Return to Video

Absolutt Verdi av Heltall

 • 0:01 - 0:03
  Finn den absolutte verdien av x
 • 0:03 - 0:09
  når x=5, x= -10 og x=-12
 • 0:09 - 0:11
  Så den absolutte verdien
 • 0:11 - 0:14
  måten vi skriver det på er nesten
 • 0:14 - 0:16
  mer komplisert enn hva det faktisk er.
 • 0:16 - 0:22
  Den absolutte verdien er egentlig bare avstanden av x fra 0.
 • 0:22 - 0:26
  Distanse fra 0.
 • 0:26 - 0:29
  Så la meg bare tegne en tall linje her borte.
 • 0:29 - 0:32
  La oss sette null her
 • 0:32 - 0:35
  siden vi snakker om distansen fra 0.
 • 0:35 - 0:40
  Så la oss tenke på den absolutte verdien av x når x = 5.
 • 0:40 - 0:43
  Det er lik den absolutte verdien av 5.
 • 0:43 - 0:45
  Vi bare substituerer 5 for x.
 • 0:45 - 0:49
  Den absolutte verdien av 5 er distansen 5 er fra 0.
 • 0:49 - 0:52
  Så du bare sier, 1,2,3,4,5.
 • 0:52 - 0:55
  5 er nøyaktig 5 til høyre for 0.
 • 0:55 - 1:00
  Så den absolutte verdien av 5 er bare 5.
 • 1:00 - 1:02
  Nå tenker jeg du ser allerede
 • 1:02 - 1:03
  at dette er et ganske enkelt konsept.
 • 1:03 - 1:04
  La oss nå gjøre noe litt mer interessant.
 • 1:04 - 1:07
  Absolutt verdi av -10.
 • 1:07 - 1:10
  Eller den absolutte verdien av x, når x= -10.
 • 1:10 - 1:13
  La oss bare sette inn -10 for x.
 • 1:13 - 1:16
  Dette er distansen -10 er fra 0.
 • 1:16 - 1:24
  Så da gjør vi bare slik: -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10.
 • 1:24 - 1:26
  Jeg burde forlenge tall linjen litt mer.
 • 1:26 - 1:28
  Så dette er -10.
 • 1:28 - 1:32
  Så hvor langt unna 0 er det?
 • 1:32 - 1:35
  Vel, det er 10 til venstre for 0
 • 1:35 - 1:37
  Så du setter 10 her
 • 1:37 - 1:41
  Generelt vil absolutt verdi alltid være en positiv kvalitet.
 • 1:41 - 1:45
  Om vi tenker bare på den absolutte verdien av bare tall
 • 1:45 - 1:49
  kommer det til å være den positive versjonen av det tallet.
 • 1:49 - 1:50
  La oss gjøre en til.
 • 1:50 - 1:51
  Vel, de ber oss gjøre en til.
 • 1:51 - 1:55
  Den absolutte verdien av x, når x=-12.
 • 1:55 - 1:58
  Så vi har den absolutte verdien av -12.
 • 1:58 - 2:00
  Vi trenger ikke engang se på tall linjen,
 • 2:00 - 2:03
  det kommer til å være den positive versjonen av -12
 • 2:03 - 2:05
  det kommer bare til å være lik 12.
 • 2:05 - 2:09
  Og dette vil si at -12 er 12 unna 0.
 • 2:09 - 2:11
  Vi kan tegne det her.
 • 2:11 - 2:13
  Dette er -11, 12 er her
 • 2:13 -
  Og det er 1,2, 3, 4, 5, 6,7.8,9,10,11,12 unna 0.
Title:
Absolutt Verdi av Heltall
Description:

Absolutt Verdi av Heltall

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:22

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions