YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Thai subtitles

← Dividing Fractions Word Problem

Get Embed Code
24 Languages

Showing Revision 1 created 04/18/2015 by Umnouy Ponsukcharoen.

 1. เสื้อยืดทารกต้องใช้ผ้า 4/5 หลา, หรือ
 2. 4/5 ของหนึ่งหลา.
 3. ทำเสื้อจากผ้า 48 หลาได้กี่ตัว?
 4. สิ่งที่เราอยากทำ คือ
  เราอยากบอกว่า
 5. เราแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4/5 หลา
  ได้กี่กลุ่มจาก 48 หลา?
 6. คุณมองนี่เป็นว่า เราเอา 48 หลามา
 7. แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ 4/5 หลา แล้วบอกว่า
 8. มีกี่กลุ่ม?
 9. เพราะแต่ละกลุ่มนี้
 10. ทำเสื้อยืดทารกได้หนึ่งตัว.
 11. ถ้าคุณให้ผ้า 4/5 หลา,
  เป็นเสื้อยืดทารกหนึ่งตัว
 12. จำนวนกลุ่มของ 4/5 ก็คือ
  จำนวนเสื้อยืดทารก.
 13. ตอนนี้ เมื่อเราหารด้วยเศษส่วน
  เราแค่ต้อง
 14. นึกว่า มันเหมือนกับ มันเท่ากับ
 15. การคูณด้วยส่วนกลับ
 16. ของเศษส่วนเลย.
 17. ดังนั้นถ้าเรามี 4/5 ตรงนี้,
  มันจะเป็น 5/4,
 18. เป็นส่วนกลับ.
 19. ทีนี้ คุณอาจบอกว่า เฮ้
  ฉันมีจำนวนเต็มตรงนี้ กับ
 20. เศษส่วน และคุณแค่
  นึกว่าจำนวนเต็มใดๆ
 21. เขียนเป็นเศษส่วนได้.
 22. นี่เหมือนกับ 48/1 คูณ 5/4.
 23. ตอนนี้เราคูณมันได้แล้ว
 24. และหาว่า 48 คูณ 5 เป็นเท่าใด
  แล้วหารด้วย 4, แต่มัน
 25. จะเยอะมาก และหารยาก
  อะไรพวกนั้น
 26. แต่เราหารตั้งแต่ตรงนี้ได้.
 27. เราหารทั้งเศษและส่วนด้วย 4 ได้.
 28. หรือเราบอกว่า ดูสิ นี่
  จะเท่ากับ 48 คูณ
 29. 5, อะไรก็ช่าง, ส่วน 4.
 30. ตอนนี้ ลองหารตัวเศษด้วย 4.
 31. เราหาร 48 ด้วย 4 ได้,
  และเราได้ 12,
 32. และอะไรที่ทำกับตัวเศษ
  เราต้องทำ
 33. กับตัวส่วนด้วย ถ้าเราหาร
  4 ด้วย 4, เราจะได้ 1.
 34. แล้วเราจะเหลือ 12 คูณ 5
  ซึ่งเท่ากับ 60.
 35. 12 คูณ 5 ซึ่งเท่ากับ 60/1,
  ซึ่งเท่ากับ 60
 36. พอดี.
 37. คุณตัดเสื้อยืดทารกได้ 60 ตัว
 38. จากผ้า 48 หลาถ้าแต่ละตัว
  ใช้ผ้า 4/5 หลา.