:10
  Odečtu 80 z horního čísla a mohu si říci,
 • 2:10 - 2:12
  kolik je 185 minus 8?
 • 2:12 - 2:15
  195 mínus 8...
 • 2:15 - 2:18
  95 mínus 8 je 87,
 • 2:18 - 2:25
  takže 195 mínus 8 bude 187
 • 2:25 - 2:27
  a pak ještě tady zbývá 6.
 • 2:27 - 2:32
  Takže v podstatě jsem řekl:
  1956 mínus 80 je 1876.
 • 2:32 - 2:36
  Z našeho příkladu zůstalo 1876 mínus 9.
 • 2:36 - 2:37
  A to už spočítáme z hlavy.
 • 2:37 - 2:40
  Kolik je 76 mínus 9?
 • 2:40 - 2:40
  Kolik to je?
 • 2:40 - 2:42
  67.
 • 2:42 - 2:48
  Takže naše konečná odpověď je 1867.
 • 2:48 - 2:51
  A jak vidíte, není to nutně rychlejší než způsob
 • 2:51 - 2:52
  než jsme použili v jiných vidích.
 • 2:52 - 2:54
  Ale důvod, proč se mi to líbí je,
 • 2:54 - 2:56
  že v jakékoli fázi si
  stačí pamatovat dvě čísla.
 • 2:56 - 2:59
  Musím si pamatovat své nové horní číslo
 • 2:59 - 3:00
  a nové spodní číslo.
 • 3:00 - 3:03
  Mé nové spodní číslo je vždy jen zbytek
 • 3:03 - 3:05
  číslic z původního spodního čísla.
 • 3:05 - 3:08
  Takhle rád počítám z hlavy.
 • 3:08 - 3:10
  Teď to pro ověření správného výsledku
 • 3:10 - 3:15
  a možná také pro srovnání
  vyřešíme tradičním způsobem.
 • 3:15 - 3:25
  9456 mínus 7589.
 • 3:25 - 3:26
  Běžný způsob řešení...
 • 3:26 - 3:30
  Rád si připravím převody
  než začnu odečítat,
 • 3:30 - 3:35
  abych snadněji převáděl mezi řády.
 • 3:35 - 3:37
  Podívám se na všechny čísla nahoře,
 • 3:37 - 3:39
  jestli jsou větší než čísla pod nimi.
 • 3:39 - 3:41
  A začínám napravo.
 • 3:41 - 3:44
  6 rozhodně není větší než 9,
  takže musím převést.
 • 3:44 - 3:47
  Tak převedu 10
  nebo si "půjčím" 1 z místa pro desítky,
 • 3:47 - 3:48
  které je nakonec 10.
 • 3:48 - 3:53
  Takže ze 6 se stává 16 a z 5 jsou 4.
 • 3:53 - 3:54
  Pokračuji u desítek.
 • 3:54 - 3:56
  4 musí být větší než 8,
 • 3:56 - 3:59
  tak si půjčím 1 z řádu stovek.
 • 3:59 - 4:03
  Pak ze 4 dostaneme 14 nebo 14 desítek,
 • 4:03 - 4:04
  protože jsme ve sloupci pro desítky.
 • 4:04 - 4:07
  A z této 4 se stane 3.
 • 4:07 - 4:09
  Tyto dva sloupce vypadají dobře,
 • 4:09 - 4:12
  ale tady mám 3, což je méně než 5.
 • 4:12 - 4:14
  To není v pohodě, tak musím znovu převést.
 • 4:14 - 4:19
  Ze 3 se stane 13 a tahle 9 se změní na 8.
 • 4:19 - 4:22
  A teď jsem připraven odčítat.
 • 4:22 - 4:24
  16 mínus 9 je 7.
 • 4:24 - 4:27
  14 mínus 8 je 6.
 • 4:27 - 4:29
  13 mínus 5 je 8.
 • 4:29 - 4:31
  8 mínus 7 je 1.
 • 4:31 - 4:33
  A naštěstí dostáváme správnou odpověď.
 • 4:33 - 4:35
  Chci, aby to bylo jasné.
 • 4:35 - 4:37
  Neexistuje lepší způsob, jak to udělat.
 • 4:37 - 4:39
  Tímto způsobem je to vlastně delší
 • 4:39 - 4:42
  a odčítání zabere více místa na papíře,
 • 4:42 - 4:45
  ale je pro mě těžké si vše pamatovat.
 • 4:45 - 4:47
  Je to pro mě těžké sledovat,
  co jsem kde převedl,
 • 4:47 - 4:50
  jaké je druhé číslo a tak dále.
 • 4:50 - 4:54
  Ale tady si v každém okamžiku
  musím pamatovat jen dvě čísla.
 • 4:54 - 4:57
  A ta dvě čísla jsou
  jednodušší s každým krokem
 • 4:57 - 4:58
  v rámci procesu odčítání.
 • 4:58 - 5:00
  Takže to je důvod,
  proč si myslím,
 • 5:00 - 5:01
  že to je trochu jednodušší
  pro počítání z hlavy.
 • 5:01 - 5:04
  Ale to může být, v závislosti na situaci,
  jednodušší na papíře.
 • 5:04 - 5:07
  Ale aspoň jste nemuseli převádět a přeskupovat.
 • 5:07 - 5:21
  No, doufejme, že vám to bude k užitku.
Title:
Jiná metoda pro odčítání z hlavy
Description:

How I subtract in my head

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:10

Czech subtitles

Revisions