Return to Video

Adding Mixed Numbers with Unlike Denominators

 • 0:00 - 0:00
 • 0:00 - 0:01
  Legg til ?
 • 0:01 - 0:03
  Forenkle svaret og skrive som et blandet tall.
 • 0:03 - 0:06
  Og vi har tre blandet tall her: 3 og 1 / 2 plus
 • 0:06 - 0:10
  11 og 2 / 5 pluss 4 og 3 / 15.
 • 0:10 - 0:13
  Så vi har allerede sett at vi kunne vise denne som 3 pluss 1 / 12
 • 0:13 - 0:16
  pluss 11 pluss 2/5-- la meg skrive det ned.
 • 0:16 - 0:23
  Dette er det samme som 3 pluss 1 / 12 pluss 11 pluss 2 / 5
 • 0:23 - 0:27
  pluss 4 pluss 3 / 15.
 • 0:27 - 0:30
  Blandet nummer 3 og 1 / 12 betyr bare bokstavelig 3 og
 • 0:30 - 0:32
  1 / 12 eller 3 pluss 1 / 12.
 • 0:32 - 0:35
  Og siden vi bare legge en haug av tall, for
 • 0:35 - 0:37
  ingen rolle, slik at vi kunne legge til alle
 • 0:37 - 0:39
  hele tall på en gang.
 • 0:39 - 0:46
  Så vi har 3 pluss 11 pluss 4, og da kan vi legge til
 • 0:46 - 0:57
  brøker: 1 / 12 pluss 2 / 5 pluss 3 / 15.
 • 0:57 - 0:58
  Nå er den blå delen ganske grei.
 • 0:58 - 0:59
  Vi bare legger tall.
 • 0:59 - 1:05
  3 pluss 11 er 14 pluss 4 er 18, slik at en del rett
 • 1:05 - 1:06
  det er bare 18 år.
 • 1:06 - 1:09
  Dette vil være litt mer komplisert, fordi vi vet at
 • 1:09 - 1:12
  når vi legger brøker, må vi ha samme nevner.
 • 1:12 - 1:14
  Og nå har vi å gjøre alle tre av disse tegn har
 • 1:14 - 1:17
  samme nevner og som nevner må være
 • 1:17 - 1:21
  minste felles multiplum av 12 og 5 og 15.
 • 1:21 - 1:24
  Nå kan vi bare gjøre det slag av brute force måten.
 • 1:24 - 1:25
  Vi kunne bare se på multipler.
 • 1:25 - 1:28
  Vi kunne plukke en av disse gutta og fortsette å ta sine
 • 1:28 - 1:31
  multipler, og deretter finne ut om de multipler
 • 1:31 - 1:34
  begge er delelig med 5 og 15.
 • 1:34 - 1:36
  Eller den andre måten vi kan gjøre det er å ta det viktigste
 • 1:36 - 1:39
  faktorisering av hver av disse tallene, og bare si at
 • 1:39 - 1:42
  minste felles multiplum må inneholde prime
 • 1:42 - 1:45
  faktorisering hver av disse gutta, noe som betyr at den inneholder
 • 1:45 - 1:47
  hvert av disse tallene.
 • 1:47 - 1:48
  Så la meg vise deg hva jeg snakker om.
 • 1:48 - 1:54
  Hvis vi tar prime faktorisering av 12, 12 2
 • 1:54 - 2:03
  6 ganger, 6 er 2 ganger 3, så 12 er lik 2 ganger 2 ganger 3.
 • 2:03 - 2:05
  Det er den viktigste faktorisering 12 år.
 • 2:05 - 2:08
  Nå, hvis vi gjør 5, prime faktorisering av 5, vel, er 5
 • 2:08 - 2:12
  bare 1 og 5, så 5 er et primtall.
 • 2:12 - 2:14
  Det er den viktigste faktorisering av 5.
 • 2:14 - 2:16
  Det er bare 5 der.
 • 2:16 - 2:17
  Dette en er slags ubrukelig.
 • 2:17 - 2:19
  Så 5 er bare 5.
 • 2:19 - 2:23
  Og så 15, la oss gjøre 15.
 • 2:23 - 2:25
  Egentlig, når jeg gjorde prime faktorisering av 5, skal jeg
 • 2:25 - 2:27
  har sagt, se, 5 er primtall.
 • 2:27 - 2:30
  Det finnes ingen tall større enn 1 som deler inn i det, så
 • 2:30 - 2:33
  Det er faktisk dumt å selv lage et tre der.
 • 2:33 - 2:38
