YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Bulgarian subtitles

← Текстова задача с деление на дроби

U02_L2_T3_we5 Текстова задача с деление на дроби

Get Embed Code
24 Languages

Showing Revision 5 created 01/16/2018 by Melli Popova.

 1. За бебешка тениска са нужни 4/5 метра плат
 2. или 4/5 от 1 метър плат.
 3. Колко тениски могат да се направят от 48 метра?
 4. Всъщност питаме колко групи от по 4/5 метра
 5. можем да направим от 48 метра.
 6. Искаме да вземем 48 метра
 7. и да ги разделим на групи от по 4/5 метра,
 8. и да кажем колко групи има.
 9. Понеже от всяка от тези групи може да се изработи
 10. една бебешка тениска.
 11. 4/5 метра са една бебешка тениска,
 12. следователно броят на групите от 4/5 е броят на бебешките тениски.
 13. Е, когато делим на дроб, просто трябва да помним,
 14. че това е същото, това изцяло съответства
 15. на умножение по реципрочното на тази дроб.
 16. Така че ако имаме 4/5 тук, това ще бъде 5/4 –
 17. реципрочното.
 18. Все пак можеш да кажеш: "Хей, аз имам цяло число тук и дроб."
 19. Само трябва да помниш, че всяко цяло число
 20. може да се напише като дроб.
 21. Това е същото като 48/1, умножено по 5/4.
 22. Е, можем просто да умножим в този момент и да съобразим
 23. колко е 48 по 5, и това ще бъде върху 4,
 24. но ще получим големи числа и ще бъде трудно да се дели и прочее,
 25. но можем и да делим още тук.
 26. Можем да разделим числителя и знаменателя на 4.
 27. Или можем да кажем, че това ще бъде равно на 48 по 5,
 28. колкото и да е това, разделено на 4.
 29. Нека сега разделим числителя на 4.
 30. Можем да разделим 48 на 4 и ще получим 12,
 31. и каквото направим за числителя, трябва да го направим
 32. и за знаменателя, така че ако разделим 4 на 4, получаваме 1.
 33. Така, тогава оставаме с 12 по 5, което е равно на 60.
 34. 12 по 5, което е равно на 60/1,
 35. което е точно същото като 60.
 36. Така че можем да направим 60 детски или бебешки тениски
 37. от 48 метра, ако всяка от тях изисква 4/5 от метъра.