YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

SOSYAL PSİKOLOJİ I - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Get Embed Code
1 Language

Tutum kavramını tanımlayabilecek ve tarihsel gelişimi içinde değerlendirebilecek,
Tutumların yapısal özelliklerini betimleyebilecek,
Tutumların işlevlerini açıklayabilecek,
Tutum ve davranış arasındaki ilişkiyi tartışabilecek