Return to Video

Absolutní hodnoty celých čísel

 • 0:01 - 0:02
  Najděte absolutní hodnotu 'x',
 • 0:03 - 0:04
  když 'x' je rovno 5,
 • 0:04 - 0:05
  'x' je rovno -10
 • 0:06 - 0:09
  a 'x' je rovno -12.
 • 0:09 - 0:15
  Samotný zápis absolutní hodnoty
  je skoro složitější,
 • 0:15 - 0:16
  než co to vlastně je.
 • 0:16 - 0:20
  Absolutní hodnota je ve skutečnosti
  vzdálenost 'x' od 0.
 • 0:20 - 0:25
  Vzdálenost od nuly.
 • 0:25 - 0:28
  Rychle si načrtnu číselnou osu.
 • 0:28 - 0:31
  Vyznačím si 0,
 • 0:31 - 0:34
  protože nás zajímá právě vzdálenost od 0.
 • 0:34 - 0:40
  Zamysleme se nad absolutní hodnotou z 'x',
  když 'x' je rovno 5.
 • 0:40 - 0:44
  To je ekvivalentní absolutní hodnotě z 5,
  jen jsme za 'x' dosadili 5.
 • 0:45 - 0:48
  Absolutní hodnota z 5
  je vzdálenost 5 od 0.
 • 0:49 - 0:51
  Takže jdeme 1, 2, 3, 4, 5.
 • 0:52 - 0:55
  5 je přesně pět jednotek
  napravo od nuly.
 • 0:55 - 0:59
  Takže absolutní hodnota z 5 je prostě 5.
 • 0:59 - 1:03
  Myslím, že již vidíte,
  jak jednoduchý koncept to je.
 • 1:03 - 1:06
  Zkusme něco zajímavějšího,
  absolutní hodnota z -10.
 • 1:07 - 1:10
  Nebo absolutní hodnota z 'x',
  když 'x' je rovno -10.
 • 1:10 - 1:13
  Jen dosadíme -10 za 'x'.
 • 1:13 - 1:16
  Tohle je vzdálenost -10 od 0.
 • 1:16 - 1:24
  Vyznačme tedy -1, -2, -3, -4,
  -5, -6, -7, -8, -9, -10.
 • 1:24 - 1:26
  Asi bych měl prodloužit číselnou osu.
 • 1:26 - 1:28
  Tady tohle je -10.
 • 1:28 - 1:35
  Jak daleko je to od 0?
  No, je to 10 jednotek nalevo od 0.
 • 1:35 - 1:36
  Takže sem dáme 10.
 • 1:37 - 1:40
  Obecně, absolutní hodnota
  bude vždy kladné číslo.
 • 1:40 - 1:45
  Jelikož se zajímáme jen
  o absolutní hodnoty čísel,
 • 1:45 - 1:48
  výsledkem bude jejich kladná verze.
 • 1:48 - 1:51
  Zkusíme spočítat poslední hodnotu.
 • 1:51 - 1:55
  Absolutní hodnota 'x',
  kde 'x' je rovno -12.
 • 1:55 - 1:58
  Takže máme absolutní hodnotu z -12.
 • 1:58 - 2:03
  A ani se nemusíme dívat na číselnou osu.
  Výsledek prostě bude kladná verze -12.
 • 2:03 - 2:05
  Což je 12.
 • 2:05 - 2:09
  A to je jako si říci,
  že -12 je 12 jednotek od 0.
 • 2:09 - 2:11
  Můžeme to nakreslit.
 • 2:11 - 2:21
  -12 je tady a je to
  1, 2, 3, ..., 12 jednotek od 0.
Title:
Absolutní hodnoty celých čísel
Description:

U09_L1_T2_we2 Absolutní hodnoty celých čísel

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:22

Czech subtitles

Revisions Compare revisions