  Og nå la oss gjøre 15, 15 fremste faktorisering.
 • 2:38 - 2:43
  15 er 3 ganger 5, og nå begge disse er førsteklasses.
 • 2:43 - 2:48
  Så vi trenger noe som har to 2s og 3, så la oss se
 • 2:48 - 2:49
  ved 12 rett der.
 • 2:49 - 2:55
  Så vår nevneren må ha minst to 2-og 3, så
 • 2:55 - 2:56
  la oss skrive det ned.
 • 2:56 - 2:59
  Så det må være to ganger to ganger tre.
 • 2:59 - 3:01
  Den må ha minst det.
 • 3:01 - 3:04
  Nå har det også å ha en 5 der, ikke sant?
 • 3:04 - 3:06
  Fordi det må være et felles multiplum av 5.
 • 3:06 - 3:09
  5 er enda en av de viktigste faktorene, så det er nødt til å ha en
 • 3:09 - 3:09
  5 i der.
 • 3:09 - 3:11
  Det gjorde ikke allerede har en 5.
 • 3:11 - 3:14
  Og så har det også å ha en 3 og en 5.
 • 3:14 - 3:16
  Vel, vi allerede har en 5.
 • 3:16 - 3:20
  Vi har allerede en 3 fra 12, og vi har allerede en 5
 • 3:20 - 3:24
  fra 5, så dette tallet vil være delelig med alle
 • 3:24 - 3:26
  dem, og du kan se at fordi du kan se den har en
 • 3:26 - 3:30
  12 i den, har den en 5 i den, og den har en 15 i den.
 • 3:30 - 3:31
  Så hva er dette nummeret?
 • 3:31 - 3:33
  2 ganger 2 er fire.
 • 3:33 - 3:36
  4 ganger 3 er 12.
 • 3:36 - 3:38
  12 ganger 5 er 60 år.
 • 3:38 - 3:43
  Så den minste felles multiplum av 12, 5 og 15 er 60 år.
 • 3:43 - 3:45
  Så dette kommer til å være pluss.
 • 3:45 - 3:47
  Vi kommer til å være over 60 år.
 • 3:47 - 3:51
  Så alle disse kommer til å være over 60 år.
 • 3:51 - 3:54
  Alle disse tre fraksjonene er over 60 år.
 • 3:54 - 3:56
  Nå, for å gå 12-60, må vi multiplisere
 • 3:56 - 4:00
  nevner med 5, så vi må også multiplisere telleren
 • 4:00 - 4:02
  med 5, så 1 ganger 5 er 5.
 • 4:02 - 4:05
  5 / 60 er det samme som 1 / 12.
 • 4:05 - 4:08
  Å gå 5-60 i nevneren, må vi
 • 4:08 - 4:10
  multiplisere med 12, så vi må gjøre det samme
 • 4:10 - 4:11
  tingen for telleren.
 • 4:11 - 4:15
  12 ganger 2 er 24.
 • 4:15 - 4:18
  Den siste, 15 til 60, må du multiplisere med 4, slik at du
 • 4:18 - 4:20
  nødt til å gjøre det samme i teller.
 • 4:20 - 4:27
  4 ganger 3 er 12.
 • 4:27 - 4:29
  Og nå har vi den samme nevneren.
 • 4:29 - 4:33
  Vi er klare til å legge til.
 • 4:33 - 4:34
  Så la oss gjøre det.
 • 4:34 - 4:40
  Så dette kommer til å være 18 pluss, og deretter over 60, vi
 • 4:40 - 4:45
  har 5 pluss 24, som er 29.
 • 4:45 - 4:52
  29 pluss 12, la oss se, ville 29 pluss 10 blir 39
 • 4:52 - 4:55
  pluss 2 ville bli 41.
 • 4:55 - 4:57
  Det ville være 41.
 • 4:57 - 5:01
  Og så vidt jeg kan fortelle, 41 og 60 ikke
 • 5:01 - 5:04
  har noen felles faktorer.
 • 5:04 - 5:06
  41 ser faktisk prime til meg.
 • 5:06 - 5:12
  Så det endelige svaret er 18 og 41/60.
 • 5:12 - 5:15
Title:
Adding Mixed Numbers with Unlike Denominators
Description:

U02_L3_T1_we4 Adding Mixed Numbers with Unlike Denominators

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:16
There has been no activity on this language so far.

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions