YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Thai subtitles

← การบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกัน

การบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกัน

Get Embed Code
32 Languages

Showing Revision 1 created 05/09/2015 by Umnouy Ponsukcharoen.

 1. จงหาผลบวกของ 15 บวก -46 บวก 29.
 2. ลองคิดส่วนแรกก่อน
 3. เรามี 15 บวก -46, เราจะคิดถึง +29 ทีหลัง.
 4. ลองทำ 15 บวก -46. เราจะใช้อีกสีหนึ่ง.
 5. เราจะใช้สีส้มนะ. บวก -46.
 6. เราจะวาดเส้นจำนวนตรงนี้.
 7. เราจะได้เห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้น.
 8. นั่นคือเส้นจำนวนของผม.
 9. เราเริ่มที่ 15. ขอผมใส่ 0 ตรงนี้
  แล้วเราเริ่มที่ 15.
 10. 15 อยู่ตรงนี้. นี่ก็คือ 15. ขอผมวาด
  ลูกศรอ้วนๆ ใหญ่ๆ นี่เพื่อบอกว่าคือ 15
 11. 15 มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับ 15.
 12. ความยาวลูกศรนี้จะเท่ากับ 15.
 13. ตอนนี้เราจะบวก -46 เข้ากับ 15,
  มันก็จะเท่ากับ --
 14. มันเท่ากับ 15-46, หมายความว่าเราเลื่อน
 15. 46 ช่องไปทางซ้ายของ 15.
 16. เครื่องหมายลบ หมายถึงไปทางซ้าย
  ของเส้นจำนวน.
 17. เราจะเลื่อนไปทางซ้าย 46 หน่วย.
 18. เราจึงเริ่มที่ 15 และเราเลื่อนไปทางซ้าย
  46 หน่วย.
 19. ความยาวของลูกศรนี่ตรงนี้เท่ากับ 46.
 20. เราเลื่อนไปทางซ้าย. นี่ก็คือลบ 46
  ที่เราบวกกับ 15.
 21. เราจะได้จุดสักจุดตรงนี้.
 22. จุดนี่แน่นอนคือ 0. เราไป 15 หน่วยทางขวา.
  ตอนนี้เราไป 46 หน่วยทางซ้าย.
 23. เราจึงอยู่ทางซ้ายของ 0 แน่นอน.
 24. มันจะเป็นจำนวนลบแน่นอน.
 25. เราคิดถึงค่าสัมบูรณ์ของจำนวนลบได้.
  คุณมองภาพเอาก็ได้.
 26. ลูกศรสีเหลืองนี้มีความยาว 15 หน่วย
  และลูกศรสีส้มยาว 46 หน่วย
 27. ลูกศรสีฟ้าที่ผมจะวาด คือผลบวกของ
 28. สองตัวนี้ จะมีความยาวเท่ากับตรงนี้.
 29. จากภาพ เราจะหาความยาวส่วนสีฟ้าได้อย่างไร.
 30. ถ้าเรารู้ความยาวส่วนสีส้ม และเรารู้
  ความยาวส่วนสีเหลือง.
 31. มันจะเท่ากับผลต่าง.
 32. มันจะเท่ากับผลต่างของสองตัวนี้.
  ค่าสัมบูรณ์ของผลบวก
 33. คือผลต่างระหว่างความยาว 46 กับ 15 นี้.
 34. นี่ก็คือ 46-- ขอผมหานะ. 46-15. 6-5 ได้ 1,
  4-1 ได้ 3.
 35. ความยาวนี้จะเท่ากับ 31.
 36. และมันจะยาว 31 หน่วยไปทางซ้ายของ 0.
  นี่จะเท่ากับ -31 ตรงนี้.
 37. เราจึงรู้ว่าส่วนนี้คือ -31 แล้วจากนั้น
 38. เราจะบวก 29. ขอผมใช้อีกสีนะ.
 39. มันหมายความว่าอะไร. เราเริ่มที่ -31.
 40. แล้วเราเลื่อนไปทางขวา 29 หน่วย.
  เราก็บวก 29.
 41. เราจะเลื่อนไปทางขวา 29 หน่วย.
  อาจอยู่ตรงนี้. ลูกศรนี้ยาว 29.
 42. ผมวาดลูกศรให้ชัดกว่านี้ได้.
  ผมทำตรงนี้ดีกว่า.
 43. แล้วเราไป 29 หน่วยทางขวา.
 44. นั่นคือ 29.
 45. นี่ก็คือบวก 29.
 46. แล้วเราจะหาว่ามันคืออะไรได้อย่างไร
 47. เราจะลงตรงที่ -- จำนวนนี้ -- นี่คือ
  29 ที่เราจะบวก.
 48. เราจะลงตรงนี้บนเส้นจำนวน
 49. แล้วเราจะหาจำนวนนั้นได้อย่างไร?
 50. เหมือนเดิม เรามองภาพมันได้
  แล้วคุณก็วาดเส้นจำนวน อะไรพวกนั้น.
 51. ผมว่าคุณคงเข้าใจ. จำนวนที่เราจะคิด.
 52. เราเริ่มที่ -31 แล้วเราบวก 29 เข้าไป.
 53. เนื่องจากเราบวกเลขที่สั้นกว่า -31
 54. เราจะกลับไปไม่ถึง 0.
 55. เราจะยังได้จำนวนลบ
 56. แต่วิธีหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนลบนั้น
  เราหาระยะทาง.
 57. เหมือนเดิม ส่วนสีขาวเล็กๆ ตรงนี้
  ส่วนสีขาวนี่ บวก 29 เท่ากับ 31.
 58. ถ้าเราคิดถึงค่าสัมบูรณ์.
 59. ถ้าเราไม่คิดถึงเครื่องหมาย เราแค่
  คิดถึงความยาว.
 60. วิธีคิดอีกอย่างคือว่า 31-29 จะได้
  ความยาวส่วนสีขาว
 61. แน่นอนมันเป็นลบ. เพราะจำนวนลบ
  ตรงนี้มากกว่าจำนวนบวก.
 62. เราก็บวกเลขสองตัว.
 63. 31-29 คุณยืมได้. แต่มันเท่ากับ 2 อย่าง
  เห็นได้ชัด. คุณบอกว่า นั่นคือ 11 นี่คือ 2.
 64. ลบ. นี่จึงเท่าักับ 2. เนื่องจากมันคือ -31
  บวก 29, มันจะเท่ากับลบ 2
 65. เราจะยังได้ลบอยู่. เรายังไปไม่ไกล
  เกินเลข 0.
 66. ค่านี้ตรงนี้จะเท่ากับลบ 2.
 67. วิธีคิดอีกอย่างคือว่า ความยาวของแท่งสีขาว
  ค่าสัมบูรณ์จะเท่ากับ 2.
 68. 2+29 ได้ 31. เราอยู่ทางซ้ายของ 0. มันจึง
  เท่ากับ 31. นี่คือ -2.
 69. เอาล่ะ หวังว่าคุณคงได้เรียนรู้.
 70. โอ้ ผมขอสรุปให้ชัดนะ.
 71. ว่าคำตอบสุดท้ายของเราคือ ลบ 2.