Return to Video

Adding Mixed Numbers with Unlike Denominators

 • 0:01 - 0:01
  Örnek.
 • 0:01 - 0:04
  İşlemi yapın ve cevabı tamsayılı bir kesir olarak yazın.
 • 0:04 - 0:07
  Burada 3 tamsayılı kesirimiz var: 3 tam 1 bölü 2, artı, 11 tam 2 bölü 5, artı, 4 tam 3 bölü 15.
 • 0:07 - 0:10
  .
 • 0:10 - 0:14
  Bu sayıları 3 artı 1 bölü 12, artı 11 artı 2 bölü 5-- şunları yazalım.
 • 0:14 - 0:16
  .
 • 0:16 - 0:23
  Yani bu işlem 3 artı 1 bölü 12, artı 11 artı 2 bölü 5, artı, 4 artı 3 bölü 15 işlemine eşittir.
 • 0:23 - 0:27
  .
 • 0:27 - 0:30
  Yani, 3 tam 1 bölü 12 tamsayısı aslında 3 artı 1 bölü 12'ye eşittir.
 • 0:30 - 0:33
  .
 • 0:33 - 0:36
  Aslında sadece birkaç sayıyla toplama işlemi yaptığımız için sıranın hiçbir önemi kalmadı.
 • 0:36 - 0:38
  .
 • 0:38 - 0:40
  .
 • 0:40 - 0:46
  Yani öncelikle 3'ü, 11'i ve 4'ü toplayıp; daha sonra da 1 bölü 12, 2 bölü 5 ve 3 bölü 15 kesirlerini toplayabiliriz.
 • 0:46 - 0:57
  .
 • 0:57 - 0:59
  Mavi kısımlar gayet net.
 • 0:59 - 1:00
  Sadece basit bir toplama işlemi yapıyoruz.
 • 1:00 - 1:05
  3 artı 11, 14' tür.
 • 1:05 - 1:07
  14'e de 4 eklersek 18 eder.
 • 1:07 - 1:09
  Bu işlem biraz daha zor olacak, çünkü biliyoruz ki kesirlerle toplama yaparken paydaların eşit olması gerekir.
 • 1:09 - 1:12
  .
 • 1:12 - 1:15
  Şimdi bu 3 sayının da eşit bir paydaya sahip olmasını sağlamalıyız.
 • 1:15 - 1:17
  .
 • 1:17 - 1:22
  Bunun için 12, 5 ve 15'in en küçük ortak katını bulmalıyız.
 • 1:22 - 1:24
  Bunu direkt olarak hesaplayabiliriz.
 • 1:24 - 1:26
  Sadece bu sayıların katlarına bakmamız yeterli olacaktır.
 • 1:26 - 1:28
  Bu paydalardan birini seçip, katlarına bakıp, diğer iki paydaya da bölünen en küçük katını seçebiliriz.
 • 1:28 - 1:31
  .
 • 1:31 - 1:34
  .
 • 1:34 - 1:36
  Ya da sadece bu sayıları asal çarpanlarına ayırıp, bu üç sayının da bütün asal çarpanlarını sahip olan en küçük ortak katı bulabiliriz.
 • 1:36 - 1:40
  .
 • 1:40 - 1:43
  .
 • 1:43 - 1:46
  .
 • 1:46 - 1:47
  .
 • 1:47 - 1:49
  Size neden bahsettiğimi göstereyim.
 • 1:49 - 1:55
  12'yi asal çarpanlarına ayıralım.
 • 1:55 - 2:03
  12 eşittir 2 çarpı 6, 6 eşittir 2 çarpı 3; yani 12, 2 çarpı 2 çarpı 3'e eşittir.
 • 2:03 - 2:05
  Bu 12'nin asal çarpanlarına ayrılışıydı.
 • 2:05 - 2:09
  Şimdi de 5 asal çarpanlarına ayıralım diyeceğim ama 5 sadece 5 çarpı 1'e eşittir ve 5 zaten asal bir sayıdır.
 • 2:09 - 2:13
  .
 • 2:13 - 2:15
  Bu da 5'in asal çarpanlarına ayrılışıydı.
 • 2:15 - 2:16
  Yani sadece 5.
 • 2:16 - 2:18
  1 kullanmak anlamsız.
 • 2:18 - 2:20
  Yani 5, 5'tir.
 • 2:20 - 2:23
  Şimdi 15'i yapalım.
 • 2:23 - 2:26
  5'i asal çarpanlarına ayırdığımızda da dediğimiz gibi 5 asal bir sayıdır.
 • 2:26 - 2:28
  .
 • 2:28 - 2:31
  Onu 1'den daha büyük olan ve bölen kendisinden başka bölen bir sayı yok.
 • 2:31 - 2:33
  Yani onu asal çarpanlarına ayırmaya çalışmak anlamsız.
 • 2:33 - 2:38
  Şimdi de 15'i çarpanlarına ayıralım.
 • 2:38 - 2:43
  15 3 çarpı 5'e eşittir ki bu iki çarpan da asal sayılar.
 • 2:43 - 2:48
  Bizim paydamızda 2 tane 2 ve 1 tane 3 olması gerekli.
 • 2:48 - 2:49
  .
 • 2:49 - 2:55
  Hadi bu 2 tane 2'yi ve 1 tane 3'ü yazalım.
 • 2:55 - 2:56
  .
 • 2:56 - 3:00
  Yani 2 çarpı 2 çarpı 3 olması gerekli.
 • 3:00 - 3:01
  İçinde bu çarpana sahip olmak zorunda.
 • 3:01 - 3:04
  Bu sayı aynı zamanda 5 çarpanına da sahip olmalı, değil mi?
 • 3:04 - 3:06
  Çünkü aradığımız sayı 5'in de katı olmalı.
 • 3:06 - 3:09
  5 lazım, çünkü o gerekli olan asal çarpanlardan biri.
 • 3:09 - 3:10
  .
 • 3:10 - 3:12
  Şu ana kadar içinde 5 yoktu.
 • 3:12 - 3:14
  Bu sayının 5'in dışında 3'ü de barındırması gerek.
 • 3:14 - 3:17
  Dediğimiz gibi zaten 5'imiz var.
 • 3:17 - 3:20
  Bu 5, 5'ten gelmişti ve 12'den gelen bir 3'ümüz de var.
 • 3:20 - 3:24
  Şimdi çarpanlarını bulduğumuz bu sayı diğer bütün sayılar tarafından bölünebilir.
 • 3:24 - 3:26
  .
 • 3:26 - 3:31
  Çünkü içinde çarpan olarak en az bir 12, bir 5 ve bir 15 var.
 • 3:31 - 3:32
  Peki sayımız ne?
 • 3:32 - 3:34
  2 kere 2, 4'e eşittir.
 • 3:34 - 3:36
  4 kere 3 de 12'ye eşittir.
 • 3:36 - 3:39
  12 kere 5, 60'a eşittir.
 • 3:39 - 3:43
  Yani 12, 15 ve 5'in en küçük ortak katı 60'tır.
 • 3:43 - 3:45
  Bu bir toplama işlemi olacak.
 • 3:45 - 3:47
  Bu sayıların paydası 60 olacak.
 • 3:47 - 3:51
  Yani bütün bunları 60'a böleceğiz.
 • 3:51 - 3:54
  Bütün bu kesirlerin paydası 60.
 • 3:54 - 3:57
  12'yi 60'a eşitlemek için kesiri 5 ile çarpmalıyız ki bu payda gibi payı da 5 ile çarpmamız gerektiği anlamına gelir.
 • 3:57 - 4:00
  .
 • 4:00 - 4:03
  5 kere1, 5 eder.
 • 4:03 - 4:06
  5 bölü 60, 1 bölü 12 ile aynı şeydir.
 • 4:06 - 4:08
  Paydadaki 5'i 60'a eşitlemek için kesirin pay ve paydasını 12 ile çarpmalıyız.
 • 4:08 - 4:10
  .
 • 4:10 - 4:12
  .
 • 4:12 - 4:15
  12 kere 2, 24 eder.
 • 4:15 - 4:19
  Son olarak da paydadaki 15'i 60'a eşitlemek için, kesirin payını ve paydasını 4 ile çarpmalıyız.
 • 4:19 - 4:20
  .
 • 4:20 - 4:27
  4 kere3, 12 eder.
 • 4:27 - 4:29
  Şimdi bütün kesirlerde aynı paydaya sahibiz.
 • 4:29 - 4:33
  Toplama işlemi yapmaya hazırız.
 • 4:33 - 4:34
  Hadi başlayalım.
 • 4:34 - 4:41
  Burası 18 artı, 5 artı 24'ten 29 bölü 60 var.
 • 4:41 - 4:45
  .
 • 4:45 - 4:52
  29 artı 12'yi bulmak için; önce 29 artı 10 buluruz ki bu 39 eder.
 • 4:52 - 4:55
  Sonra da 39'a 2 toplarız ki bu da 41 eder.
 • 4:55 - 4:58
  Toplam 41 olacak.
 • 4:58 - 5:02
  Gördüğüm kadarıyla 41 ve 60'ın ortak bir böleni yok.
 • 5:02 - 5:04
  .
 • 5:04 - 5:06
  41 asal bir sayı gibi görünüyor.
 • 5:06 - 5:12
  Yani sonucumuz 18 tam 41 bölü 60.
Title:
Adding Mixed Numbers with Unlike Denominators
Description:

U02_L3_T1_we4 Adding Mixed Numbers with Unlike Denominators

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:16

Turkish subtitles

Revisions Compare revisions