YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Turkish subtitles

← Kesirlerle Bölme İşlemi

U02_L2_T3_we5 Kesirlerle Bölme İşlemi

Get Embed Code
24 Languages

Subtitles translated from английски език Showing Revision 2 created 11/29/2012 by hbsolak.

 1. .
 2. Bir bebek T-shirt'ü yaklaşık 1 metrenin 4/5'i kadar kumaş gerektiriyor.
 3. .
 4. Bu durumda 48 m kumaşla kaç tane T-shirt yapılabilir?
 5. Yani burada yapmak istediğimiz şey, 48 m kumaştan kaç tane 4/5'lik kumaş elde edeceğimiz.
 6. .
 7. 48 m'lik kumaşı kaç 4/5 m'lik gruplara bölmeliyiz ve kaç grup olduğunu söylemeliyiz.
 8. .
 9. .
 10. Çünkü bu grupların her biri bir bebek T-shirt'ü oluşturabilir.
 11. .
 12. Eğer 4/5 m'lik kumaşa bir bebek T-shirt'ü dersek, 4/5m'lik kumaş grubu kadar bebek T-shirt'ümüz olacaktır.
 13. .
 14. Şimdi, kesirle böme yapacağız.
 15. eski bilgilerimizden de hatırlayacağımız gibi;
 16. kesirle bölme yapmak, o kesirin çarpmaya göre tersiyle çarpma yapmakla aynıdır.
 17. .
 18. 4/5'imiz var, yani çarpmaya göre tersi 5/4 olur.
 19. .
 20. Şimdi şunu diyebilirsiniz: Burada bir tam sayım ve bir kesrim var.
 21. ve tam bir sayı, kesir şeklinde de yazılabilir.
 22. .
 23. Yani 48/1 çarpı 5/4 diyebiliriz.
 24. Şimdi sadece çarpma işlemi yapacağız ve 48'i 5 ile çarpıp, sonucu 4'e böleceğiz.
 25. .
 26. Fakat bu bize büyük bir sayı verecektir ve işlemlerde zorluğa sebep olacaktır.
 27. .
 28. pay ve paydayı 4'e bölebiliriz.
 29. Veya bu işlemin sonucu 48 çarpı 5, ve sonucu her ne ise bölü 4 diyebilriz.
 30. .
 31. Hadi şimdi paydayı 4'e bölelim.
 32. 48'i 4'e bölersek 12 elde ederiz ve paya yaptığımız işlemi paydaya da yapmamız gerekir.
 33. .
 34. Yani 4'ü 4'e bölelim, sonuç 1'dir.
 35. Geriye kalan işlem 12 çarpı 5'tir, o da 60'a eşittir.
 36. 12 çarpı 5, 60/1'e eşittir, bu sonuç 60'la aynıdır.
 37. .
 38. Yani 48 m'lik kumaşla her biri 4/5 m'lik kumaş gerektiren çocuk veya bebek T-shirt'lerinden 60 tane yapılabilir.
 39. .
 40. Nazlı Göller