Return to Video

Valor Absolut de Nombres Sencers

 • 0:01 - 0:03
  Troba el valor absolut de x
 • 0:03 - 0:09
  quan x=5, x=-10 i x=-12
 • 0:09 - 0:11
  Aleshores,
 • 0:11 - 0:14
  la manera d'escriure el valor absolut és quasi
 • 0:14 - 0:16
  més complicat que el valor absolut en sí.
 • 0:16 - 0:22
  El valor absolut és realment la distància entre x i 0.
 • 0:22 - 0:26
  Distància des de zero.
 • 0:26 - 0:29
  Deixa'm dibuixar una línia de nombres aquí.
 • 0:29 - 0:32
  I posa'm el punt zero just aquí,
 • 0:32 - 0:35
  ja que estam prenent les distàncies des de 0.
 • 0:35 - 0:40
  Aleshores, pensem només amb el valor absolut de x, quan x=5.
 • 0:40 - 0:43
  Això és equivalent al valor absolut de 5.
 • 0:43 - 0:45
  Ara només substituim 5 per x.
 • 0:45 - 0:49
  El valor absolut de 5 és la distància entre 5 i 0.
 • 0:49 - 0:52
  Ens movem cap 1,2, 3, 4, 5,
 • 0:52 - 0:55
  5 està exactament 5 unitats a la dreta de 0.
 • 0:55 - 1:00
  Aleshores el valor absolut de 5 és 5.
 • 1:00 - 1:02
  Ara, crec que sé el que penses,
 • 1:02 - 1:03
  que aquest és un concepte bastant simple.
 • 1:03 - 1:04
  Però ara farem un exercici una mica més interessant,
 • 1:04 - 1:07
  El valor absolut de -10.
 • 1:07 - 1:10
  o el valor absolut de x, quan x=-10.
 • 1:10 - 1:13
  Posem -10 al valor x.
 • 1:13 - 1:16
  Aquesta és la distància entre -10 i 0.
 • 1:16 - 1:24
  Aleshores, ens movem, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10.
 • 1:24 - 1:26
  Podem extendre la líniea de nombres més enfora.
 • 1:26 - 1:28
  Aleshores, aquí està -10.
 • 1:28 - 1:32
  Quan d'enfora està des de 0?
 • 1:32 - 1:35
  Bé, està 10 unitats a l'esquerra de 0.
 • 1:35 - 1:37
  Per tant, posem 10 aquí
 • 1:37 - 1:41
  Per això, el valor absolut sempre ha de ser una quantitat positiva.
 • 1:41 - 1:45
  Si estem pensant en valors absoluts de nombres,
 • 1:45 - 1:49
  sempre serà la versió positiva d'aquell nombre.
 • 1:49 - 1:50
  Fem-ho una vegada més.
 • 1:50 - 1:51
  Bé, t'ho contarem una vegada més.
 • 1:51 - 1:55
  El valor absolut de x, quan x = -12.
 • 1:55 - 1:58
  Aquí tenim el valor absolut de -12.
 • 1:58 - 2:00
  No és necessari mirar la línia de nombres,
 • 2:00 - 2:03
  basta veure que serà la versió positiva de -12,
 • 2:03 - 2:05
  que és igual a 12.
 • 2:05 - 2:09
  i el que estem dient és que -12 està 12 unitats de distància del 0.
 • 2:09 - 2:11
  Podem dibuixar-ho aquí.
 • 2:11 - 2:13
  Aquí està -11, i -12 està al costat,
 • 2:13 -
  que està a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, i 12 unitats de distància de 0.
Title:
Valor Absolut de Nombres Sencers
Description:

U09_L1_T2_we2 Valor Absolut de Nombres Sencers

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:22
afvaquer added a translation

Catalan subtitles

Revisions