Return to Video

Абсолютна стойност на целите числа

 • 0:01 - 0:03
  Намери абсолютната стойност на x,
 • 0:03 - 0:06
  когато x е равно на 5, х е равно на -10
 • 0:06 - 0:09
  и х е равно на -12.
 • 0:09 - 0:11
  Така, абсолютната стойност –
 • 0:11 - 0:14
  начинът ѝ на изписване е даже
 • 0:14 - 0:16
  много по-сложен, отколкото всъщност е.
 • 0:16 - 0:20
  Абсолютната стойност в действителност е просто разстоянието от 0 до х.
 • 0:20 - 0:25
  Разстоянието от 0.
 • 0:25 - 0:28
  Нека набързо начертая числовата ос тук.
 • 0:28 - 0:31
  Нека сложим 0 ето тук,
 • 0:31 - 0:34
  понеже говорим за разстояние от 0.
 • 0:34 - 0:40
  И нека мислим за абсолютната стойност на x, когато x=5.
 • 0:40 - 0:42
  Това е равносилно на абсолютната стойност на 5.
 • 0:42 - 0:44
  Просто заменихме x с 5.
 • 0:44 - 0:49
  Абсолютната стойност на 5 е разстоянието от 0 до 5.
 • 0:49 - 0:51
  Така че броим 1, 2, 3, 4, 5.
 • 0:51 - 0:55
  5 е точно на 5 (единици) надясно от 0.
 • 0:55 - 0:59
  Така че абсолютната стойност на 5 е просто 5.
 • 0:59 - 1:01
  Би трябвало вече да започваш да виждаш,
 • 1:01 - 1:03
  че това е доста ясно понятие.
 • 1:03 - 1:04
  Нека сега направим нещо малко по-интересно.
 • 1:04 - 1:07
  Абсолютната стойност на -10
 • 1:07 - 1:10
  или абсолютната стойност на x, когато x= -10.
 • 1:10 - 1:13
  Нека просто заменим х с -10.
 • 1:13 - 1:16
  Това е разстоянието, на което е -10 от 0.
 • 1:16 - 1:20
  Така че нека преброим: -1, -2, -3, -4,
 • 1:20 - 1:24
  -5, -6, -7, -8, -9, -10.
 • 1:24 - 1:26
  Трябва да разширя числовата ос.
 • 1:26 - 1:28
  Така че това тук е -10.
 • 1:28 - 1:32
  Колко далеч е това от 0?
 • 1:32 - 1:35
  Е, то е на 10 (единици) наляво от 0,
 • 1:35 - 1:37
  така че слагаме 10 тук.
 • 1:37 - 1:41
  Като цяло абсолютната стойност винаги ще бъде положително число.
 • 1:41 - 1:45
  Ако мислим за абсолютната стойност просто като за число,
 • 1:45 - 1:48
  тя ще бъде действително положителната версия на това число.
 • 1:48 - 1:50
  Нека направим още едно.
 • 1:50 - 1:51
  Е, те ни казват да направим още едно.
 • 1:51 - 1:55
  Абсолютната стойност на x, когато x= -12.
 • 1:55 - 1:58
  Имаме абсолютната стойност на -12.
 • 1:58 - 2:00
  Дори няма нужда да гледаме числовата ос,
 • 2:00 - 2:03
  тя ще е положителната версия на -12.
 • 2:03 - 2:05
  И просто ще е равна на 12.
 • 2:05 - 2:09
  Това означава, че -12 е на 12 (единици) от 0.
 • 2:09 - 2:10
  Можем да я начертаем тук.
 • 2:10 - 2:13
  Това е -11, -12 е ето тук.
 • 2:13 - 2:16
  И то е на 1, 2, 3, 4, 5, 6,
 • 2:16 - 2:21
  7, 8, 9, 10, 11, 12 (единици) от 0.
Title:
Абсолютна стойност на целите числа
Description:

U09_L1_T2_we2 Абсолютна стойност на целите числа

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:22

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions