Return to Video

Absolutní hodnoty celých čísel

 • 0:01 - 0:07
  Najděte absolutní hodnotu x,
 • 0:07 - 0:08
  když x je rovno 5,
 • 0:08 - 0:10
  x je rovno -10
  a x je rovno -12.
 • 0:10 - 0:20
  Samotný zápis absolutní hodnoty
  je skoro složitější,
 • 0:20 - 0:23
  než co ve skutečnosti je.
 • 0:23 - 0:26
  Absolutní hodnota je ve skutečnosti
  vzdálenost x od 0.
 • 0:26 - 0:31
  Rychle si načrtnu číselnou osu
  a vyznačím si 0,
 • 0:31 - 0:34
  protože nás zajímá právě vzdálenost od 0.
 • 0:34 - 0:42
  Zamysleme se nad absolutní hodnotou z x,
  kde x je rovno 5.
 • 0:42 - 0:45
  To je ekvivalentní absolutní hodnotě z 5,
  jen jsme za x dosadili 5.
 • 0:45 - 0:49
  Absolutní hodnota z 5
  je vzdálenost 5 od 0.
 • 0:49 - 0:56
  Takže jdeme 1, 2, 3, 4, 5 a 5 je přesně
  5 jednotek napravo od nuly.
 • 0:56 - 1:00
  Takže absolutní hodnota z 5 je prostě 5.
 • 1:00 - 1:03
  Myslím, že již vidíte,
  jak je to jednoduchý koncept.
 • 1:03 - 1:08
  Zkusme něco zajímavějšího,
  absolutní hodnota z -10.
 • 1:08 - 1:17
  Nebo absolutní hodnota z x,
  kde x = -10. Jen dosadíme mínus 10 za 'x'. Tohle je vzdálenost mínus 10 od 0.
 • 1:17 - 1:27
  Vyznačme tedy -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10. Asi bych měl prodloužit číselnou osu.
 • 1:27 - 1:29
  Tady tohle je mínus 10.
 • 1:29 - 1:41
  Jak daleko je to od 0? No, je to 10 jednotek nalevo od 0. Tak sem zapíšem 10. Obecně absolutní hodnota vždycky bude kladné číslo.
 • 1:41 - 1:49
  A jelikož se zajímáme jen o absolutní hodnoty obyčejných čísel, výsledek bude jen kladná verze těchto čísel.
 • 1:49 - 1:52
  Zkusíme spočítat poslední hodnotu.
 • 1:52 - 2:06
  Absolutní hodnota 'x', kde x=-12. Takže máme absolutní hodnotu z mínus 12. A ani se nemusíme dívat na číselnou osu. Výsledek prostě bude kladná verze mínus 12, což je 12.
 • 2:06 - 2:21
  A to je jako si říci, že mínus 12 je 12 jednotek od 0 a mužeme si to tady vyznačit. Mínus 12 je tady a je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jednotek od 0.
Title:
Absolutní hodnoty celých čísel
Description:

U09_L1_T2_we2 Absolutní hodnoty celých čísel

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:22

Czech subtitles

Revisions Compare revisions