Return to Video

Adding Mixed Numbers with Unlike Denominators

 • 0:00 - 0:01
  ...
 • 0:01 - 0:01
  Сабрати.
 • 0:01 - 0:04
  Упростити одговор и написати као мешовити број.
 • 0:04 - 0:07
  И имамо три мешовита броја овде: 3 и 1/12 +
 • 0:07 - 0:10
  11 и 2/5 + 4 и 3/15.
 • 0:10 - 0:14
  Дакле, већ смо видели да би ово могли да посматрамо као 3 + 1/12
 • 0:14 - 0:16
  + 11 + 2/5...дајте да запишем то.
 • 0:16 - 0:23
  Ово је исто што и 3 + 1/12 + 11 + 2/5
 • 0:23 - 0:27
  + 4 + 3/15.
 • 0:27 - 0:30
  Мешовити број 3 и 1/12 просто буквално значи 3 и
 • 0:30 - 0:33
  1/12 или 3 + 1/12.
 • 0:33 - 0:36
  И пошто ми само сабирамо гомилу бројева, редослед
 • 0:36 - 0:38
  није важан, тако да би могли да саберемо све
 • 0:38 - 0:40
  целе бројеве одједном.
 • 0:40 - 0:46
  Значи, имамо 3 + 11 + 4, и онда можемо да саберемо
 • 0:46 - 0:57
  разломке: 1/12 + 2/5 + 3/15.
 • 0:57 - 0:59
  Сада, плави делови су прилично директни.
 • 0:59 - 1:00
  Само сабирамо бројеве.
 • 1:00 - 1:05
  3 + 11 је 14 + 4 је 18, тако да је тај део
 • 1:05 - 1:07
  ту једноставно 18.
 • 1:07 - 1:09
  Ово ће бити мало незгодније,зато што знамо да
 • 1:09 - 1:12
  када сабирамо разломке, морамо да имамо исте имениоце.
 • 1:12 - 1:15
  И сада треба да направимо да сва три ова сабирка имају
 • 1:15 - 1:17
  исти именилац и тај именилац мора бити
 • 1:17 - 1:22
  најмањи заједнички садржалац за 12 и 5 и 15.
 • 1:22 - 1:24
  Сада, могли био то просто да урадимо некако, на силу.
 • 1:24 - 1:26
  Можемо само да погледамо умношке.
 • 1:26 - 1:28
  Можемо да одаберемо једног од ових момака и да тражимо његове
 • 1:28 - 1:31
  умношке, и онда видимо да ли је неки од тих умножака
 • 1:31 - 1:34
  дељив и са 5 и са 15.
 • 1:34 - 1:36
  Или, другачије, можемо да рашчланимо на просте
 • 1:36 - 1:40
  чиниоце, сваки од ових бројева, и просто кажемо да
 • 1:40 - 1:43
  најмањи заједнички садржалац мора да садржи просте
 • 1:43 - 1:46
  чиниоце сваког од ових момака, што значи да садржи
 • 1:46 - 1:47
  сваки од ових бројева.
 • 1:47 - 1:49
  Дакле, дајте да вам покажем о чему причам.
 • 1:49 - 1:55
  Ако рашчланимо на просте чиниоце 12, 12 је 2
 • 1:55 - 2:03
  пута 6, 6 је 2 пута 3, тако да је 12 једнако 2 пута 2 пута 3.
 • 2:03 - 2:05
  То су прости чиниоци броја 12.
 • 2:05 - 2:09
  Сада, када радимо за 5, рашчлањивање на просте чиниоце за 5, па, 5 је
 • 2:09 - 2:13
  само 1 и 5, тако да је 5 прост број.
 • 2:13 - 2:15
  То је рашчлањивање на просте чиниоце за 5.
 • 2:15 - 2:16
  Постоји само 5 тамо.
 • 2:16 - 2:18
  Ово 1 је некако бескорисно.
 • 2:18 - 2:20
  Значи 5 је само 5.
 • 2:20 - 2:23
  И онда 15, хајде да урадимо за 15.
 • 2:23 - 2:26
  Заправо, када сам радио рашчлањивање на просте чиниоце за 5, требало је
 • 2:26 - 2:28
  да кажем, погледајте, 5 је прост број.
 • 2:28 - 2:31
  Не постоји број већи од 1 који се садржи у њему, тако да
 • 2:31 - 2:33
  је заправо безвезе да чак и правимо дрво ту.
 • 2:33 - 2:38
  И сада, хајде да урадимо за 15, рашчлањивање на просте чиниоце.
 • 2:38 - 2:43
  15 је 3 пута 5, и сада оба од ових су прости.
 • 2:43 - 2:48
  Значи, потребно нам је нешто што има две двојке и 3, па хајде да погледамо
 • 2:48 - 2:49
  у 12 овде.
 • 2:49 - 2:55
  Дакле, наш именилац мора да има најмање две двојке и 3, па
 • 2:55 - 2:56
  запишимо то.
 • 2:56 - 3:00
  Значи, мора да буде 2 пута 2 пута 3.
 • 3:00 - 3:01
  Мора да има најмање то.
 • 3:01 - 3:04
  Сада, такође мора да има и 5 ту, јел тако?
 • 3:04 - 3:06
  Зато што мора да буде и заједнички садржалац за 5.
 • 3:06 - 3:09
  Петица је још један од простих чинилаца, зато мора да има и
 • 3:09 - 3:10
  5 у њему.
 • 3:10 - 3:12
  Он није већ имао 5.
 • 3:12 - 3:14
  И онда , такође, мора да има 3 и 5.
 • 3:14 - 3:17
  Па, већ имамо 5.
 • 3:17 - 3:20
  Већ имамо 3 из 12, и већ имамо 5
 • 3:20 - 3:24
  из 5, тако да ће овај број бити дељив свима
 • 3:24 - 3:26
  њима,и можете видети јер можете видети да има
 • 3:26 - 3:31
  12 у себи, има 5 у себи, и има 15 у себи.
 • 3:31 - 3:32
  Дакле, који је ово број?
 • 3:32 - 3:34
  2 пута 2 је 4.
 • 3:34 - 3:36
  4 пута 3 је 12.
 • 3:36 - 3:39
  12 пута 5 је 60.
 • 3:39 - 3:43
  Значи да је најмањи заједнички садржалац за 12, 5 и 15, 60.
 • 3:43 - 3:45
  Дакле, овде ће бити +.
 • 3:45 - 3:47
  Биће кроз 60.
 • 3:47 - 3:51
  Значи, сви ови ће бити кроз 60.
 • 3:51 - 3:54
  Сви од ова три разломка су кроз 60.
 • 3:54 - 3:57
  Сада, да би стигли од 12 до 60, треба да помножимо
 • 3:57 - 4:00
  именилац са 5, па такође морамо да помножимо и бројилац
 • 4:00 - 4:03
  са 5, тако да је 1 пута 5 једнако 5.
 • 4:03 - 4:06
  5/60 је исто што и 1/12.
 • 4:06 - 4:08
  Да би стигли од 5 до 60 у имениоцу, морамо да
 • 4:08 - 4:10
  помножимо са 12, па морамо да урадимо исто
 • 4:10 - 4:12
  са бројиоцем.
 • 4:12 - 4:15
  12 пута 2 је 24.
 • 4:15 - 4:19
  Последњи, 15 у 60, треба да помножимо са 4, па то
 • 4:19 - 4:20
  треба да урадите и бројиоцу.
 • 4:20 - 4:27
  4 пута 3 је 12.
 • 4:27 - 4:29
  И сада имамо исти именилац.
 • 4:29 - 4:33
  Спремни смо да саберемо.
 • 4:33 - 4:34
  Па, хајде да то урадимо.
 • 4:34 - 4:41
  Дакле, ово ће бити 18 +, и онда кроз 60,
 • 4:41 - 4:45
  имамо 5 + 24, што је 29.
 • 4:45 - 4:52
  29 + 12, да видимо, 29 + 10 би било 39
 • 4:52 - 4:55
  + 2 би било 41.
 • 4:55 - 4:58
  То би било 41.
 • 4:58 - 5:02
  И колико ја могу да кажем, 41 и 60 немају
 • 5:02 - 5:04
  ниједан заједнички чинилац.
 • 5:04 - 5:06
  41 ми заправо изгледа као прост.
 • 5:06 - 5:12
  Значи, коначан одговор је 18 и 41/60.
 • 5:12 - 5:15
  ...
Title:
Adding Mixed Numbers with Unlike Denominators
Description:

U02_L3_T1_we4 Adding Mixed Numbers with Unlike Denominators

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:16

Serbian subtitles

Revisions