Return to Video

Absolutní hodnoty celých čísel

 • 0:01 - 0:03
  Najděte absolutní hodnotu x,
 • 0:03 - 0:04
  když x je rovno 5,
 • 0:04 - 0:09
  x je rovno -10
  a x je rovno -12.
 • 0:09 - 0:15
  Samotný zápis absolutní hodnoty
  je skoro složitější,
 • 0:15 - 0:17
  než co ve skutečnosti je.
 • 0:17 - 0:26
  Absolutní hodnota je ve skutečnosti
  vzdálenost x od 0.
 • 0:26 - 0:31
  Rychle si načrtnu číselnou osu
  a vyznačím si 0,
 • 0:31 - 0:34
  protože nás zajímá právě vzdálenost od 0.
 • 0:34 - 0:41
  Zamysleme se nad absolutní hodnotou z x,
  kde x je rovno 5.
 • 0:41 - 0:45
  To je ekvivalentní absolutní hodnotě z 5,
  jen jsme za x dosadili 5.
 • 0:45 - 0:49
  Absolutní hodnota z 5
  je vzdálenost 5 od 0.
 • 0:49 - 0:55
  Takže jdeme 1, 2, 3, 4, 5 a 5 je přesně
  5 jednotek napravo od nuly.
 • 0:55 - 0:59
  Takže absolutní hodnota z 5 je prostě 5.
 • 0:59 - 1:03
  Myslím, že již vidíte,
  jak je to jednoduchý koncept.
 • 1:03 - 1:07
  Zkusme něco zajímavějšího,
  absolutní hodnota z -10.
 • 1:07 - 1:11
  Nebo absolutní hodnota z x,
  kde x je rovno -10.
 • 1:11 - 1:14
  Jen dosadíme -10 za x.
 • 1:14 - 1:17
  Tohle je vzdálenost -10 od 0.
 • 1:17 - 1:24
  Vyznačme tedy -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10.
 • 1:24 - 1:27
  Asi bych měl prodloužit číselnou osu.
 • 1:27 - 1:29
  Tady tohle je -10.
 • 1:29 - 1:37
  Jak daleko je to od 0?
  No, je to 10 jednotek nalevo od 0.
 • 1:37 - 1:41
  Obecně, absolutní hodnota
  bude vždy kladné číslo.
 • 1:41 - 1:46
  A jelikož se zajímáme jen
  o absolutní hodnoty čísel,
 • 1:46 - 1:49
  výsledek bude jen jejich kladná verze.
 • 1:49 - 1:52
  Zkusíme spočítat poslední hodnotu.
 • 1:52 - 1:59
  Absolutní hodnota x, kde x je rovno -12.
  Takže máme absolutní hodnotu z -12.
 • 1:59 - 2:04
  A ani se nemusíme dívat na číselnou osu.
  Výsledek prostě bude kladná verze -12.
 • 2:04 - 2:05
  Což je 12
 • 2:05 - 2:12
  A to je jako si říci,
  že -12 je 12 jednotek od 0.
 • 2:12 - 2:22
  -12 je tady a je to
  1, 2, 3, ..., 12 jednotek od 0.
Title:
Absolutní hodnoty celých čísel
Description:

U09_L1_T2_we2 Absolutní hodnoty celých čísel

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:22

Czech subtitles

Revisions Compare revisions