Return to Video

Dodawanie liczb mieszanych z różnymi mianownikami.

 • 0:00 - 0:01
  Mamy dodać
 • 0:01 - 0:01
  kilka liczb mieszanych z różnymi mianownikami,
 • 0:01 - 0:04
  a następnie uprościć wynik i zapisać go jako liczbę mieszaną.
 • 0:04 - 0:07
  Mamy tutaj trzy liczby mieszane, 3 i 1/12 dodać
 • 0:07 - 0:10
  11 i 2/5 dodać 4 i 3/15.
 • 0:10 - 0:14
  Wiemy już że to jest to samo co 3 plus 1/12
 • 0:14 - 0:16
  plus 11 plus 2/5 - zapiszę to tutaj.
 • 0:16 - 0:23
  To jest to samo, co 3 plus 1/12 plus 11 plus 2/5
 • 0:23 - 0:27
  plus 4 plus 3/15.
 • 0:27 - 0:30
  Liczba mieszana 3 i 1/12 dosłownie znaczy 3
 • 0:30 - 0:33
  i 1/12 albo 3 plus 1/12.
 • 0:33 - 0:36
  Przy dodawaniu kilku liczb kolejność
 • 0:36 - 0:38
  nie gra roli, więc możemy najpierw dodać wszystkie
 • 0:38 - 0:40
  liczby całkowite.
 • 0:40 - 0:46
  3 plus 11 plus 4, a potem możemy dodać
 • 0:46 - 0:57
  ułamki: 1/12 plus 2/5 plus 3/15.
 • 0:57 - 0:59
  Ta niebieska część jest bardzo łatwa.
 • 0:59 - 1:00
  Dodajemy liczby całkowite.
 • 1:00 - 1:05
  3 dodać 11 równa się 14 plus 4 jest 18, a więc ta część
 • 1:05 - 1:07
  równa się 18.
 • 1:07 - 1:09
  To będzie trochę trudniejsze, dlatego że wiemy już
 • 1:09 - 1:12
  że jeśli dodajemy ułamki, musimy je najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.
 • 1:12 - 1:15
  Więc teraz musimy sprowadzić te trzy ułamki do
 • 1:15 - 1:17
  wspólnego mianownika i ten wspólny mianownik będzie
 • 1:17 - 1:22
  najmniejszą wspólną wielokrotnością 12, 5 i 15.
 • 1:22 - 1:24
  Można to zrobić na siłę.
 • 1:24 - 1:26
  Po prostu wypisać kilka pierwszych wielokrotności.
 • 1:26 - 1:28
  Brać po kolei mianowniki i tak długo wypisywać ich wielokrotności
 • 1:28 - 1:31
  aż pojawią się takie,
 • 1:31 - 1:34
  które dzielą się przez wszystkie te trzy liczby.
 • 1:34 - 1:36
  Druga metoda jest subtelniejsza, można rozłożyć mianowniki
 • 1:36 - 1:40
  na czynniki pierwsze i obliczyć
 • 1:40 - 1:43
  najmniejszą wspólną wielokrotność (NWW) jako iloczyn czynników pierwszych
 • 1:43 - 1:46
  każdego z mianowników. W ten sposób NWW będzie
 • 1:46 - 1:47
  dzielić się przez każdą z tych liczb.
 • 1:47 - 1:49
  Pokażę Wam teraz, jak to się robi.
 • 1:49 - 1:55
  Rozłóżmy 12 na czynniki pierwsze, 12 równa się 2
 • 1:55 - 2:03
  razy 6, 6 równa się 2 razy 3, czyli 12 równa się 2 razy 2 razy 3.
 • 2:03 - 2:05
  Tak wygląda rozkład na czynniki pierwsze dla 12.
 • 2:05 - 2:09
  Teraz, 5, cóż równa się po prostu
 • 2:09 - 2:13
  1 razy 5, więc 5 jest liczbą pierwszą.
 • 2:13 - 2:15
  Rozkład 5 na czynniki pierwsze zawiera
 • 2:15 - 2:16
  tylko 5.
 • 2:16 - 2:18
  Ta jedynka jest niepotrzebna.
 • 2:18 - 2:20
  A więc 5 to po prostu 5.
 • 2:20 - 2:23
  Teraz 15.
 • 2:23 - 2:26
  Właściwie, kiedy zabrałem się za rozkład na czynniki pierwsze dla 5, powinienem
 • 2:26 - 2:28
  od razu powiedzieć, patrzcie, 5 jest liczbą pierwszą.
 • 2:28 - 2:31
  Nie ma liczby większej od 1, przez którą się dzieli.
