Return to Video

Adding Mixed Numbers with Unlike Denominators

 • 0:00 - 0:01
 • 0:01 - 0:01
 • 0:01 - 0:04
  บวก. ทอนเป็นอย่างต่ำ และเขียนเป็นจำนวนคละ.
 • 0:04 - 0:07
  เรามีจำนวนคละสามตัวตรงนี้: 3 1/2 บวก
 • 0:07 - 0:10
  11 2/5 บวก 4 3/15.
 • 0:10 - 0:14
  เราเห็นมาแล้วว่า เราบอกอันนี้เป็น
  3 บวก 1/12
 • 0:14 - 0:16
  บวก 11 บวก 2/5 --
  ขอผมเขียนลงไปนะ.
 • 0:16 - 0:23
  นี่ก็เหมือนกับ 3 บวก 1/12 บวก 11 บวก 2/5
 • 0:23 - 0:27
  บวก 4 บวก 3/15.
 • 0:27 - 0:30
  จำนวนคละ 3 1/2 นั้นหมายถึง
  3 กับ
 • 0:30 - 0:33
  1/12 หรือ 3 บวก 1/12.
 • 0:33 - 0:36
  และเนื่องจากเราบวกจำนวน ลำดับ
 • 0:36 - 0:38
  จึงไม่สำคัญ เราก็บวกจำนวนเต็ม
 • 0:38 - 0:40
  ทั้งหมดด้วยกันได้.
 • 0:40 - 0:46
  เราจึงได้ 3 บวก 11 บวก 4,
  แล้วเราก็บวกเศษส่วน
 • 0:46 - 0:57
  1/12 บวก 2/5 บวก 3/15.
 • 0:57 - 0:59
  ทีนี้ ส่วนสีฟ้านั่นตรงไปตรงมา.
 • 0:59 - 1:00
  เราก็แค่บวกจำนวน.
 • 1:00 - 1:05
  3 บวก 11 เป็น 14 บวก 4 เป็น 18,
  ส่วนนั้นตรงนั้น
 • 1:05 - 1:07
  ก็แค่ 18.
 • 1:07 - 1:09
  นี่จึงซับซ้อนกว่าหน่อย เพราะเรารู้ว่า
 • 1:09 - 1:12
  เวลาเราบวกเศษส่วน เราต้องมี
  ส่วนเหมือนกัน.
 • 1:12 - 1:15
  ตอนนี้เราต้องทำให้สามตัวนี้มี
 • 1:15 - 1:17
  ตัวส่วนเหมือนกัน และตัวส่วนนั้น
 • 1:17 - 1:22
  ต้องเป็นตัวคูณร่วมน้อย
  ของ 12, 5 และ 15.
 • 1:22 - 1:24
  ตอนนี้ เราทำแบบถึกก็ได้.
 • 1:24 - 1:26
  เราก็หาตัวคูณ.
 • 1:26 - 1:28
  เราเลือกจำนวนหนึ่งมา หาตัวคูณ
 • 1:28 - 1:31
  ไปเรื่อยๆ แล้วหาว่าตัวคูณใด
 • 1:31 - 1:34
  หารด้วย 5 และ 15 ลงตัว.
 • 1:34 - 1:36
  หรืออีกวิธีที่เราทำได้ คือ แยกตัวประกอบ
 • 1:36 - 1:40
  เฉพาะของจำนวนแต่ละตัว แล้ว
 • 1:40 - 1:43
  บอกว่าตัวคูณร่วมน้อย ต้องมี
 • 1:43 - 1:46
  ตัวประกอบเฉพาะของแต่ละตัวนี้
  หมายความว่ามันมี
 • 1:46 - 1:47
  เลขแต่ละตัวพวกนี้.
 • 1:47 - 1:49
  ขอผมทำให้ดูนะ.
 • 1:49 - 1:55
  ถ้าเราแยกตัวประกอบเฉพาะของ 12,
  12 คือ 2 คูณ 6,
 • 1:55 - 2:03
  6 คือ 2 คูณ 3, ดังนั้น 12
  เท่ากับ 2 คูณ 2 คูณ 3.
 • 2:03 - 2:05
  นี่คือการแยกตัวประกอบเฉพาะของ 12.
 • 2:05 - 2:09
  ทีนี้ ถ้าเราทำ 5, การแยกตัวประกอบ
  เฉพาะของ 5, ทีนี้, 5
 • 2:09 - 2:13
  ก็แค่ 1 กับ 5, 5 จึงเป็นจำนวนเฉพาะ.
 • 2:13 - 2:15
  นี่คือการแยกตัวประกอบเฉพาะของ 5.
 • 2:15 - 2:16
  มีแค่ 5 ตรงนี้.
 • 2:16 - 2:18
  1 นี่ไม่มีประโยชน์.
 • 2:18 - 2:20
  5 ก็แค่ 5.
 • 2:20 - 2:23
  แล้ว 15, ลองทำ 15 กัน.
 • 2:23 - 2:26
  ที่จริง เวลาผมแยกตัวประกอบเฉพาะ
  ของ 5, ผมควร
 • 2:26 - 2:28
  บอกว่า ดูสิ 5 เป็นจำนวนเฉพาะ.
 • 2:28 - 2:31
  ไม่มีจำนวนที่มากกว่า 1 จำนวนใด
  ที่ไปหารมันได้
 • 2:31 - 2:33
  การสร้างต้นไม้จึงไม่มีค่าอะไร.
 • 2:33 - 2:38
  ลอง 15 กัน, การแยก
  ตัวประกอบเฉพาะของ 15
 • 2:38 - 2:43
  15 คือ 3 คูณ 5, และตอนนี้ทั้งคู่
  เป็นจำนวนเฉพาะ.
 • 2:43 - 2:48
  เราจึงต้องการเลขที่มี 2 สองตัวกับ 3
 • 2:48 - 2:49
  ลองดูที่ 12 ตรงนี้.
 • 2:49 - 2:55
  ตัวส่วนของเราต้องมี 2
  อย่างน้อย 2 ตัว กับ 3 หนี่งตัว,
 • 2:55 - 2:56
  ของเขียนลงไป.
 • 2:56 - 3:00
  มันต้องเป็น 2 คูณ 2 คูณ 3.
 • 3:00 - 3:01
  มันต้องมีอย่างน้อยเท่านั้น.
 • 3:01 - 3:04
  ทีนี้ มันต้องมี 5 ด้วย จริงไหม?
 • 3:04 - 3:06
  เพราะมันต้องเป็นจำนวนเท่าของ 5.
 • 3:06 - 3:09
  5 เป็นตัวประกอบเฉพาะอีกตัว มันจึงต้องมี
 • 3:09 - 3:10
  5 ในนั้น.
 • 3:10 - 3:12
  มันไม่ต้องมี 5 แล้ว.
 • 3:12 - 3:14
  แล้วมันต้องมี 3 กับ 5.
 • 3:14 - 3:17
  ทีนี้ เรามี 5 แล้ว.
 • 3:17 - 3:20
  เรามี 3 จาก 12 และเรามี 5
 • 3:20 - 3:24
  จาก 5 แล้ว จำนวนนี้จึงหารด้วย
 • 3:24 - 3:26
  ทั้งหมดนั้นลงตัว คุณเห็นได้
  เนื่องจากมันมี 12
 • 3:26 - 3:31
  ในนั้น, มี 5 ในนั้น, และมี 15 ในนั้น.
 • 3:31 - 3:32
  เลขนี้คืออะไร?
 • 3:32 - 3:34
  2 คูณ 2 ได้ 4.
 • 3:34 - 3:36
  4 คูณ 3 ได้ 12.
 • 3:36 - 3:39
  12 คูณ 5 ได้ 60.
 • 3:39 - 3:43
  ตัวคูณร่วมน้อยของ 12, 5 และ 15 คือ 60.
 • 3:43 - 3:45
  นี่จะเป็นบวก.
 • 3:45 - 3:47
  เราจะได้ส่วน 60.
 • 3:47 - 3:51
  ทั้งหมดนี้จะเป็น ส่วน 60.
 • 3:51 - 3:54
  เศษส่วนทั้งสามนี้มีส่วนเป็น 60.
 • 3:54 - 3:57
  ทีนี้ จาก 12 ไป 60, เราต้องคูณ
 • 3:57 - 4:00
  ตัวส่วนด้วย 5, เรายังต้องคูณตัวเศษ
 • 4:00 - 4:03
  ด้วย 5, ได้ 1 คูณ 5 เป็น 5.
 • 4:03 - 4:06
  5/60 เท่ากับ 1/12.
 • 4:06 - 4:08
  จาก 5 ไป 60 ในตัวส่วน เราต้อง
 • 4:08 - 4:10
  คูณด้วย 12, เราก็ต้องคูณ
 • 4:10 - 4:12
  ตัวเศษด้วย.
 • 4:12 - 4:15
  12 คูณ 2 เป็น 24.
 • 4:15 - 4:19
  และสุดท้าย, 15 เป็น 60, เราต้อง
  คูณด้วย 4, คุณ
 • 4:19 - 4:20
  ก็ต้องทำแบบเดียวกับตัวเศษ.
 • 4:20 - 4:27
  4 คูณ 3 เป็น 12.
 • 4:27 - 4:29
  และตอนนี้เรามีตัวส่วนเหมือนกัน.
 • 4:29 - 4:33
  เราพร้อมจะบวกแล้ว.
 • 4:33 - 4:34
  ลองทำดู.
 • 4:34 - 4:41
  นี่จะได้ 18 บวก, แล้วก็สว่น 60,
 • 4:41 - 4:45
  เราบวก 5 บวก 24, ได้ 29.
 • 4:45 - 4:52
  29 บวก 12, ลองดู, 29
  บวก 10 ได้ 39
 • 4:52 - 4:55
  บวก 2 เป็น 41.
 • 4:55 - 4:58
  มันจะเท่ากับ 41.
 • 4:58 - 5:02
  และเท่าที่ผมรู้, 41 กับ 60 ไม่มี
 • 5:02 - 5:04
  ตัวประกอบร่วมกัน.
 • 5:04 - 5:06
  41 ดูจะเป็นจำนวนเฉพาะนะ
 • 5:06 - 5:12
  คำตอบสุดท้ายจึงเป็น
  18 41/60.
 • 5:12 - 5:15
Title:
Adding Mixed Numbers with Unlike Denominators
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:16

Thai subtitles

Incomplete

Revisions