Return to Video

Текстова задача с деление на дроби

 • 0:01 - 0:06
  За бебешка тениска са нужни 4/5 метра плат
 • 0:06 - 0:07
  или 4/5 от 1 метър плат.
 • 0:07 - 0:11
  Колко тениски могат да се направят от 48 метра?
 • 0:11 - 0:13
  Така че това, което искаме да направим е, че по същество искаме да можем да кажем
 • 0:13 - 0:18
  колко групи от 4/5 от 1 метър можем да поберем в 48 метра.
 • 0:18 - 0:25
  Така че, буквално погледнато, това означава, че искаме да вземем 48 метра
 • 0:25 - 0:30
  и да ги разделим на групи от 4/5 от един метър, и да кажем
 • 0:30 - 0:31
  колко групи има.
 • 0:31 - 0:32
  Понеже всяка от тези групи може може да се изработи
 • 0:32 - 0:34
  една бебешка тениска.
 • 0:34 - 0:37
  Ако ми дадете 4/5 от 1 метър, една бебешка тениска,
 • 0:37 - 0:41
  така че броят на групите от 4/5 е броят на бебешките тениски.
 • 0:41 - 0:43
  Е, когато делим на дроб, просто трябва да помним,
 • 0:43 - 0:46
  че това е същото, това е изцяло съответства
 • 0:46 - 0:51
  на умножение по
 • 0:51 - 0:52
  реципрочното на дробта.
 • 0:52 - 0:57
  Така че ако имаме 4/5 тук, това ще бъде 5/4,
 • 0:57 - 0:58
  реципрочно.
 • 0:58 - 1:00
  Е, все пак можете да кажете: "Хей, аз имам цяло число тук и
 • 1:00 - 1:02
  дроб", и само трябва да помните, че всяко цяло число
 • 1:02 - 1:04
  може да се напише като дроб.
 • 1:04 - 1:11
  Това е същото нещо като 48/1, умножено по 5/4.
 • 1:11 - 1:14
  Е, можем просто да умножим в този момент и да съобразим,
 • 1:14 - 1:19
  че колко е 48 по 5 и то ще бъде със знаменател 4,
 • 1:19 - 1:22
  но ще получим големи числа и ще бъде трудно да се дели и прочее,
 • 1:22 - 1:24
  но можем да делим на този етап тук.
 • 1:24 - 1:26
  Можем да разделим числителя и знаменателя на 4.
 • 1:26 - 1:30
  Или можем да кажем, че това ще бъде равно на 48 по 5,
 • 1:30 - 1:34
  колкото и да е това, разделено на 4.
 • 1:34 - 1:36
  Нека сега разделим числителя на 4.
 • 1:36 - 1:40
  Можем да разделим 48 на 4 и ще получим 12,
 • 1:40 - 1:42
  и каквото направим за числителя, трябва да го направим
 • 1:42 - 1:46
  и за знаменателя, така че ако разделим 4 на 4, получаваме 1.
 • 1:46 - 1:51
  Така, тогава оставаме с 12 по 5, което е равно на 60.
 • 1:51 - 1:57
  12 по 5, което е равно на 60/1, което е точно същото
 • 1:57 - 1:59
  като 60.
 • 1:59 - 2:03
  Така че в действителност можете да направите 60 детски или бебешки тениски
 • 2:03 - 2:07
  от 48 метра, ако всяка от тях изисква 4/5 от метъра.
 • 2:07 - 2:08
  .
Title:
Текстова задача с деление на дроби
Description:

U02_L2_T3_we5 Текстова задача с деление на дроби

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:08

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions