Return to Video

Събиране не смесени числа с различни знаменатели

 • 0:01 - 0:01
  Съберете.
 • 0:01 - 0:04
  Опростете решението и го напишете като смесена дроб.
 • 0:04 - 0:07
  Тук имаме три смесени дроби: 3 и 1/12 плюс
 • 0:07 - 0:10
  11 и 2/5 плюс 4 и 3/15.
 • 0:10 - 0:14
  Както вече видяхме, можем да ги представим като 3 плюс 1/12
 • 0:14 - 0:16
  плюс 11 плюс 2/5 ... ще го напиша отдолу.
 • 0:16 - 0:23
  Та това е същото като 3 плюс 1/12 плюс 11 плюс 2/5
 • 0:23 - 0:27
  плюс 4 плюс 3/15.
 • 0:27 - 0:30
  Смесената дроб 3 и 1/12 буквално означава 3 и
 • 0:30 - 0:33
  1/12 или 3 плюс 1/12.
 • 0:33 - 0:36
  И тъй като ние имаме просто събиране на няколко числа, редът
 • 0:36 - 0:38
  няма значение, така че можем да съберем всички
 • 0:38 - 0:40
  цели числа.
 • 0:40 - 0:46
  Имаме 3 плюс 11 плюс 4... А сега можем да съберем
 • 0:46 - 0:57
  дробите: 1/12 плюс 2/5 плюс 3/15.
 • 0:57 - 0:59
  Така, синята част е повече от ясна.
 • 0:59 - 1:00
  Просто събиране на числа.
 • 1:00 - 1:05
  3 плюс 11 е 14 плюс 4 е 18, т.е. тази част
 • 1:05 - 1:07
  тук е точно 18.
 • 1:07 - 1:09
  А това ще бъде малко по-сложно, защото знаем, че
 • 1:09 - 1:12
  при събиране на дроби трябва да имаме един и същ знаменател.
 • 1:12 - 1:15
  И сега трябва да направим и трите цифри тук да бъдат с
 • 1:15 - 1:17
  еднакъв знаменател, а този знаменател трябва да е
 • 1:17 - 1:22
  най-малкото общо кратно на 12, 5 и 15.
 • 1:22 - 1:24
  Ами, можем да го направим по метода на грубата сила.
 • 1:24 - 1:26
  Можем просто да разгледаме кратните.
 • 1:26 - 1:28
  Можем да си изберем едно от тези и да започнем да намираме
 • 1:28 - 1:31
  кратните, а след това да видим дали тези кратни
 • 1:31 - 1:34
  са кратни и на двете числа 5 и 15.
 • 1:34 - 1:36
  Или по-другия начин: можем да разложим всяко от
 • 1:36 - 1:40
  числата на прости множители и да кажем, че
 • 1:40 - 1:43
  най-малкото общо кратно трябва да съдържа простите
 • 1:43 - 1:46
  множители на всяко от тези, което ще рече, че съдържа
 • 1:46 - 1:47
  всяко от онези числа.
 • 1:47 - 1:49
  Нека ви покажа за какво говоря.
 • 1:49 - 1:55
  Ако разложим на прости множители 12, 12 е 2 по 6,
 • 1:55 - 2:03
  6 е 2 по 3, т.е. 12 е равно на 2 по 2 по 3.
 • 2:03 - 2:05
  Това са простите множители на 12.
 • 2:05 - 2:09
  Така, сега 5, простите множители на 5, ами,
 • 2:09 - 2:13
  5 е точно 1 по 5, т.е. 5 е просто число.
 • 2:13 - 2:15
  Това са простите множители на 5.
 • 2:15 - 2:16
  Това тук е само 5.
 • 2:16 - 2:18
  Единицата е излишна.
 • 2:18 - 2:20
  Така, 5 си е 5.
 • 2:20 - 2:23
  Сега 15, да сметнем 15.
 • 2:23 - 2:26
  Всъщност, когато разложих 5 на прости множители, аз трябваше
 • 2:26 - 2:28
  да кажа: вижте, 5 е просто число.
 • 2:28 - 2:31
  Няма число по-голямо от 1 което да се дели на 5,
 • 2:31 - 2:33
  така че няма смисъл да се опитваме.
 • 2:33 - 2:38
  А сега да преминем към простите множители на 15.
 • 2:38 - 2:43
  15 е 3 по 5, това са двата прости множителя.
 • 2:43 - 2:48
  Нуждаем се от нещо съдържащо 2-йки и една 3-йка, така че да разгледаме
 • 2:48 - 2:49
  числото 12 ето тук.
 • 2:49 - 2:55
  Общия знаменател трябва да съдържа поне две 2-йки и една 3-йка,
 • 2:55 - 2:56
  така че да го запишем.
 • 2:56 - 3:00
  Представлява 2 по 2 по 3.
 • 3:00 - 3:01
  Трябва да има поне тези цифри.
 • 3:01 - 3:04
  Обаче ни се губи 5, нали?
 • 3:04 - 3:06
  Защото трябва да има общо кратно на 5.
 • 3:06 - 3:09
  5 е още един от тези прости множители, така че трябва да
 • 3:09 - 3:10
  има и 5.
 • 3:10 - 3:12
  Досега не съдържа 5.
 • 3:12 - 3:14
  И освен това трябва да има 3 и 5.
 • 3:14 - 3:17
  Ами вече имаме 5.
 • 3:17 - 3:20
  Вече имаме и 3 от 12, и щом като имаме и 5
 • 3:20 - 3:24
  от самото 5, това число ще бъде делимо на
 • 3:24 - 3:26
  всички от тях, вижда се от факта че съдържа в
 • 3:26 - 3:31
  себе си 12, както и 5, както и 15.
 • 3:31 - 3:32
  Така че кое е числото?
 • 3:32 - 3:34
  2 по 2 е 4.
 • 3:34 - 3:36
  4 по 3 е 12.
 • 3:36 - 3:39
  12 по 5 е 60.
 • 3:39 - 3:43
  Така че най-малкото общо кратно на 12, 5 и 15 е 60.
 • 3:43 - 3:45
  Така че пишем плюс.
 • 3:45 - 3:47
  Ще пишем над 60.
 • 3:47 - 3:51
  Всичките ще ги поставим над 60.
 • 3:51 - 3:54
  Всички тези дроби над 60.
 • 3:54 - 3:57
  Така, за да преминем от 12 до 60, трябва да
 • 3:57 - 4:00
  умножим знаменателя по 5, а също и числителя
 • 4:00 - 4:03
  по 5, т.е. 1 по 5 е 5.
 • 4:03 - 4:06
  5/60 е същото като 1/12.
 • 4:06 - 4:08
  За да преминем от 5 до 60 в знаменателя, трябва да
 • 4:08 - 4:10
  умножим по 12, а също така и
 • 4:10 - 4:12
  в числителя.
 • 4:12 - 4:15
  12 по 2 е 24.
 • 4:15 - 4:19
  И накрая, от 15 до 60 се стига като умножим по 4,
 • 4:19 - 4:20
  като умножим също и в числителя.
 • 4:20 - 4:27
  4 по 3 е 12.
 • 4:27 - 4:29
  И получаваме същия знаменател.
 • 4:29 - 4:33
  Готови сме да събираме.
 • 4:33 - 4:34
  Започваме.
 • 4:34 - 4:41
  Имаме 18 плюс, и после над 60, имаме
 • 4:41 - 4:45
  5 плюс 24, което е 29.
 • 4:45 - 4:52
  29 плюс 12, да видим, 29 плюс 10 е 39
 • 4:52 - 4:55
  плюс 2 прави 41.
 • 4:55 - 4:58
  Сбора е 41.
 • 4:58 - 5:02
  И до колкото аз знам, 41 и 60 нямат
 • 5:02 - 5:04
  никакви общи множители.
 • 5:04 - 5:06
  41 си е просто число.
 • 5:06 - 5:12
  Така че крайния резултат е 18 и 41/60
 • 5:06 - 5:12
 • 5:12 - 5:15
Title:
Събиране не смесени числа с различни знаменатели
Description:

U02_L3_T1_we4 Събиране не смесени числа с различни знаменатели

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:16

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions