Return to Video

Absolutbelopp för heltal

 • 0:01 - 0:03
  Räkna ut absolutbeloppet av x
 • 0:03 - 0:09
  när x=5, x=-10 och x=-12.
 • 0:09 - 0:11
  Så absolutbeloppet,
 • 0:11 - 0:14
  sättet att skriva det är nästan
 • 0:14 - 0:16
  mer komplicerat än vad det faktiskt är.
 • 0:16 - 0:22
  Absolutbeloppet är egentligen bara avståndet till x från 0.
 • 0:22 - 0:26
  Avståndet från 0.
 • 0:26 - 0:29
  Jag ritar en snabb tallinje här.
 • 0:29 - 0:32
  Så säg att noll är här,
 • 0:32 - 0:35
  eftersom vi pratar om avstånd från 0.
 • 0:35 - 0:40
  Vi funderar lite på absolutbeloppet av x, när x=5.
 • 0:40 - 0:43
  Det är lika med absolutbeloppet för 5,
 • 0:43 - 0:45
  vi bytte bara x mot 5.
 • 0:45 - 0:49
  Absolutbeloppet av 5 är avståndet från 5 till 0.
 • 0:49 - 0:52
  Så det blir 1, 2, 3, 4, 5.
 • 0:52 - 0:55
  5 är exakt 5 steg till höger om 0.
 • 0:55 - 1:00
  Så absolutbeloppet av 5 är bara 5.
 • 1:00 - 1:02
  Jag tror du redan förstår att
 • 1:02 - 1:03
  det här är ett ganska enkelt koncept.
 • 1:03 - 1:04
  Nu gör vi något lite mer intressant:
 • 1:04 - 1:07
  absolutbeloppet av -10,
 • 1:07 - 1:10
  eller absolutbeloppet av x, när x=-10.
 • 1:10 - 1:13
  Vi sätter bara in -10 istället för x.
 • 1:13 - 1:16
  Det här är avståndet -10 är från 0.
 • 1:16 - 1:24
  Så vi går: -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10.
 • 1:24 - 1:26
  Jag förlänger tallinjen lite.
 • 1:26 - 1:28
  Så det här är -10.
 • 1:28 - 1:32
  Hur långt är det från 0?
 • 1:32 - 1:35
  Ja, det är 10 till vänster om 0,
 • 1:35 - 1:37
  så det blir 10 här.
 • 1:37 - 1:41
  Generellt kommer absolutbeloppet alltid att vara positivt.
 • 1:41 - 1:45
  Om vi bara tänker på absolutbelopp för tal
 • 1:45 - 1:49
  kommer det egentligen bara vara den positiva versionen av det talet.
 • 1:49 - 1:50
  Vi gör en till.
 • 1:50 - 1:51
  Ja, de frågar ju oss om en till.
 • 1:51 - 1:55
  Absolutbeloppet av x, när x=-12.
 • 1:55 - 1:58
  Så vi har absolutbeloppet av -12.
 • 1:58 - 2:00
  Vi behöver inte ens kolla på tallinjen,
 • 2:00 - 2:03
  det kommer bara att bli den positiva versionen av -12,
 • 2:03 - 2:05
  det kommer bara vara lika med 12.
 • 2:05 - 2:09
  Och det här säger att -12 är 12 från 0.
 • 2:09 - 2:11
  Vi kan rita det här.
 • 2:11 - 2:13
  Det här är -11, -12 är här,
 • 2:13 -
  det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 från 0.
Title:
Absolutbelopp för heltal
Description:

U09_L1_T2_we2 Absolutbelopp för heltal

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:22

Swedish subtitles

Revisions