 • 2:31 - 2:33
  To drzewko dla 5 jest bez sensu.
 • 2:33 - 2:38
  Wróćmy do 15. Rozkład na czynniki pierwsze 15.
 • 2:38 - 2:43
  15 równa się 3 razy 5, i obie te liczby są liczbami pierwszymi.
 • 2:43 - 2:48
  A więc będziemy potrzebować dwóch 2, jednej 3, spójrzmy
 • 2:48 - 2:49
  na rozkład 12.
 • 2:49 - 2:55
  Nasz wspólny mianownik będzie miał co najmniej dwie 2, jedną 3,
 • 2:55 - 2:56
  zapiszę to tutaj.
 • 2:56 - 3:00
  Musimy mieć 2 razy 2 razy 3.
 • 3:00 - 3:01
  Co najmniej tyle.
 • 3:01 - 3:04
  Musi też być 5, prawda?
 • 3:04 - 3:06
  Ponieważ to musi być wspólna wielokrotność 5.
 • 3:06 - 3:09
  5 jest liczbą pierwszą, więc musimy dopisać
 • 3:09 - 3:10
  tutaj 5.
 • 3:10 - 3:12
  Ponieważ 5 tu nie było.
 • 3:12 - 3:14
  I musi mieć jeszcze 3 i 5.
 • 3:14 - 3:17
  Popatrzcie, 5 już jest.
 • 3:17 - 3:20
  I 3 jest także, z rozkładu 12, i 5 też już jest
 • 3:20 - 3:24
  z rozkładu 5, a więc liczba, która dzieli się przez każdą
 • 3:24 - 3:26
  z nich, a wynika to z tego, że zawiera w rozkładzie na czynniki
 • 3:26 - 3:31
  12, zawiera 5 i zawiera 15.
 • 3:31 - 3:32
  Ile wynosi ta liczba?
 • 3:32 - 3:34
  2 razy 2 jest 4.
 • 3:34 - 3:36
  4 razy 3 jest 12.
 • 3:36 - 3:39
  12 razy 5 równa się 60.
 • 3:39 - 3:43
  Najmniejsza wspólna wielokrotność 12. 5 i 15 wynosi 60.
 • 3:43 - 3:45
  Teraz tu napiszemy plus.
 • 3:45 - 3:47
  I mianownik, równy 60.
 • 3:47 - 3:51
  Te trzy ułamki trzeba zapisać z mianownikiem 60.
 • 3:51 - 3:54
  Jako ułamki równoważne z mianownikiem 60.
 • 3:54 - 3:57
  Jeśli chcemy otrzymać 60 z 12, musimy pomnożyć
 • 3:57 - 4:00
  mianownik przez 5, a więc musimy także pomnożyć licznik
 • 4:00 - 4:03
  przez 5, 1 razy 5 równa się 5.
 • 4:03 - 4:06
  5/60 jest równoważne 1/12.
 • 4:06 - 4:08
  Aby uzyskać w mianowniku 60 z 5, musimy
 • 4:08 - 4:10
  pomnożyć 5 przez 12 i to samo musimy
 • 4:10 - 4:12
  zrobić w liczniku.
 • 4:12 - 4:15
  12 razy 2 jest 24.
 • 4:15 - 4:19
  Ostatni ułamek, aby rozszerzyć 15 do 60, musimy pomnożyć przez 4
 • 4:19 - 4:20
  i to samo musimy zrobić w liczniku.
 • 4:20 - 4:27
  4 razy 3 równa się 12.
 • 4:27 - 4:29
  Teraz wszystkie ułamki mają ten sam mianownik.
 • 4:29 - 4:33
  Jesteśmy gotowi, by je dodać
 • 4:33 - 4:34
  Więc dodajmy.
 • 4:34 - 4:41
  To będzie 18 dodać, przez 60,
 • 4:41 - 4:45
  mamy 5 dodać 24, równa się 29.
 • 4:45 - 4:52
  29 plus 12, zobaczmy, 29 plus 10 będzie 39
 • 4:52 - 4:55
  i jeszcze plus 2 równa się 41.
 • 4:55 - 4:58
  To będzie 41.
 • 4:58 - 5:02
  O ile wiem, 41 i 60 nie mają żadnych
 • 5:02 - 5:04
  wspólnych czynników.
 • 5:04 - 5:06
  Moim zdaniem, 41 jest liczbą pierwszą.
 • 5:06 - 5:12
  A więc odpowiedź jest 18 i 41/60.
Title:
Dodawanie liczb mieszanych z różnymi mianownikami.
Description:

U02_L3_T1_we4 Adding Mixed Numbers with Unlike Denominators

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:16
Lech Mankiewicz added a translation

Polish subtitles

Revisions