Return to Video

Optellen van gemengde breuken met verschillende noemers

 • 0:00 - 0:01
  ok
 • 0:01 - 0:01
  Optellen.
 • 0:01 - 0:04
  Vereenvoudig het antwoord en schrijf als een gemengde breuk.
 • 0:04 - 0:07
  We beginnen met drie gemengde breuken: 3 en een 1/12 plus
 • 0:07 - 0:10
  11 en 2/5 plus 4 en 3/15.
 • 0:10 - 0:14
  We hebben al gezien dat dit kan worden geschreven als 3 plus 1/12
 • 0:14 - 0:16
  plus 11 plus 2/5 -- ik schrijf het hier op.
 • 0:16 - 0:23
  Dit is hetzelfde als 3 plus 1/12 plus 11 plus 2/5
 • 0:23 - 0:27
  plus 4 plus 3/15.
 • 0:27 - 0:30
  De gemengde breuk 3 en 1/12 betekent letterlijk 3 en
 • 0:30 - 0:33
  1/12 ofwel 3 plus 1/12.
 • 0:33 - 0:36
  En voor het optellen van een stel getallen, maakt te volgorde
 • 0:36 - 0:38
  niet uit, dus we kunnen al deze gehele getallen
 • 0:38 - 0:40
  bij elkaar optellen.
 • 0:40 - 0:46
  Dan hebben we 3 plus 11 plus 4 en dan kunnen we de breuken
 • 0:46 - 0:57
  toevoegen: de 1/12 plus 2/5 plus 3/15.
 • 0:57 - 0:59
  Nu is het blauwe deel gemakkelijk op te tellen.
 • 0:59 - 1:00
  Het is een eenvoudige optelling van gehele getallen.
 • 1:00 - 1:05
  3 plus 11 is 14, 14 plus 4 is 18, dus dit blauwe deel is
 • 1:05 - 1:07
  gelijk aan 18.
 • 1:07 - 1:09
  Dit wordt een beetje moeilijker, omdat we bij het optellen
 • 1:09 - 1:12
  van breuken, dezelfde noemer in de breuken moeten hebben.
 • 1:12 - 1:15
  Dus nu moeten we de noemer van deze drie breuken
 • 1:15 - 1:17
  dezelfde noemer maken en die noemer moet het
 • 1:17 - 1:22
  kleinste gemene veelvoud zijn van 12, 5 en 15.
 • 1:22 - 1:24
  Dit zou je kunnen proberen door verschillende getallen uit te proberen.
 • 1:24 - 1:26
  Door te kijken naar de veelvouden.
 • 1:26 - 1:28
  Door een van deze getallen te nemen en steeds een
 • 1:28 - 1:31
  veelvoud te nemen, en dan te bepalen of die veelvouden
 • 1:31 - 1:34
  deelbaar zijn door zowel 5 als 15.
 • 1:34 - 1:36
  Of de andere manier om het te doen is met ontbinding in
 • 1:36 - 1:40
  priemgetallen van deze getallen, en dan te weten dat
 • 1:40 - 1:43
  het kleinste gemene veelvoud de ontbonden priem getallen
 • 1:43 - 1:46
  moet bevatten van deze getallen, wat betekent dat het
 • 1:46 - 1:47
  ieder van die priemgetallen moet bevatten.
 • 1:47 - 1:49
  Ik zal het laten zien.
 • 1:49 - 1:55
  Om te beginnen de ontbinding in priemgetallen van 12, 12 is 2
 • 1:55 - 2:03
  keer 6,6 is 2 keer 3, dus 12 is gelijk aan 2 keer 2 keer 3.
 • 2:03 - 2:05
  Dat is de ontbinding in priemgetallen van 12.
 • 2:05 - 2:09
  Nu de ontbinding in priemgetallen van 5: 5 is
 • 2:09 - 2:13
  gewoon 1 keer 5, dus 5 is een priemgetal.
 • 2:13 - 2:15
  Dat is de ontbinding in priemgetallen van 5.
 • 2:15 - 2:16
  Het is gewoon 5.
 • 2:16 - 2:18
  De 1 is eigenlijk onnodig.
 • 2:18 - 2:20
  Dus 5 is gewoon alleen 5.
 • 2:20 - 2:23
  En dan 15, laten we 15 doen.
 • 2:23 - 2:26
  Trouwens, toen we net de ontbinding in priemgetallen van 5 deden,
 • 2:26 - 2:28
  had ik eigenlijk moeten zeggen 5 is een priemgetal.
 • 2:28 - 2:31
  Er is geen getal groter dan 1 waardoor 5 deelbaar is, dus
 • 2:31 - 2:33
  het was onnodig om een boom te tekenen.
 • 2:33 - 2:38
  Laten we dan nu 15 doen, de ontbinding in priemgetallen van 15.
 • 2:38 - 2:43
  15 is 3 keer 5, en dat zijn allebei priemgetallen.
 • 2:43 - 2:48
  Dus nu hebben we iets nodig wat de twee 2-en en een 3 bevat,
 • 2:48 - 2:49
  dus dat is al 12.
 • 2:49 - 2:55
  Dus onze noemer moet tenminste twee 2-en en een 3 bevatten,
 • 2:55 - 2:56
  dat schrijf ik op.
 • 2:56 - 3:00
  Dus 2 keer 2 keer 3.
 • 3:00 - 3:01
  Dat moet er in ieder geval in zitten.
 • 3:01 - 3:04
  Nu moet het ook een 5 bevatten, toch?
 • 3:04 - 3:06
  Want het moet een veelvoud zijn van 5.
 • 3:06 - 3:09
  5 is nog een ontbonden priemgetal, dus die
 • 3:09 - 3:10
  5 moet erin zitten.
 • 3:10 - 3:12
  Er zat nog geen 5 in.
 • 3:12 - 3:14
  En dan moeten er een 3 en een 5 in zitten.
 • 3:14 - 3:17
  De 5 zit er al in.
 • 3:17 - 3:20
  En de 3 zit er ook al in, van de ontbinding van de 12, en de 5
 • 3:20 - 3:24
  van de 5, dus dit getal is deelbaar door alle ontbonden
 • 3:24 - 3:26
  priemgetallen en je kunt dat zien omdat het de
 • 3:26 - 3:31
  12 bevat, de 5 bevat en de 15 bevat.
 • 3:31 - 3:32
  Dus wat is dit getal?
 • 3:32 - 3:34
  2 keer 2 is 4.
 • 3:34 - 3:36
  4 keer 3 is 12.
 • 3:36 - 3:39
  12 keer 5 is 60.
 • 3:39 - 3:43
  Dus het kleinste gemene veelvoud van 12, 5 en 15 is 60.
 • 3:43 - 3:45
  Dus dit moeten we dan gebruiken in de optelling.
 • 3:45 - 3:47
  De noemer zal 60 zijn.
 • 3:47 - 3:51
  Dus alle breuken moeten 60 in de noemer krijgen.
 • 3:51 - 3:54
  Dus alle breuken zijn gedeeld door 60.
 • 3:54 - 3:57
  Om van 12 naar 60 te gaan moeten we de
 • 3:57 - 4:00
  noemer vermenigvuldigen met 5 en dus moeten we ook de teller
 • 4:00 - 4:03
  vermenigvuldigen met 5. Dus 1 keer 5 is 5.
 • 4:03 - 4:06
  5/60 is hetzelfde als 1/12.
 • 4:06 - 4:08
  Om van 5 in de noemer naar 60 te gaan, moeten we
 • 4:08 - 4:10
  vermenigvuldigen met 12, dus hetzelfde doen we
 • 4:10 - 4:12
  met de teller.
 • 4:12 - 4:15
  12 keer 2 is 24.
 • 4:15 - 4:19
  De laatste, 15 naar 60, moet met 4 worden vermenigvuldigd, dus dan
 • 4:19 - 4:20
  doen we dat ook met de teller.
 • 4:20 - 4:27
  4 keer 3 is 12.
 • 4:27 - 4:29
  Dus nu hebben we overal dezelfde noemer.
 • 4:29 - 4:33
  En kunnen we optellen.
 • 4:33 - 4:34
  Laten we dat doen.
 • 4:34 - 4:41
  Dit is dan 18 plus, met 60 in de noemer, hebben we
 • 4:41 - 4:45
  5 plus 24, dat is 29.
 • 4:45 - 4:52
  29 plus 12, dat is, 29 plus 10 zou 39 zijn,
 • 4:52 - 4:55
  plus 2 is dan 41.
 • 4:55 - 4:58
  Het is 41.
 • 4:58 - 5:02
  En volgens mij hebben 41 en 60 geen
 • 5:02 - 5:04
  gemeenschappelijke delers.
 • 5:04 - 5:06
  41 lijkt me een priemgetal.
 • 5:06 - 5:12
  Dus het antwoord is 18 en 41/60.
 • 5:12 - 5:15
  Done.
Title:
Optellen van gemengde breuken met verschillende noemers
Description:

U02_L3_T1_we4 Optellen van gemengde breuken met verschillende noemers

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:16

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions