Return to Video

Текстова задача с деление на дроби

 • 0:01 - 0:05
  За бебешка тениска са нужни 4/5 метра плат
 • 0:05 - 0:07
  или 4/5 от 1 метър плат.
 • 0:07 - 0:11
  Колко тениски могат да се направят от 48 метра?
 • 0:11 - 0:16
  Всъщност питаме колко групи от по 4/5 метра
 • 0:16 - 0:18
  можем да направим от 48 метра.
 • 0:18 - 0:25
  Искаме да вземем 48 метра
 • 0:25 - 0:29
  и да ги разделим на групи от по 4/5 метра,
 • 0:29 - 0:31
  и да кажем колко групи има.
 • 0:31 - 0:32
  Понеже от всяка от тези групи може да се изработи
 • 0:32 - 0:34
  една бебешка тениска.
 • 0:34 - 0:37
  4/5 метра са една бебешка тениска,
 • 0:37 - 0:41
  следователно броят на групите от 4/5 е броят на бебешките тениски.
 • 0:41 - 0:44
  Е, когато делим на дроб, просто трябва да помним,
 • 0:44 - 0:46
  че това е същото, това изцяло съответства
 • 0:46 - 0:53
  на умножение по реципрочното на тази дроб.
 • 0:53 - 0:56
  Така че ако имаме 4/5 тук, това ще бъде 5/4 –
 • 0:56 - 0:58
  реципрочното.
 • 0:58 - 1:01
  Все пак можеш да кажеш: "Хей, аз имам цяло число тук и дроб."
 • 1:01 - 1:02
  Само трябва да помниш, че всяко цяло число
 • 1:02 - 1:04
  може да се напише като дроб.
 • 1:04 - 1:11
  Това е същото като 48/1, умножено по 5/4.
 • 1:11 - 1:14
  Е, можем просто да умножим в този момент и да съобразим
 • 1:14 - 1:18
  колко е 48 по 5, и това ще бъде върху 4,
 • 1:18 - 1:22
  но ще получим големи числа и ще бъде трудно да се дели и прочее,
 • 1:22 - 1:24
  но можем и да делим още тук.
 • 1:24 - 1:26
  Можем да разделим числителя и знаменателя на 4.
 • 1:26 - 1:31
  Или можем да кажем, че това ще бъде равно на 48 по 5,
 • 1:31 - 1:34
  колкото и да е това, разделено на 4.
 • 1:34 - 1:36
  Нека сега разделим числителя на 4.
 • 1:36 - 1:40
  Можем да разделим 48 на 4 и ще получим 12,
 • 1:40 - 1:42
  и каквото направим за числителя, трябва да го направим
 • 1:42 - 1:46
  и за знаменателя, така че ако разделим 4 на 4, получаваме 1.
 • 1:46 - 1:51
  Така, тогава оставаме с 12 по 5, което е равно на 60.
 • 1:51 - 1:56
  12 по 5, което е равно на 60/1,
 • 1:56 - 1:59
  което е точно същото като 60.
 • 1:59 - 2:03
  Така че можем да направим 60 детски или бебешки тениски
 • 2:03 - 2:07
  от 48 метра, ако всяка от тях изисква 4/5 от метъра.
Title:
Текстова задача с деление на дроби
Description:

U02_L2_T3_we5 Текстова задача с деление на дроби

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:08

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions