YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Norwegian Bokmal subtitles

← Dividing Fractions Word Problem

Get Embed Code
24 Languages

Showing Revision 2 created 11/11/2013 by Напуснал потребител.

 1. En t-skjorte for babyer krever
  4/5 yard (0,9144 meter) stoff,
 2. eller 4/5 av en yard stoff.
 3. Hvor mange t-skjorter
  kan lages av 48 yard?
 4. Så det vi vil gjøre er å finne ut
  hvor mange grupper av 4/5 yard
 5. vi kan lage med 48 yard?
 6. Så du kan bokstavelig talt se det
  som at vi vil ta 48 yard og dele det
 7. opp i grupper på 4/5 yard, og
  si hvor mange grupper det er.
 8. Fordi hver av de gruppene
  kan gjøres til én t-skjorte.
 9. Hvis du gir meg 4/5 av en
  yard, én babys t-skjorte,
 10. så antallet grupper av
  4/5 er antallet t-skjorter.
 11. Når vi deler på en brøk, må vi
 12. huske på at det er det samme som,
 13. det er akkurat det samme som å
 14. gange med den resiproke brøken.
 15. Så hvis vi har 4/5 her, blir
  den resiproke brøken 5/4.
 16. Du sier kansje, hei, jeg har
  et helt tall her og en brøk,
 17. og du må huske at ethvert helt
  tall kan skrives som en brøk.
 18. Dette er det samme som 48/1 ganger 5/4.
 19. Vi kan multiplisere de nå, og finne ut hva
 20. 48 ganger 5 er, og det blir delt på 4.
 21. Men det vil gi oss store tall,
  og det vil bli vanskelig å dele.
 22. Men vi kan gjøre delingen
  nå, i dette stadiet.
 23. Vi kan dele telleren og nevneren på 4.
 24. Eller vi kan si, dette vil bli
  48 ganger 5, hva nå det er,
 25. delt på 4.
 26. La oss dele nevneren på 4.
 27. Vel, vi kan dele 48 på 4, og da får vi 12,
 28. og det vi gjør med telleren må
  vi også gjøre med nevneren,
 29. så hvis vi deler 4 på 4, får vi 1.
 30. Så da sitter vi igjen med
  12 ganger 5, som er lik 60.
 31. 12 ganger 5 er lik 60, delt på 1,
  som er akkurat det samme som 60.
 32. Så du kan faktisk lage 60
  barne- eller baby-t-skjorter,
 33. av 48 yard, hvis hver av
  dem trenger 4/5 av en yard.