YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Dutch subtitles

← TITEL: Breuken delen in tekst

U02_L2_T3_we5 Dividing Fractions Word Problem

Get Embed Code
24 Languages

Subtitles translated from английски език Showing Revision 2 created 01/20/2012 by Dick Stada.

 1. Voor een baby-T-shirt heb je 4/5 yard stof nodig, of 4/5 van een
 2. yard stof.
 3. Hoeveel T-shirts kan je maken van 48 yard?
 4. Wat we dus eigenlijk willen kunnen zeggen is
 5. hoeveel groepjes van 4/5 yard kunnen we maken met 48 yard?
 6. Dus je moet letterlijk kijken naar 48 yard en dat
 7. delen in groepjes van 4/5 yard, en zeggen hoeveel
 8. groepjes er zijn.
 9. Omdat met elk van zo'n groepje
 10. een baby-T-shirt kan worden gemaakt.
 11. Als je me 4/5 yard geeft, een baby-T-shirt,
 12. het aantal groepjes van 4/5 is het aantal baby-T-shirts.
 13. Als we door een breuk delen, moeten we niet vergeten
 14. dat dat hetzelfde is, het is
 15. hetzelfde als vermenigvuldigen met
 16. het omgekeerde.
 17. Dus als we 4/5 hebben, dan is 5/4 het
 18. omgekeerde.
 19. We kunnen dus zeggen, hé, ik heb hier een geheel getal en
 20. een breuk, en je moet gewoon onthouden dat elk geheel getal
 21. kan worden geschreven als een breuk.
 22. Dat is hetzelfde als 48/1 keer 5/4.
 23. We kunnen het nu gewoon vermenigvuldigen en uitzoeken
 24. hoeveel 48 keer 5 is en dat gedeeld door 4, maar dan
 25. krijg je grote getallen en dat is moeilijk te delen
 26. maar we kunnen hier wel delen.
 27. We zouden de teller en de noemer delen door 4.
 28. Of we kunnen zeggen, dit is gelijk aan 48 keer
 29. 5, wat dat ook is, gedeeld door 4.
 30. Laten we de noemer eens delen door 4.
 31. We zouden 48 door 4 kunnen delen, dan krijgen we 12, en
 32. wat we hebben gedaan met de teller, moeten we ook doen
 33. met de noemer, dus we delen 4 door 4, en krijgen dan 1.
 34. Dus dan houden we 12 keer 5 over, wat gelijk is aan 60.
 35. 12 keer 5, wat gelijk is aan 60, gedeeld door 1, wat precies gelijk is
 36. aan 60.
 37. We kunnen dus 60 kinder- of baby-T-shirts maken
 38. van 48 yard als elke 4/5 yard stof verbruikt.