YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Swedish subtitles

← Dividera med bråk, textuppgift

U02_L2_T3_we5 Dividera med bråk, textuppgift

Get Embed Code
24 Languages

Subtitles translated from английски език Showing Revision 1 created 01/10/2014 by Marcus Bennevall.

 1. För att sy en baby-T-shirt behövs 4/5 yards tyg, eller 4/5 av
 2. För att sy en baby-T-shirt behövs 4/5 yards tyg, eller 4/5 av
 3. en yard av tyg.
 4. Hur många T-shirts kan man sy med 48 yards tyg?
 5. Så det vi vill göra är att vi helt enkelt vill ta reda på hur
 6. många grupper av 4/5 yards kan vi skapa med 48 yards?
 7. Så du kan bokstavligen se det här som att du vill dela upp 48 yards
 8. i grupper om 4/5 yards, och se hur många
 9. grupper det blir?
 10. Eftersom varje grupp kan användas
 11. för en baby-T-shirt.
 12. Om du ger mig 4/5 av en yard, en baby-T-shirt. Så
 13. antalet grupper av 4/5 är antalet baby-T-shirts.
 14. Nu när vi dividerar med ett bråk måste vi komma ihåg
 15. att det är samma sak, det är helt
 16. ekvivalent med att multiplicera med
 17. inversen av bråket.
 18. Så om vi har 4/5 här, kommer det att vara 5/4,
 19. inversen.
 20. Nu kanske du säger, jag har ett heltal här och
 21. ett bråk här, och du måste komma ihåg att alla heltal
 22. kan skrivas som bråk.
 23. Det här är samma sak som 48/1 gånger 5/4.
 24. Nu skulle vi bara kunna multiplicera ihop det och
 25. komma på vad 48 gånger 5 är, och sedan dela det med 4, men det kommer
 26. att ge stora tal och det kommer att vara svårt att dela och så där,
 27. men vi skulle också kunna dividera redan här.
 28. Vi kan dividera täljare och nämnare med 4.
 29. Eller vi kan säga, kolla, det här kommer att vara lika med 48 gånger 5,
 30. vad nu det är, gånger 4.
 31. Vi dividera täljaren med 4.
 32. Ja, vi skulle kunna dividera 48 med 4 och få 12, och
 33. vad allt vi gör i täljaren måste vi också göra
 34. i nämnaren, så om vi dividerar 4 med 4 får vi 1.
 35. Det vi har kvar är 12 gånger 5, som är lika med 60.
 36. 12 gånger 5, vilket är lika med 60/1, vilket är exakt samma
 37. sak som 60.
 38. Så man kan faktiskt göra 60 barn-, eller baby-T-shirts
 39. med 48 yards tyg om det behövs 4/5 av en yard för var och en av dem.
 40. med 48 yards tyg om det behövs 4/5 av en yard för var och en av dem.